ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Primul catalog al Școlii Muntenii de Jos (1869-1870)

Prof. Muștiuc Neculai - Silviu

Odată cu unirea Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza se trece la implementarea programelor paşoptiste, una dintre direcţii fiind reorganizarea instrucţiunii publice. Reorganizarea s-a făcut prin Lega asupra instrucţiunii a Principatelor Unite Române promulgată la 25 noiembrie 1864 cu numărul 1150 și publicată în Monitorul Oficial pe la 5 decembrie 1864. Sunt date dispoziţii privind instrucţia primară, secundară, superioară şi particulară.

Între principiile de bază cuprinse în lege găsim obligativitatea şi gratuitatea instrucţiei publice primare. Legea sancţiona cu amendă pe părinţii ai căror copii nu erau înscrişi sau care nu frecventau şcoala. Educația era gratuită pentru toţi copiii, indiferent de categoria socială din care făceau parte şi pentru ambele sexe.

În acest context a fost înființată prima școală din comuna Muntenii de Jos în anul 1869, școala fiind una dintre primele școli apărute în județul Vaslui. Înființarea școlii a presupus și apariția primului catalog.  Documentul are 24 de file și, pe lângă informațiile școlare, ne oferă date despre localul școlii, probleme materiale, reparații etc.

Din ceea ce a notat primul învățător rezultă că școala s-a deschis pe 1 Mai 1869, iar prima denumire a fost de “Școala primară Model din comuna Muntenii de josu”. Deschirea școlii s-a făcut cu dificultate întrucât, deși Legea instrucțiunii a impus obligativitatea și gratuitatea învățământului primar, ea nu a oferit și resursele materiale necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor obiective. În acest context, o primă problemă cu care s-au confruntat primele cadre a fost cea a spațiului în care urma să-și desfășoare activitatea. Lipsa spațiului este consemnată de primul învățător care a notat la fila 4 a catalogului că nu s-a putut învăța la începutul lunii septembrie: “din causa că nu a fost închiriată case pentru clas neavand locul pana la 17 septemvrie”. Spațiul închiriat ulterior a fost unul modest el necesitând reparații care au impus întreruperea cursurilor. Același învățător consemnează la fila 6 “în una în două și trei a acestei luni (noiembrie) sa reparat scola” pentru ca la fila următoare să menționeze “nu sa ținut prelegere cu copii în ziua de 27, 28 și 29 a acestei luni (noiembrie) reparanduse scola”.

Catalogul este ținut pe luni calendaristice pe prima filă (verso) fiind trecute absențele, iar pe următoarea filă (față) fiind menționată situația școlară.

În Catalogul pentru elevii din școala pe lunile Mai și Iunie sunt consemnați și primii elevi ai școlii, în mumăr de 15. Aceștia sunt: Albescu Ștefan, Boghian Vasilie, Donose Constantin, Gandu Ioanu, Lungu Ioanu, Lungu Dimitrie (absent ambele luni din cauza părinților după cum reiese de la rubric Oservații), Chiriac Georgei (absent din cauza părinților și a lenei notează învățătorul), Morariu Vasilie, Boțu Neculai, Arsene Ioanu, Roman Vasilie, Postu Ioan, Epure Georgeiși Mengliti Dimitrie.

La o privire mai atentă se poate observa că toți elevii sunt băieți, acest lucru în pofida faptului că legea Instrucțiunii publice prevedea foarte clar la articolul 31: “Instrucţiunea elementaria este obligatoria pentru toţi copiii de amendoue secsele incepend de la optu pînă la doui-supra-dece ani împliniţi ai etatii”.

O altă problemă care iese în evidență este cea absenteismului școlar. Deși Legea Instrucțiunii publice prevedea amenzi pentru cei care nu-și dădeau copiii la școală (art. 36-39), absenteismul rămâne o problemă, mai ales în rândul fetelor. În ceea cei privește pe băieți, cauzele absenteismului sunt menționate de primul învățător: refuzul părinților de a-și școlariza copiii, lenea și bolile. Cu toate acestea, numărul elevilor va crește treptat pe parcursul anului școlar 1869-1870: 19 elevi în luna noiembrie, 21 în luna decembrie, tot 21 de elevi sunt menționați în catalogul cu situația examenului de la sfârșitul semestrului I, 22 de elevi în luna februarie, 23 de elvi în luna martie (elevul Olariu Ioan a fost înscris pe 6 martie 1870), pentru ca în catalogul pe luna iunie să fie menționați 25 de elevi.

Disciplinele studiate la Despărțirea I sunt Cunoașterea literelor, Silabisirea și Purtare în contextul în care prin articolul 32 al legii menționate ar fi trebuit studiate: ”citirea şi scrierea, catechismul, notiuni de igiena, de gramatica, de geografia, de istoria terei, de dreptu admnistrativi al terei, cele patru lucrări din aritmetica, sistema legale a mesurelor şi a greutitilor”. totuși, din luna decembrie, apar noi discipline precum Cetirea, Sf. Rugăciune, Din Aritmetică și Scrierea după model.

În ceea ce privește examenele, acestea s-au desfășurat conform articolului 75 din lege (Se voru face doue esamine pe anu: unulu la Crăciunu și altulu la Pasce, cându se va face și împărțire de premie). Catalogul cu situația examenului pe semestrul I este prezentat la filele 10-11, pentru ca, la fila 18, să fie prezentat un Conspect pentru examenul sem II, 1869-1870 (examenul s-a desfășurat în duminica Floriilor).

”Din Abecedar, cunoașterea literelor, Silabirea și Cetirea păna la pagina 40 am predate unui număr de 17 copii: Iar pentru un număr de 6 copii sa predate tot Abecedarul, Formarea Literelor, Numerătoare și Sf. Rugăciuni

Despărțirea a II-a

Din partea I-ia a Catihisului, Datoriile Omului către D zeu, Credinția, Caritatea, speranța și Biserica. Din geografie descrierea Ocenelor și a continentelor și împărțirea geografiei în 5 continente cu arătare pe harta. Din Aritmetica Adunarea, scăderea și înmultirea, scrierea după model, Dictando și cetirea”

Rezultatele examenului sunt consemnate la fila 19. Urmează apoi cataloagele pe lunile mai și iunie, iar ultimele file (23 și 24) sunt rupte.

Bibliografie

Catalogul Școlii primare Munteni de Jos (1869-1870)

Legea instrucțiunii publice din 1864

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *