ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Evaluarea şcolară din perspectivă psihosocială

Evaluarea, privită atât ca domeniu real, cât şi ca problematică ştiinţifică, depăşeşte — şi este firesc să se înâmple astfel — cadrul strict al procesului de învăţământ şi al şcolii. Prin multiplele ei implicaţii şi consecinţe atât sociale cât şi individuale, pentru elevi dar şi pentru cadrele didactice, evaluarea generază atitudini şi pune în joc interese în cele mai variate medii şi grupuri sociale. În primul rând sunt vizate grupurile de elevi, dar şi în colectivele didactice, în familie, în mediul social înconjurător. Ideea centrală este că evaluarea şcolară constituie, sub cele mai multe dintre aspectele sale, un proces de interacţiune socială, care se produce într-un câmp psihosocial, alcătuit din relaţiile interpersonale existente, relaţii care s-au creat de-a lungul timpului dar şi la un moment dat, datorită unor factori mai mult sau mai puţin subiectivi; motivaţii şi reprezentări; mentalităţi şi atitudini care se întrepătrund, reacţionează pozitiv sau negativ, alcătuind fondul de desfăşurare a actului pedagogic de evaluare, privit ca parte a procesului educativ.

În consecinţă, înţelegerea fenomenelor care influenţează evaluarea şcolară, înclusiv pe cea a fenomenelor de natură subiectivă, nu poate fi deplină fără a lua în considerare dimensiunea pedagogică a evaluării.

prof. Alexandru Dana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *