ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Proiect Erasmus+ Antreprenoriat creativ pentru cultură”

Prof. Roxana Salanță
Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca

Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca derulează în perioada sept. 2020 - aug. 2022 proiectul de parteneriat strategic – Schimburi de bune practici, Domeniu Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană, prin ANPCDEFP cu titlul ”Creative Entrepreneurship for Culture” / „Antreprenoriat creativ pentru cultură”. Parteneri în acest proiect sunt școli din Grecia (țara coordonatoare), Slovenia, Italia și România.

Proiectul se adresează elevilor claselor a IX-a, a X-a, a XI-a  și a XII-a și profesorilor din liceul nostru.
Printre obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

  • încurajarea abilităților antreprenoriale ale elevilor pentru a obține competențe cheie, astfel încât să schimbe provocările/problemele în oportunități economice și culturale, generând valoare pentru ei și societate;
  •  descoperirea, păstrarea și promovarea patrimoniului local, a tehnicilor tradiționale în domeniul creației vestimentare;
  •  încurajarea inițiativei și creativității elevilor în domeniul industriilor creative și designului vestimentar;
  •  schimburi de metode și bune practici de predare, dezvoltarea de activități de învățare prin simularea unor activități similare cu cele reale ale unei firme care operează în domeniul CI/FD;
  • dezvoltarea unei identități europene comune prin explorarea specificului național al țărilor partenere.

Proiectul a început în mediul online, datorită situației pandemice, cu susținerea primelor activități: selecția echipei de profesori și de elevi care vor participa la activitățile proiectului, întâlnirea transnațională a profesorilor, la care au participat membrii echipelor de proiect, în care s-au discutat aspecte și probleme legate de derularea și implementarea proiectului.

Activitățile derulate cu elevii înscriși în proiect au debutat online în toate cele 4 țări partenere în luna octombrie 2020 prin crearea de către aceștia a unui logo pentru proiect. Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” a finalizat cele 3 propuneri de logo-uri în luna ianuarie urmând ca selectarea celui mai bun logo să fie realizat de către membrii reuniți ai proiectului în luna februarie.

O altă activitate a vizat identificarea și prezentarea de firme locale care activează în domeniul artelor creative/textile/fashion design pentru a se familiariza cu elementele de identitate vizuală a unei firme, dar și cu tehnici tradiționale care mai sunt încă menținute.

În acest moment elevii se ocupă de prezentările pentru firma-exercițiu pe care o vor crea în cadrul proiectului. Aceștia concep elemente de branding (nume, logo, elemente de identitate vizuală, viziune, misiune), moodboard, caută elemente de inspirație din mediul local și național (motive tradiționale, teme specifice spațiului național). În același timp a demarat, tot online, în luna ianuarie, activitatea intitulată ”Digital Selfie” care include activități de prelucrare digitală a imaginii. Această activitate se dorește a fi un demers de autocunoaștere, de explorare a noi posibilități de expresie prin intermediul imaginii digitale. Produsele finale ale acestei activități sunt compoziții realizate din imagini prelucrate în aplicații specifice de editare. Elevii pornesc de la selfie-uri sau fotografii cu ei și apoi includ și alte imagini care îi descriu și îi prezintă individual. Fiecare elev din proiect urmează să se prezinte în fața colegilor din celelalte țări folosind Digital Selfie-ul personal.

Pentru a atinge obiectivele vizate, elevii vor participa la activități learning by doingși project based care simulează situații din viața reală, care îi vor ajuta pe elevi în cariera pe care și-o aleg sau la înființarea unui business propriu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *