ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Efectul de contrast — factor subiectiv al evaluării şcolare

Efectul de constrast apare atunci când are loc mărirea sau micşoarea calificativului acordat unui elev — sau unei lucrări etc. — în funcţie de calitatea — mai bună sau mai slabă — a prestaţiei celorlalţi examinaţi. Datorită acestei erori de evaluare putem constata că două lucrări de aceeaşi valoare, spre exemplu, să primească calificative diferite. Calificativele pot fi mai mari, dacă lucrarea este corectată în urma unor teste mai slabe, sau mai mici, dacă lucrarea urmează după o serie de prestaţii de nivel înalt.

Efectul de constrat poate fi simultan sau succesiv. Eroarea de tip simultan apare în cadrul evaluărilor de tip oral, când mai mulţi elevi sunt verificaţi în acelaşi timp. Efectul de contract de tip succesiv apare în cadrul evaluărilor scrise. În acest caz calitatea lucrărilor evaluate anterior (şi calificativele acordate) influenţează impresia asupra lucrării corectate şi, implicit, afectează şi calificativul acordat lucrării respective.

Efectul de constrast este o eroare de evaluare care nu ţine de latura atitudinal-motivaţională a evaluării şi nici de imaginea pe care evaluatorul o are despre un anume elev şi ţine mai degrabă de faptul că profesorul nu este capabil, conştient sau maim puţin conştient, să facă abstracţie de contextul în care se desfăşoară evaluările, de nivelul general al acestora. Cel mai frecvent efectul de contrast este întâlnit la corectarea în serie a lucrărilor în cadrul evaluărilor scrise. În această situaţie se poate întâmpla ca o lucrare de nivel mediu să fie apreciată ca slabă în cazul în care are „ghinionul” de a fi evaluată după o lucrare foarte bună, dar poate avea „şansa” de a fi evaluată ca o lucrare bună dacă este corectată după o lucrare slabă. Şansele ca lucrarea să fie supraevaluată sau supraevaluată cresc dacă lucrarea este corectată după o serie mai lungă de lucrări slabe sau bune, după caz.

Prin urmare, se poate vorbi de o eroare de apreciere prin comparaţie, evaluatorul vând tendinţa de a evalua pozitiv o lucrare dacă o compară cu una de valoare inferioară, sau să o evalueze negativ, dacă în comparaţie este inclusă o lucrare de valoare superioară.

Cum poate fi corecta efectul de contrast? În general, mai ales în cazul lucrărilor scrise, este bine ca evaluatorul să-şi stabilească baremul de corectare înainte de a se apuca de evaluare. Un barem clar, bine structurat, poate diminua sensibil efectul de contrast sau chiar poate duce la dispariţia lui. Raportarea permanentă la baremul de corectare, iată una din cheile care pot duce la diminuarea uneia dintre cele mai frecvente erori de evaluare. De asemenea, atunci când timpul permite, este bine ca între evaluarea lucrărilor să existe pauze, astfel evaluatorul având mintea „limpede” atunci când începe corectarea unei noi lucrări.

Şi în cazul evaluărilor orale este bine să se apeleze la atât de necesarul barem de corectare deşi în acest caz evitarea efectului de contrast este mai dificilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *