ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Jocul didactic

Moraru Nada, profesor pentru învăţământul preşcolar

Gradiniţa Nr.187 Bucuresti

Jocul didactic reprezintă o modalitate atractivă de antrenare a copiilor preșcolari și școlari mici în procesul instructiv – educativ, ca formă fundamentală de învățare și evaluare. Jocul didactic poate fi împărțit în mai multe categorii, în funcție de finalitatea și de valențele formative ale acestuia; jocul didactic reprezintă atât jocul simbolic, cât și jocul cu reguli. Jocul simbolic reprezintă o modalitate de observare a unor situații/ aspecte din viața cotidiană, dar și o modalitate de dezvoltare a creativității.

Jocul reprezintă prima modalitate a copilului de interacțiune cu mediul înconjurător, prin ghidaj sau prin joc liber, având drept rol modelarea personalității și dezvoltarea psihopedagogică a acestuia. Prin joc, copilul analizează, construiește, ordonează, grupează, sortează și clasifică diferite elemente și structuri ale mediului înconjurător, facilitând asimilarea cunoștințelor.

În perioada preșcolarității, jocul cu obiectele este important deoarece se dezvoltă atât planul cognitiv, cât și deprinderile motrice prin palparea diferitelor obiecte care sunt accesibile atât în mediul familial, cât și în mediul educațional. În perioada micii școlarități, jocul trece pe plan secund, ca modalitate de relaxare și de distanțare față de programul rigid, spre deosebire de perioada anterioară în care jocul reprezintă 90% din activitatea zilnică a copilului.

O modalitate de diagnoză a unor deficiențe la nivel mintal/ fizic o reprezintă jocul spontan prin analizarea calității jocului, a nivelului de activitate, a obiectelor și a modului în care copilul se joacă. Tot prin intermediul jocului se pot observa preferințele și antipatiile sociale, culturale sau de altă natură, comportamente care pot fi controlate și evaluate constant pentru a se reduce riscul de agravare al acestora.

Jocul didactic diferă de jocul spontan sau simbolic prin modalitatea de manifestare, se realizează într-un mediu controlat, având anumite finalități educaționale, anumite reguli și norme, dar și consecințe în caz de abateri de la normele prestabilite. Caracterul dirijat și organizat al jocului didactic susțin dezvoltarea cognitivă a preșcolarului și școlarului mic, prin dezvoltarea competențelor, a aptitudinilor și a atitudinilor acestora.

Jocul didactic se realizează conform următoarelor etape: stabilirea temei/ subiectului, realizarea/ pregătirea materialelor necesare, stabilirea finalităților educaționale, stabilirea conținutului, amenajarea spațiului, stabilirea și prezentarea regulilor jocului, evaluarea jocului didactic.

          Prin intermediul jocului didactic copilul descoperă și analizează elemente ale universului și ale mediului social, într-o manieră atractivă și relaxantă, facilitând acumularea cunoștințelor și observând aplicabilitatea noțiunilor învățate. În perioada preșcolară, jocul didactic ia forma jocurilor simbolice, de rol, cu partener, de mișcare; iar în perioada școlarității mici jocul didactic este reprezentat de jocul de rol complex, jocul social, jocul cu reguli, jocul sportiv, jocul strategic/ logic.

    Jocul didactic poate fi utilizat cu precădere pentru dezvoltarea competențelor de limbă și comunicare, pentru dezvoltarea logicii și a gândirii, pentru dezvoltarea operațiilor matematice (ordonare, grupare, sortare, numărare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire), pentru cunoașterea mediului înconjurător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *