ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Profesorul emerit

Una dintre noutăţile cuprine în Legea Educaţiei Naţionale o reprezintă posibilitatea obţinerii titlului de profesor emerit de către profesorii din învăţământul preuniveristar. Această distincţie este, conform Art. 243 accesibilă pentru „personalul didactic care a obţinut gradul didacticI, cu performanţe deosebite în activitatea didactică şi managerială (...) acordat pe baza unei metodologii elaborate de către Minister”.

La Art. 48 din „Metodologia formării continue” se precizează următoarele: „acordarea titlului de profesor emerit semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune practici în mediul educaţional”.

Acordarea titlului de profesor-emerit se acordă prin concurs. Concursul se organizează anual. Există un număr de locuri aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi acest număr va fi cunoscut până la data de 30 septembrie.

La concursul pentru acordarea acestrui prestigios titlu se pot înscrie cadrele didactice care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar şi au cel puţin 15 ani de activitatea neîntreruptă la catedră de la obţinerea gradului didactic I.

Conţinutul  dosarului de înscriere (care se depune la Casa Corpului Didactic din judeţul în care activează trebuie să conţină următoarele documente):

—cerere-tip de înscriere, adresată conducerii Casei Corpului Didactic;

—CV cu anecxe;

—Procesul-verbal de inspecţie specială, copie semnată „Conform cu originalul” de către directorul şcolii în care activează;

Calitatea de profesor-emerit se obţine şi în urma susţinerii unei lucrări de cercetare. Media minimă de promovare a concursului de obţinere a titlului de profesor-emerit este de minim 9.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *