ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ ȘCOALA ONLINE

Prof. Cherim Suna

 Liceul Economic "V. Madgearu" Constanţa

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii.

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale.

            Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii /studenții să învețe și să lucreze independent.

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți.

            În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.

 Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă. În acest context , o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale.

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare 270 Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală.Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea profesorului.

Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi intră într-o competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind actul de învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.

În această perioadă, școlile au alocat un interes deosebit asupra formării profesorilor în domeniul digital pentru ca aceștia să-și poată susține orele în mediul virtual, elevii au primit suport în vederea familiarizării accesului la platformele educaționale utilizate de fiecare instituție școlară, rezultatele obținute de aceștia în timpul școlii online au fost promovate pe rețelele de socializare, dar și pe site-ul școlii. De asemenea, au fost marcate evenimente dedicate unor sărbători importante precum Ziua Naționala – 1 Decembrie, Crăciunul- Nașterea Domnului, Paștele, Mica Unire de pe 24 ianuarie, etc prin activități educative realizate de elevi împreună cu sprijinul părinților și sub îndrumarea cadrelor didactice care au contribuit consecvent la promovarea imaginii instituției școlare.

Bibliografie:

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere și orientare- Ghid de educație pentru carieră, 2004

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004

http://www.scritube.com, Marketing educațional

Negrilă Iulian, Marketing educațional

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *