ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943ȘCOALA ALTFEL ÎN CONTEXTUL ”ȘCOALĂ ONLINE”

Prof. PALCUIE  DANIELA

COLEGIUL ENERGETIC, RM. VÂLCEA

FIŞĂ DE ACTIVITATE

Titlul activităţii:         Cum aplic la facultate … în vreme de pandemie

Coordonatorul/ Coordonatorii activităţii: Palcuie Daniela - diriginta clasa a XII-a B ( an școlar 2020-2021)

Data desfăşurării: 22.03.2021 ( prima zi din săptămâna școala Altfel)

Durata activităţii: 3 ore

Grupul ţintă: elevii clasei  a XII-a B

Parteneri implicaţi: 28 elevi

Competențe vizate (2, max. 3):

  • Conştientizarea necesităţii de a avea o profesie. Conştientizarea posibilităţii de a alege şi importanţa ei
  • Valorificarea aptitudinilor personale în alegerea şi stabilirea traseului profesional / educaţional, carierei
  • Traseul viitor….  Identificarea facultăților unde pot aplica? Care este metodologia de admitere?

Resursele:

Procedurale

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzNzk3NTcxMjU0/m/MTYzNzk3NTcxMjcy/details

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind modalitățile de desfășurare a activității didactice în perioada pandemiei COVID-19, - procedura interna Colegiul Energetic, link-ul este activ doar pentru contul  de conectare   …ctevl.ro

https://www.edu.ro/ordin-comun-nr-548714942020-pentru-aprobarea-m%C4%83surilor-de-organizare-activit%C4%83%C5%A3ii-%C3%AEn-cadrul

Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în   cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Linkuri

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf        București

https://admitereonline.utcluj.ro/ Cluj

https://www.upt.ro/Informatii_admitere-licenta_1536_ro.html Timișoara

https://admitere.ulbsibiu.ro/ Sibiu

https://www.ucv.ro/admitere/ Craiova

Descrierea activităţii (max. 5 fraze):

                     Vom răspunde pe rând la următoarele întrebări:

-  Domenii profesionale şi profesiuni specifice

-  Meserii căutate şi meserii vulnerabile

-  De  ce o meserie mai degrabă decât alta?!

-  Alegere personală, alegerea impusă (de către părinţi), diferenţa dintre a alege şi a adopta alegerea prietenilor

-  Talent, înclinaţie, aptitudine, pricepere (- pentru lucrurile la care sunt bun , - asocierea cu o anumită profesie)

-  Ce mă împiedică să fac ceea ce mi-aş dori?

-  Lumea în care trăiesc.. meserii căutate

-  Cum pot să ajung cât mai aproape de visul meu ?

-  Ce îmi oferă profesia dorită în lumea în care trăiesc?

-  De ce mi-aş recomanda profesia pe care mi-o doresc?

-  Reorientarea profesională, - acceptarea ca normalitate

- Noi orizonturi - Ce am de câştigat?

Rezultate aşteptate:

a. Dezvoltarea competențelor de analiză din diferite perspective

-  analiza comparativă: părinţii versus personalităţi publice (actori, oamenii politici)

-  analiza pe cazul părinţilor, prietenilor etc.

-  analiza asupra situaţiei pe plan local  analiza socio-economică

-  elaborarea de trasee individuale posibile

-  exemple de trasee şi vieţi exemplare;

-  identificarea de exemple în comunitatea locală şi analizarea lor

-  imaginarea de situaţii posibile

b. Implicare mai activa a elevilor in activitățile  online.

vom deschide pe rând site-uri facultăților pentru care am pregătit link

vom deschide site-urile facultăților care apar in discuțiile purtate

c. Pentru meseria aleasă, posibile facultăți la care poți aplica, conștientizarea nevoii  de a corela meseria dorita cu un traseu educațional posibil ( la ce facultăți se studiază domeniul ales?)

d. Conștientizarea de către elevi ca in condiții date ”admitere online” este necesar sa se informeze foarte bine, din timp pentru a putea sa-si urmeze visul profesional. Exemplu: Admiterea la UPB in acest an a fost restrictiva in sensul ca pentru a putea aplica era necesar ca elevul sa fi susținut bacalaureatul la anumite discipline ( fizica, informatica  si nu biologie cu aleg uneori elevii de la tehnic)

Modalităţi de evaluare a activităţii:

-  justificarea alegerii personale în cazul elevilor, discuţii

- schițarea unui posibil traseu

- completarea unui formular de preînscriere la o facultate

- încărcarea unor presupuse atașamente ( copii după diferite acte)

Rezultate înregistrate:

  • Elevii au conștientizat ca există  posibilitatea de a se preînscrie on line la facultăți in vederea admiterii la facultate. In condiții de pandemie si admiterea este doar online
  • Copiii au explorat  site-uri, s-au informat despre centre universitare,despre modul de aplicare la facultăți, cerințe specifice ( medii generale din anii de studiu IX-XII, media de la bacalaureat, nota de la o anumita disciplina de la examenul de bacalaureat, portofolii, diplome concursuri, ) calendare de admitere,
  • Elevii au învățat sa completeze un formular de preadmitere

Sugestii, recomandări:

  • Implicarea mai activa a elevilor in deciziile pe care trebuie sa le ia privind traseul educațional
  • Informarea eficientă a elevilor care doresc să aplice la facultăți,
  • Formarea unei competențe de lucru cu formulare on line
  • Înțelegerea necesității respectării termenelor limită

Resurse bibliografice: Site-urile oficiale ale facultăților

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf        București

https://admitereonline.utcluj.ro/ Cluj

https://www.upt.ro/Informatii_admitere-licenta_1536_ro.html Timișoara

https://admitere.ulbsibiu.ro/ Sibiu

https://www.ucv.ro/admitere/ Craiova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *