ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Specificul demersului didactic în explorarea mediului

POP ALINA COSMINA
SCOALA PRIMARA NR.1 ALMASU MIC,BIHOR

Pentru realizarea integrală şi eficientă a procesului instructiv- educativ este necesar un sistem cât mai cuprinzător al formelor sale de desfăşurare. În acest sistem al formelor de desfăşurare, lecţia are un rol important, constituind principala formă de activitate a relaţiei învăţător- elev.
Lecţia este unitatea didactică fundamentală, o formă a procesului de învăţământ prin care o cantitate de informaţii este percepută activ de elevi, într-un timp determinat pe calea unei activităţi intenţionate, sistematice, cu autoreglare, provocând în sfera biopsihică a acestora o modificare în sensul formării dorite.
Pentru predarea- învăţarea cunoştinţelor despre medui în ciclul primar, forma de bază a organizării procesului instructiv-educativ o constituie lecţia. Însă, specificul acestor cunoştinţe impune şi folosirea altor forme: observaţiile în natură, la colţul viu, drumeţii, vizite, excursii tematice, activităţi în sala specializată, activităţi în laborator, activităţi practice în natură, la colţul naturii vii şi la punctul geografic, concursuri tematice, orientări turistice, etc.; sunt folosite toate tipurile fundamentale de lecţii, dar concepute în diferite variante determinate de specificul acestei discipline şi de particularităţile şcolarilor.
Fără a da un set rigid de reguli, învăţătorul îşi poate structura o lecţie de tip constructivist utilizând o serie de criterii formulate de Yager:

 • să angajeze interesul elevului asupra unui subiect care are la bază un concept general;
 • să pună întrebări cu caracter deschis pentru a identifica concepte anterioare ale elevului cu privire la subiect şi caracterul de validitate şi completitudine ale acestora;
 • să încurajeze dezbaterile în grupuri, pentru ca elevii să-şi poată formula ipoteze şi imagina experimente care să reconcilieze modelul mintal preexistent cu noile informaţii;
  Rolul învăţătorului este acela de a coordona prin întrebări elevii spre înţelegerea temei studiate. De asemenea, după experimentare:
 • să organizeze clasa în vederea împărtăşirii de către elevi a ideilor rezultate din discuţiile de grupuri,
 • să coordoneze discuţiile astfel încât să se atingă consensul în problema vizată;
 • să încurajeze elevii în a sugera cauze posibile ale unui fenomen sau să prevadă consecinţe ale acestuia;
 • să identifice ideile elevilor despre un subiect înainte de a expune el însuşi ideile ştiinţifice;
 • să încurajeze dezbaterile între elevi privind temele în discuţie;
 • să lase elevilor un timp suficient de reflecţie şi analiză şi să utilizeze ideile generate de elev;
 • să încurajeze analiza, strângerea de probe/ dovezi de către elevi pentru susţinerea, reformularea sau infirmarea unei idei în lumina noilor cunoştinţe;
 • să utilizeze resursele locale ca surse de informaţii ce pot duce la rezolvarea problemei formulate;
 • să implice elevii în căutarea de informaţii ce pot duce la rezolvarea unor probleme concrete din mediul acestora;
 • să extindă învăţarea dincolo de timpul acordat la clasă.
  În aceste lecţii se accentuează caracterul practic, elevii completând scheme, desene lacunare; se pot realiza modelaje din plastilină sau din alte materiale, albume tematice.
  c) Varianta, utilizarea mijloacelor de învăţământ - în care se alternează ilustrarea cu sinteza problemelor teoretice.
  d) Lecţie sinteză sau schemă- cu antrenarea elevilor în sistematizare pe baza unui plan.
  e) Lecţie vizită sau excursie - folosind observarea independentă pentru realizarea studiului respectiv; poate fi organizată după predarea- învăţarea unui capitol sau a unei teme, dar şi pentru recapitularea finală.
  În lecţiile de recapitulare se pot completa scheme, hărţi tematice, se pot rezolva exerciţii de identificare, de descriere, de comparare, de clasificare, de observare a elementelor şi fenomenelor geografice, se pot formula idei, ipoteze, aprecieri personale, se pot elebora compuneri, rebusuri geografice, călătorii imaginare, etc.

Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi
a) Varianta clasică cu etapele specifice:

 • organizarea condiţiilor;
 • prezentarea temei, explicaţia, descrierea sarcinilor;
 • reactuializarea celor necesare;
 • demonstraţia model;
 • executarea independentă a sarcinilor;
 • analiza, aprecierea lucrărilor;
 • tema pentru acasă.
  b) Varianta în atelier, cabinet, lot - prin care se rezolvă anumite sarcini cu materiale noi: lucrări de cultivare şi de îngrijire a plantelor, lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, , amenajarea colţului viu al naturii, a unor puncte muzeale cu diferite tematici (etnografie, geologie), proiectarea şi organizarea unei drumeţii sau a unei excursii.
  c) Excursii, vizite, drumeţii:
  Concepute în aceste forme, lecţiile de explorare a mediului au o valoare formativă deosebită, vizând deprinderi de explorare elementară a mediului înconjurător (identificarea, compararea, clasificarea unor fenomene, colectarea şi organizarea unor materiale), dar şi formarea unui comportament ecologic.

Profesor. Învățământ primar: POP ALINA-COSMINA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *