ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Condiţii pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I

—vechimea la catedră necesară înscrierii la gradul didactic I este de patru ani de la obţinerea gradului didactic II. Această perioadă se reduce la trei ani în cazul în care examenul de obţinere a gradului didactic II a fost promovat cu media 10. Perioada de vechime se calculează de la data obţinerii gradului II;

—candidatul trebuie să aibă calificativul „Foarte bine” la evaluările anuale, la prima inspecţie cunrentă şi la eventualele inspecţii şcolare, din ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii;

—recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea;

—copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere;

Depunerea dosarului de înscriere a candidatului la examenul de obţinere a gradului didactic I se face în perioada 1 — 31 octombrie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere. Dosarul va fi înaintat către Inspectoratul Şcolar al judeţului în care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *