ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Examenele pentu susţinerea gradului didactic II

Gradul didactic II reprezintă un moment de răscruce în cariera cadrului didactic. Este etapa profesionalizării acestuia, după susţinerea definitivării în învăţămând şi, după părerea majorităţii celor care au trecut prin „furcile caudine” ale gradelor didactice, este cel mai greu dintre toate examenele care marchează parcursul progresului personal.

Examenele pentru susţinerea gradului didactic II au loc în centrele de perfecţionare  care organizează şi monitorizează examenul, de regulă secţiile specializate ale Universităţilor. Comisiile de examinare la probele scrise şi orale sunt formate din profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari, deţinători ai titlului de doctor cu specializare în disciplina în care candidatul susţine examenul. De asemenea, din comisie fac parte şi specialişti în pedagogie.â

În cadrul examenelor candidatul este confruntat cu un test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. Acest test se elaborează pe baza unei tematici şi a unei bbliografii aprobate de către ministerul de resort, în funcţie de fiecare specialitate în parte.

Cea mai temută probă este însă, conform majorităţii celor care s-au confruntat cu ea, proba orală de pedagogie, care conţine şi elemente de psihologie şi sociologie educaţională. Duritatea probei este dată de faptul că, în general, candidaţilor le vine oarecum greu să asimileze un volum important de cunoştinţe şi deprinderi într-un domeniu a cărui „stăpânire” presupune multă practică şi mult studiu.

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II este necesară obţinerea a minim notei 8 la inspecţia specială şi a cel puţin 7 la probele scrise şi orale din cadrul examenului. Media de promovare este de cel puţin 7.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *