ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROGRAM DE INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ

Profesor psihopedagogie specială: AURELIANA TĂTARU

Şcoala: CSEI “RUDOLF STEINER” HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

I. Informaţii de bază

Numele şi prenumele: B.F.A.

Data naşterii: 03.04.2010

Domiciliul: Hunedoara

Şcoala/clasa: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, clasa a III-a

Rezultatele evaluării complexe:

 • din punct de vedere medical:   - 

-din punct de vedere psihologic: deficienţă mintală uşoară, hiperactivitate, deficit de atenţie, tulburări emoţionale

 • din punct de vedere pedagogic: dificultăţi de învăţare

Echipa de lucru: profesorul psihopedagog, profesorul de educaţie specială (dirigintele), profesorul-educator, familia, asistentul medical, asistentul social.

II. Starea actuală a elevului

În urma evaluării elevului s-a observat că acesta prezintă instabilitate emoţională şi imaturitate socio-afectivă. Relaţionează cu colegii, însă manifestă dificultăţi mari în a relaţiona cu persoane străine. Uneori devine agitat, iar capacitatea de concentare a atenţiei asupra unei sarcini este fluctuantă. Prin implicarea lui în diverse activităţi folosind jocul didactic, ca formă de realizare, acesta prezintă semne evidente de ameliorare a stărilor de agitaţie, colaborează mai eficient cu cei din jur şi reuşeşte să se concentreze mai mult timp asupra sarcinii date.

III. Derularea programului de intervenţie

Domeniul de intervenţie: ludoterapie

Scopul programului: participarea la o gamă largă de jocuri didactice, în cadrul activităţilor didactice de la clasă, pentru stimularea cognitivă, creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei, diminuarea stării de agitaţie şi a atitudinilor pozitive de relaţionare în grup.

Obiective pe termen lung:

 • exersarea capacităţii de concentare a atenţiei;
 • dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
 • dezvoltarea înţelegerii şi a atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;
 • echilibrarea personalităţii elevului prin cultivarea unor trăsături de caracter pozitive.

 Obiective pe termen scurt:

 • să participe voluntar la situaţii de comunicare şi relaţionare socială;
 • să-şi dezvolte abilităţile de comunicare;
 • să participe la diversele jocuri didactice organizate;
 • să deţină controlul expresiei mimico-gesticulare şi a atenţiei;
 • să-şi dezvolte spiritul de colaborare, în vederea realizării sarcinilor primite;
 • să participe alături de alţi copii şi adulţi la acţiuni specifice.

Perioada de intervenţie: anul şcolar 2020-2021

Activităţi propuse:

 • jocuri de dezvoltare a limbajului expresiv;
 • jocuri pentru exersarea operaţiilor gândirii;
 • jocuri de expresie afectivă;
 • jocuri de rol;
 • jocuri de stimulare, corectare a unor comportamente;
 • jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană;
 • jocuri antrenament;
 • jocuri concurs;
 • jocuri senzoriale;
 • jocuri distractive.

Metode şi mijloace de realizare:

 • explicaţia, conversaţia, dialogul, povestirea, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul;
 • imagini, jetoane, mingi, cartoane colorate etc.

IV. Evaluare finală

Metode: observarea sistematică, observarea comportamentului, chestionarea, aprecieri verbale, aprecierea modului de implicare, de realizare a sarcinilor etc.

V. Concluzii

Evaluarea rezultatelor obţinute după aplicarea acestui program au evidenţiat:

 • o creştere a motivaţiei de învăţare, manifestată prin dorinţa de a cunoaşte, de a comunica, de a se implica;
 • formarea unor sentimente de responsabilitate personală şi de autoconducere;
 • o relativă dezvoltare a limbajului şi o atitudine civilizată în relaţia cu ceilalţi;
 • creşterea nivelului toleranţei la frustrări;
 • o creştere a stimei de sine (asumarea unor responsabilităţi, dorinţa de a încerca să realizeze lucruri cu un grad ridicat de complexitate, de a se implica, de a participa la activităţi);
 • o mai bună perseverenţă şi concentrare în îndeplinirea sarcinilor, dorind să le finalizeze foarte bine;
 • o dezvoltare a stărilor afective pozitive, de linişte, reducându-se stările de tensiune.

VI. Recomandări

 • folosirea testului situaţional, subiectul să fie pus în situaţii de viaţă cotidiană reale;
 • în cadrul tuturor activităţilor subiectul să fie stimulat pozitiv pentru dezvoltarea motivaţiei intrinseci privind activitatea de învăţare - terapie.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Steiner, R., „Arta educaţiei. Metodică şi didactică”, Editura Triade, Cluj Napoca, 1994,
 2. Ungureanu, D., „Copiii cu dificultăţi de învăţare,” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *