ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Competenţe transversale specifice gradului II

Competenţele transversale sunt, în linii mari, acele capacităţi care depăşesc un anumit domeniu cognitiv, respectiv o programă de studii, având o natură transdisciplinară. Competenţele transversale sunt exprimate prin următorii descriptori:

—autonomie;

—responsabilitate;

—dezvoltare personală şi profesională;

Competenţele transversale au în vedere:

—cultivarea şi întreţinerea unui mediu şcolar bazat pe valori şi relaţii de tip democratic;

—inserţia activă şi eficientă în comunitatea şcolară;

—implicarea în comunitatea profesională;

—respectarea şi dezvoltarea valorilor eticii profesionale;

—interacţiune socială;

—disponibilitate şi deschidere pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;

—iniţiativă;

—spirit antreprenorial;

—autonomia auto-educării;

—recunoaşterea diversităţii şi multiculturalităţii etc.

Din categoria competenţelor tranversale amintim:

—competenţele de dezvoltare personală şi profesională;

—competenţe de rol.

Competenţele psiho-sociale caracteristice profesorului care a obţinut gradul II:

—elaborarea de programe şi proiecte de adaptare  a elevilor la schimbările sociale;

—capacitatea de adaptare la nevoile elevilor;

—pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în funcţie de particularităţile clasei şi de competenţele vizate de către programele şcolare;

—colaborare cu membrii echipei pedagogice pentru realizarea sarcinilor care permit dezvoltarea şi evaluarea competenţelor din programul de formare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *