ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII ÎN SISTEM ONLINE

Prof. Mariana BLEBEA

Şcoala gimnazială Mircea Vodă, Călăraşi

        În ultimele luni, pentru toate cadrele didactice, ,,digitalul” a devenit parte integrantă din pregătirea profesională, indiferent de nivelul de învăţământ în care activează. Pandemia ne-a ajutat să ducem educaţia într-o altă direcţie, să facem un efort constructiv spre o capabilitatate transformaţională a demersului didactic. A fost nevoie de o adaptare pedagogică din mers din partea tuturor, plecând în primul rând de la necesităţile copiilor şi vulnerabilităţile sistemului, chiar adaptarea la mediul lor virtual. Desfăşurarea activităţilor în mediul online a fost un proces de perfecţionare continuă, adaptat la contexte noi. Pentru a depăşi barierele pe care mediul virtual le impunea a fost nevoie de multă implicare, dăruire şi răbdare. Am asistat cu toţii la asa-zisa curbă a schimbării de la necunoscut la inovaţie prin utilizarea a cât mai multe resurse. Participarea la activităţile sincrone a ajutat la păstrarea dialogul şi am reuşit, de cele mai multe ori, să rămanem la un grad de optimism ridicat. Cred că a fost o bună perioadă pentru a înțelege, în mod direct, nu doar teoretic, cât de importante sunt  relațiile profesori-elevi, părinți-elevi, profesori-părinți  în realizarea educației. Este nevoie mai mult ca oricând de sprijin emoțional și sprijin în învățare, pentru a compensa lipsa contextului și factorilor specifici școlii cu privire la învățare, dar și lipsa relațiilor interumane, colegiale și de prietenie, specifice vârstei copilăriei și adolescenței. Utilizarea platformelor de e-learning au permis profesorului să-şi personalizeze materialele, să coordoneze, dar şi să monitorizeze mediul educaţional.

            Derularea procesului de predare- învăţare-evaluare în sistem online a presupus totodată adaptarea mediului virtual la nevoile de predare ale profesorilor, în condiţiile asumării rolului de facilitatori ai învăţării. Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

Condiţiile pentru optimizarea învăţării şi dezvoltarea de competenţe la elevi sunt legate de asigurarea unui cadru interactiv de învăţare, implicarea elevilor în căutarea şi prelucrarea informaţiei, documentarea, asigurarea pentru elevi a unui ritm propriu de parcurgere a activităţilor, în funcţie de nivelul lor de pregătire, utilizarea instumentelor TIC/GIS şi nu în ultimul timp motivaţia elevilor, căci motivația pentru succes este esenţială în realizarea performanţelor instructiv-educative înalte. Calculatorul este cel care oferă instruirea elevilor, fiecare lecţie urmând nişte secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele educaţionale. Deseori, o abordare interdisciplinară a temei propuse a adus un plus pentru elevi, a asigurat un nivel de înţelegere şi atenţie sporit. Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi.

            Aceasta perioada ne-a arătat că învățarea este o dimensiune fundamentală a dezvoltării umane și sociale și trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca aceasta să continue și mai ales să fie relevantă și semnificativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *