ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Un curs despre mituri, legende şi poveşti

PROF. Eva Fenechiu

 Colegiul tehnic Anghel Saligny /

Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj Napoca

Argument

Cursul este propus în vederea completării cunoştinţelor elevilor în domeniul literaturii române şi universale, a formării viziunii integratoare asupra diferitelor teme şi motive folclorice fundamentale.        

Opţionalul urmăreşte trezirea interesului elevilor pentru descoperirea importanţei folclorului ca o componentă a literaturii naţionale, a relaţiilor dintre diferite texte literare – populare şi culte. Cursul vrea să ofere elevilor o viziune de ansamblu asupra culturii / literaturii vizând coordonate spaţiale şi temporale, asemănările şi deosebirile dintre modurile de gândire arhaice şi actuale, în epoci şi spaţii culturale diferite. Astăzi tendinţa este aceea de a accede spre modernitate. Uitam însă, de cele mai multe ori, de unde s-a pornit în această ascensiune. Împrumutăm chiar unele aspecte şi obiceiuri din viaţa occidentalilor, le punem în practică, ne bucurăm de ele şi le acordăm întâietate pentru că presa şi televiziunea se ocupă cu punerea în circulaţie a datelor despre ele. Este cazul arhicunoscutei zile de 14 februarie (Sfântul Valentin) sau cazul Zilei Groazei, cum este numită de tinerii de astăzi, când ne mascăm şi pornim în căutarea . Practicile şi obiceiurile noastre tradiţionale au fost însă uitate undeva iar tinerii, chiar să vrea, ajung cu greu la acest tip de informaţii. Opţionalul propus vizează întocmai familiarizarea adolescenţilor cu modul de desfăşurare a unor ritualuri străvechi întrucât multe dintre aceste obiceiuri, practici şi rituri se mai practică şi astăzi.

 Consider că temele propuse spre abordare vor stârni curiozitate şi interes din partea elevilor şi-i va ajuta, în aceeași măsură, să cunoască, să înţeleagă şi să facă față cu succes, din acest punct de vedere, în momentele cruciale ale vieţii: Naşterea, Nunta, Moartea.

Competenţe generale

· Operarea corectă şi eficientă cu conceptele de specialitate;

 · Lărgirea sferei de interpretare a practicilor si obiceiurilor tradiţionale; · Susţinerea argumentată a unui punct de vedere pe o temă specifică;

 · Integrarea literaturii de factură folclorică în fenomenul cultural. Competenţe specifice

· Selectarea surselor de informaţie şi verificarea lor în vederea sintetizării de informaţii adecvate;

 · Analiza si aprecierea unei practici tradiţionale pentru exprimarea unui punct de vedere personal;

· Familiarizarea cu modul specific de gândire al omului arhaic;

· Sesizarea diferenţelor dintre textul de factură folclorica şi cel literar la nivelul limbajului;

 · Recunoaşterea şi interpretarea principalelor componente de ordin structural din textele de factură folclorică;

 · Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii cu privire la anumite practici şi obiceiuri arhaice;

· Încadrarea unui text dramatic, narativ sau a unei poezii într-o anumită tipologie, in funcţie de sentimentul dominant, de ideea centrală;

· Integrarea unui text literar într-un anumit context (apariţie, modificări, variante); · Identificarea unor particularităţi şi realizarea de conexiuni între elementele tradiţionale. 

Valori şi atitudini:

§ Cultivarea plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;

 § Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor; § Cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare;

§ Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române; § Dezvoltarea unei gândiri logice şi critice prin descoperirea ritualurilor sacre practicate de strămoşii noştri

§ Conştientizarea contribuţiei folclorului la dezvoltarea literaturii. 

Sugestii metodologice:

a) Activităţi de învăţare: studiul de caz, problematizarea, dezbaterea, învăţarea prin descoperire, punerea în contrast, redactarea.

 b) Materiale suport: texte reprezentative din literatura populară şi din literatura cultă. Modalităţi de evaluare: investigaţia, proiectul, portofoliul.

۞ Organizarea unei excursii care să vizeze intrarea elevilor în contact cu cât mai multe elemente de factură arhaică precum şi dialoguri directe cu diverşi specialişti în acest domeniu. Conţinuturi (concepte operaţionale): Mitul (definire, clasificare, tipuri) - Istoria culturii folclorice - Mituri româneşti - Genuri şi specii populare - Trăsăturile creaţiilor populare - Basmul - Folclorul eroic - Balada - Poezia ritualurilor de trecere: nunta - Poezia ritualurilor de trecere: înmormântarea - Mioriţa - Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte - Influenţe ale literaturii populare asupra celei culte

Bibliografie:

1. Coman, Mihai, Mitologie populară românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1976;

2. Creţu, Vasile Tudor, Existenţa ca întemeiere, Editura Facla, Timişoara, 1988;

 3. Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers, Bucureşti, 1977;

 4. Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucureşti, 1978;

 5. Eliade, Mircea, Meşterul Manole, Editura Junimea, Iaşi, 1992;

6. Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992;

7. Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980;

 8. Kernbach, Victor, Miturile esenţiale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978;

9.Levy Strauss, Claude, Antropologie structurală, Editura Politică, Bucureşti, 1978;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *