ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Cartea Școlii Bahnari – Vaslui

Prof. Muștiuc Neculai-Silviu

Școala Gimnazială „Constantin Motaș” Vaslui

Conform notei introductive, registrul denumit Cartea Școlii se va completa de fiecare unitate școlară (școală elementară de 4 ani, școală elementară de 7 ani, școală medie, școală pedagogică, institut pedagogic de învățători, școală specială, școală profesională, școală tehnică etc.) și se păstrează în unități.

La începutul fiecărui an școlar se va completa, pe răspunderea directorului, un formular din Cartea școlii cu privire la situația școlii pe anul școlar respectiv.

 Cadrele didactice încadrate la acea școală se vor înregistra o singură dată, cu toate datele cerute.

În anii școlari următori se va înregistra numai cadrele didactice noi venite în unitate prin repartizare, numire, transferare sau reîncadrare.

In cazul când intervin anumite schimbări în situația unui cadru didactic, acestea se vor completa în dreptul celui în cauză la rubricile respective. Eventualele modificări survenite, pentru care nu există rubrici speciale se vor cosemna în rubrica "Observații".

Perioada pentru care s-au făcut însemnări în Cartea Școlii Bahnari este 1964-1973. Folosirea registrului este însă mai veche întrucât la o școală alăturată (Școala elementară de 4 ani Viișoara) există date pentru anul școlar 1959-1960.

Registrul este structurat în două părți:

Prima parte a registrului se referă la "Situația școlii". Elementele avute în vedere sunt localul, numărul sălilor de clasă, internat, cantină, lotul experimental, laboratoare, atelierul, muzeul (ce fel), biblioteca (număr de volume), infirmerie (capacitate) și gospodăria anexă. Conform datelor înregistrate în anul școlar 1964-1965, Școala Bahnari avea un local nou dat în folosință la 15 septembrie 1964 cu 4 săli de clasă, un lot experimental de 800 m2 și o bibliotecă cu 60 de volume. Numărul elevilor a fost de 190. Datele menționate se mențin și în anii școlari următori cu excepția numărului de elevi și a numărului de cărți în bibliotecă care ajunge la 195 în anul școlar 1970-1971.

  Partea a doua se referă la "Situația cadrelor didactice". Sunt avute în vedere numele și prenumele, locul și data nașterii, naționalitatea, studiile, profesia, funcția, data și numărul deciziei de încadrare, disciplina predată, vechimea în învățământ, gradele și data obținerii lor, grupele de vechime, originea soală, situația politică, dacă a fost sau nu deținut politic, recompense, sancțiuni, cadre necalificate, data și motivul plecării lor din școală. Referitor la rubrica "Dacă a fost sau nu deținut politic" (cu o singură excepție) cei care  aveau peste 20 de ani în 1945 au fost deținuți politici (comentariile sunt de prisos despre modul în care regimul comunist a tratat cadrele didactice, cel puțin în perioada de început).

După anul școlar 1972-1973, foile sunt anulate.

Bibliografie

Cartea Școlii Bahnari, Vaslui.

Cartea Școlii Viișoara, Vaslui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *