ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943FAMILIA – FACTOR AL SUCCESULUI ȘCOLAR

Meșină Mirela

Prof. înv. primar

Școala Gimnaziala Nr. 150

               Actul educaţional se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor tradiţii ce s-au acumulat de-a lungul existenţei sale. Factorii educaţiei asigură un cadru social organizat pentru desfăşurarea acţiunilor educative. Ei se constituie la nivelul societăţii şi funcţionează pe baza unor norme, principii şi legi, care îşi vor pune amprenta asupra tuturor componentelor acţiunii educaţionale.

               În categoria factorilor educaţionali putem include: şcoala, familia, instituţiile cultural- educative, mass-media etc. Atât timp cât copilul este integrat în unul sau altul din aceste medii, asupra sa se exercită influenţe educative.     

              Mediul familial, în condiţii normale, ar trebui să întreţină spiritul de respect pentru şcoală, să stimuleze efortul de învăţare. Grupul extrafamilial, de prieteni, trebuie să funcţioneze şi el ca un stimulent, cu influenţă asupra aspiraţiilor şcolare şi profesionale.

              Pentru un elev, succesul sau insuccesul la un examen influenţează poziţia acestuia în familie, în grupul de prieteni, prestigiul familiei, percepţia socială. În acelaşi timp, măsura succesului şcolar e un rezultat al calităţii educaţiei oferite şi de familie.

  Familia sau grupul de prieteni reprezintă, de asemenea, factori ai succesului şi insuccesului şcolar. Mediul familial pregăteşte şi întreţine spiritul de respect pentru şcoală, pregăteşte şi întreţine efortul de învăţare. Părinţii sunt membri ai comunităţii şcolare, iar în România există posibilitatea ca ei să se organizeze în consilii şi societăţi şi să delege reprezentanţi în consiliile de administraţie ale şcolilor.

   În ,,Tratat de pedagogie” (2008, p. 306), Ioan Botaş precizează: ,,creşterea şi educarea copiilor reprezintă îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile economice sau de altă natură. Mediul educogen familial are influenţe deosebit de puternice asupra formării personalităţii copilului, a comportamentului lui, care îşi menţin forţa educativă uneori toată viaţa. De aceea poporul nostru acordă o importanţă deosebită educaţiei ,,celor 7 ani de-acasă””.

            Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că dezvoltarea psihică a elevului are o istorie individuală, a cărei fundamentare se realizează încă din familie. Aceasta îndeplineşte un rol nebănuit de important în formarea ierarhiei valorilor individuale. Copilul, crescut într-un anumit tip de climat afectiv şi intelectual, va asimila mai uşor acele valori socio-culturale cu care vine în contact repetat şi nemijlocit prin modelele de conduită ale părinţilor.

            Familiile cu un nivel de aspiraţie ridicat, orientate spre succese şi performanţă, acordă o importanţă deosebită reuşitei şcolare a copilului. Modul de relaţionare cu părinţii, înţelegerea şi atenţia acordată copiilor de către părinţi, descoperirea şi punerea în valoare a aptitudinilor joacă un rol decisiv în planul reuşitei şcolare.

            Relaţia părinte- copil începe încă din prima zi de viaţă şi se constituie pe tot parcursul existenţei

noastre. Una din problemele importante cu care se confruntă părinţii şi care poate deveni o cauză a insuccesului şcolar constă în răsfăţul copilului. Din dorinţa de a nu-l lăsa pe copil să rezolve singur, având ei grijă să facă totul, copilul răsfăţat este, de fapt, victima unei atitudini de supraprotecţie. Se poate întâmpla ca atunci când este pus în faţa unei situaţii noi, copilul să nu poată rezolva nimic rămânând dezorientat. Un astfel de copil nu este obişnuit să lupte cu greutăţile, iar atunci când trebuie să înfrunte dificultăţile se expune la

insucces. El poate deveni timid izolându-se, fie devine agresiv şi impulsiv.

            Un alt aspect care se referă la familie e situaţia economică a acesteia. Când avem instabilitate din acest punct de vedere, când există un nivel scăzut al veniturilor, toate acestea afectează traiectoria şcolară a elevului în mai multe feluri. Sărăcia face ca multe familii să nu poată suporta cheltuielile de şcolarizare ale copilului şi se recurge la întreruperea şcolarităţii. Totodată pot să apară conflicte intrafamiliale, relaţii tensionate, din cauza neputinţei de a-l da pe copil la şcoală. Atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a părinţilor faţă de şcoală, atmosfera încordată, poziţia defavorabilă între fraţi, toate acestea exercită o influenţă negativă asupra copilului.

            Cercetările statistice efectuate au arătat că între mediul socio-cultural al elevilor şi performanţele şcolare ale acestora există strânse legături. E important de ştiut şi atitudinea elevului faţă de cunoaştere, nivelul aspiraţiilor lui, sensul pe care îl acordă reuşitei şcolare.

             În faţa insuccesului şcolar, este bine ca părinţii să comunice cu copilul şi să-i împărtăşească din propria experienţă, dar şi să-l lase să vorbească despre experienţa trăită, cum se simte în urma ei. Dacă părinţii îl vor demoraliza pe copil şi vor da proporţii exagerate unui eşec, copilul se poate izola şi poate intra într-o stare de depresie. În astfel de momente sunt importanţi şi prietenii, care îi pot fi alături. Părintele nu trebuie să-l priveze pe copil de aceştia, deoarece riscă să amplifice conflictul şi să ajungă la consecinţe mai puţin fericite.

            Succesul corelează pozitiv cu performanţa, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în ce mai bine, atunci când vorbim de elevi. Trebuie stabilite strategii adecvate şi valoroase pentru obţinerea succesului, întrucât acesta are influenţe extraordinare asupra întregii personalităţi.

BIBLIOGRAFIE:

  • Bontaş, I.  (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, Bucureşti
  • Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu, L.  (1991), Didactica- manual pentru Şcoli normale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
  • Golu, P., Zlate, M., Verza, E., (1994), Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *