ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Eficiența cursurilor ERASMUS +

Prof. Eva Fenechiu

 Colegiul Tehnic Anghel Saligny /

Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj Napoca

 Proiectele de mobilitate Erasmus+ -acțiunea cheie1 în domeniul educației școlare- sunt, în opinia mea, cea mai eficientă și productivă modalitate de formare a cadrelor didactice. Pe parcursul acestor formări se acumulează noi cunoștințe teoretice și practice, noi metode de predare-învățare, noi tehnici de evaluare, care aplicate la clasă, vor ajuta elevii să-și formeze și să-și  dezvolte competențe.

 Am participat la Cursul, ”Spice Up Your Teaching- Methodology in Practice Today”,  a fost organizat de Executive Training Institute, Malta și a vizat îmbunătățirea metodelor de predare a limbii engleze. Aplicarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de limba engleză duce la optimizarea procesului instructiv-educativ. Pe parcursul a cinci zile (21 de ore de curs)   s-au desfășurat diferite activități metodice, care au avut drept scop: motivarea și încurajarea elevilor prin participarea la activități de comunicare orală, identificarea stilurilor de învățare și a inteligențelor multiple, dezvoltarea abilităților de cooperare pentru educația interculturală implementând metode activ-participative, utilizarea cântecelor și a muzicii în cadrul orelor de limba engleză, folosirea poveștilor, a video-urilor,a Internetului și activităților online, a dicționarelor și a rigletelor matematice (pentru consolidarea noțiunilor gramaticale) pentru a organiza activități de învățare cât mai complexe și atractive pentru elevi.

            Într-o atmosferă plăcută și creativă, având un formator experimentat, prima zi de curs a fost dedicată unei discuții libere pe tema motivației în învățare, urmată de exerciții de încurajare a elevilor să participe la activități de comunicare orală. Vorbitul este una dintre abilitățile ce se dezvoltă cu dificultate, necesită timp și efort susținut atât din partea profesorului cât și al elevului.

Un alt subiect abordat în prima zi de curs a fost ‟Stilurile de învățare ale elevului și inteligențele multiple”. Fiecare elev are diferite stiluri și tehnici de învățare, iar acestea conduc și către inteligențe diferite. Este rolul profesorului să cunoască elevii din perspectiva aptitudinilor, a intereselor pe care ei le manifestă și să-i ajute pe  să evolueze în conformitate cu potențialul lor. Plecând de la ceea ce știe elevul, profesorul ”prezintă problema”, iar elevii ”găsesc soluția”. Învățarea prin rezolvarea de probleme deschide calea spre căutare și descoperire, iar această metodă poate fi des folosită în cadrul orelor de limba engleză pentru dobândirea unor noțiuni de gramatică, îmbogățirea vocabularului, dar și pentru elemente de cultură și civilizație.

O altă metodă prezentată în prima zi de curs și care poate fi aplicată cu succes în demersul didactic este Știu-Vreau să știu-Am învățat. În clasa a VII-a elevii studiază despre diferite țări,orașe,locuri într-un capitol intitulat ”Famous Places”. Pornind de la ceea ce știu deja despre o anumită țară (ex. Malta) elevii, în echipe, formulează întrebări la care se așteaptă să găsească răspuns pe parcursul lecției.

Activitățile desfășurate în cea de-a doua zi s-au referit la rolul și utilizarea expresiilor, dictării și a muzicii în procesul de învățare. Limba engleză este foarte bogată în colocații ( collocation= sintagmă, îmbinare/ alăturare de cuvinte), iar predarea-învățarea lor este foarte importantă. Fiecare cuvânt poate apărea în combinații cu alte cuvinte, aceste combinații de cuvinte fiind dificil de redat dintr-o limbă în alta din cauza sensului diferit pe care îl are fiecare expresie față de cuvintele care o compun și a deosebirilor lexicale și gramaticale. Profesorul trebuie să propună exerciții variate prin care aceste combinații lexicale să fie exersate în cât mai multe situații.

Un tip de exercițiu de scriere folosit cu succes în orele de limba engleză este dictarea. Dictagloss este ometodă, prezentată la acest curs, prin care elevii lucrează în echipă și reconstruiesc un text care le-a fost dictat. În timp ce profesorul  citește/rostește un text scurt, elevii notează cuvintele cheie pe care le vor folosi apoi la reconstruirea textului.  Prin dictare se urmărește dezvoltarea abilităților de ascultare  a elevilor, de ortografiere și de corectare a greșelilor. Pentru ca acest instrument de evaluare a scrierii să fie cât mai eficient, profesorul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: Cine dictează?, Cine corectează?, Cine alege textul?, Cât de lung este textul?,  Cine controleaza ritmul/viteza cu care se dictează?, Cât de des utilizăm dictarea?, Care este scopul dictării.

Muzica ajută la crearea unei atmosfere plăcute în cadrul orei și îi ajută pe elevi să asimileze cuvinte și expresii noi bazate pe ascultare. Cântecele reprezintă o resursă importantă în cadrul orei de limba engleză deoarece ajută la memorarea și consolidarea vocabularului, învățarea unor expresii și structuri lingvistice,  exersarea pronunției, a intonației și a abilității de ascultare. Sigur, nu orice cântec este potrivit pentru procesul de predare-învățare. Alegerea cântecului se face ținând cont de subiectul lecției, vârsta și nivelul de competențe lingvistice ale elevilor. Acronimul PARSNIP reflectă temele pe care autorii de manuale și profesorii trebuie să le evite în timpul orelor de curs și implicit și în tema cântecelor alese: politică, alcool, religie, sex, narcotice, ‟ism-uri” (comunism sau ateism) și carnea de porc.

Activitățile desfășurate în următoarele zile de curs s-au referit la predarea limbii engleze pe baza unei abordări interactive, utilizând resurse online și mijloace de învățământ moderne (platforma de învățare Kahoot , platforma Ted-Ed, (jigsaw) video, DVD, riglete, youtube, puzzle maker, story generator și alte activități online). Predarea și învățarea sub asistența calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru care îmbogățește și diversifică sistemul activităților didactice. Folosirea materialelor audio-video  are un avantaj semnificativ pentru că ajută la dezvoltarea celor patru competențe lingvistice (scris, citit, vorbit/discurs, ascultare) și transformă lecțiile în experiențe plăcute de învățare.  Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Cu ajutorul aplicației Kahoot, profesorul poate să creeze chestionare și teste online cu variante de răspuns. Elevii aleg răspunsul corect pe dispozitivele lor (calculator, tabletă, telefon mobil). Scorul, care depinde atât de corectitudine cât și de rapiditatea cu care a fost oferit, este prezentat pe ecran după fiecare item. Rezultatele finale oferă informații cu privire la întregul test, dar și pentru fiecare item în parte.

Acitivitățile de formare au fost completate de participarea cursanților la excursii culturale și istorice organizate de ETI în capitala Maltei, Valletta și Mdina. Valletta, orașul cetate, impresionează prin sobrietate și grandoare. Clădirile impunătoare ale ordinului cavaleresc  și colecția unică de biserici, palate, muzee și piețe atrag turiști din întreaga lume. Balcoanele colorate, construite în stil oriental, amintesc de perioada în care Malta a fost sub ocupație arabă. Mdina, the Silent City, (Orașul tăcerii), vechea capitală a Maltei, este un oraș medieval, cu ziduri de apărare groase și un șanț larg, care o separă de Rabat, cel mai apropiat oraș.

            Cursul ‟Spice Up Your Teaching” mi-a oferit posibilitatea de a afla noutăți cu privire la metodele de predare-învățare, exploatarea resurselor online și mi-a pus la dispoziție o gamă variate de materiale didactice (fișe de lucru, video, teste), care vor contribui la îmbunătățirea propriului demers didactic. În același timp, acest curs m-a ajutat să compar didactica predării limbii engleze din România cu alte țări europene (Malta, Germania, Polonia) și să dezvolt schimburi multiculturale cu profesorii din aceste țări. Activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul acestui curs au pus accentul pe munca în echipă, pe dezvoltarea creativității și a motivației elevilor și pe crearea unui cadru favorabil utilizării limbii engleze  în mod spontan și eficient. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *