ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Cenușăreasa / Grupul de litere ce/Ce – Proiect didactic

Data: 2.12.2020

Școala Gimnazială ”G.E.Palade”

Clasa: I C

Prof. înv. primar: Cîrstoi Livia

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea de învățare: Sport și sănătate

Subiectul lecției: Cenușăreasa / Grupul de litere ce/Ce

Tipul lecției: predare-invatare-evaluare

Competențe specifice vizate:

2.1. Formularea unor enunturi proprii in diverse situatii de comunicare

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână

4.1. Scrierea literelor de mână

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare

Obiective operationale:

O1 :  să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;

O2:   sa citeasca corect si coerent cuvintele si propozitiile date;

O3:  sa ordoneze cuvintele in propozitii, numerotandu-le corect;

O4:  sa scrie corect grupul de litere, cuvinte, propozitii, pe liniatura tip 1;

Resurse:

  • Procedurale (metode didactice): conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, observatia.
  • Materiale: manual, caiete auxiliare, Wordwall, videoclip-uri Youtube, tableta grafica.
  • Temporale: 45 de minute + 45 minute  (2 ore)
  • Spațiale: platforma Google Classroom/Aplicatia Google Meet
  • Umane: 32 elevi

Forme de organizare a activității: frontal, individual

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri verbale

Bibliografie:

  • Vasile Molan, Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și literatura română din învățământul primar, Editura Miniped, București 2016
  • Programa scolara pentru clasa I

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *