ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943EVALUAREA ONLINE

Prof. RADU ADRIANA

Liceul Teoretic “Alexandru Rosetti”- Vidra

Am tot auzit că evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea traditională faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:
- posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
- monitorizarea răspunsurilor elevilor.
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
- evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
- furnizarea de feedback imediat.( în cadrul testelor tip formulare)
Scopul evaluării formative este învățarea, nu evaluarea în sine. Evaluarea formativă are drept obiectiv general pe acela de a susține învățarea prin acordarea unui feedback prompt elevilor cu privire la stadiul atingerii rezultatelor planificate ale învățării și este însoțită de îndrumarea corespunzătoare, individualizată, a acestora.

Evaluarea curentă, continuă, internă, evaluarea formativă este parte a procesului de formare a profilului absolventului făcând referire la cele 8 competențe cheie. Proiectarea și realizarea este făcută în conformitate cu recomandările metodologice specifice.Astfel, dobândirea competențelor cheie se evaluează în mod agregat în situațiile în care s-a realizat agregarea unității respective și separat, în situațiile în care unitatea de competențe cheie este proiectată în acest fel în curriculum.

Pregătirea și experiența evaluatorului sunt esențiale în realizarea unei evaluări de calitate. Ea cere tact și implicare responsabilă în parcurgerea tuturor etapelor pentru realizarea unui feedback corespunzător.Evaluarea presupune măsurare, apreciere și formularea judecăților de valoare. Realizarea acestor procese se face conform unor metode de evaluare operaționalizate de instrumentele de evaluare. Elaborarea unor instrumente de evaluare de calitate, adecvate obiectivelor evaluării, este o activitate complexă și dificilă care cere imaginație, creativitate dar, în primul rând, o foarte bună pregătire de specialitate și psihopedagogică.
Studiile au arătat că elevii obțin note mai bune la evaluările sumative dacă au participat la evaluări formative de-a lungul semestrului. Cu cât participă mai des la aceste evaluări cu atât mai mari sunt beneficiile pentru învățare și cu atât mai mult se formează competențele cheie necesare formării profilului absolventului.
Prin evaluare formativă :
- contribuim la creșterea performanței școlare a elevilor
- facilităm dezvoltarea abilităților de auto-reglare
- creștem interesul și motivația elevilor pentru disciplina pe care o predăm.
- oferim feedback ( cu cât explicăm elevului mai clar ce anume a greșit ,de ce acel lucru este greșit și, mai ales cum îl poate face corect, cu atât mai mult va învăța). 

Pe baza diverselor sugestii primite de la profesori ,treptat elevul va putea să își adapteze strategia de învățare pentru a obține ceea ce își dorește. Dacă un lucru nu funcționează, nu va mai trage concluzia că nu e el capabil, ci va înțelege că are nevoie de o altă strategie de învățare. Desigur evaluarea formativă are în plus marele avantaj de a ne furniza nouă informații pe baza cărora să ne adaptăm strategia de predare, pentru a ne atinge obiectivele . În clasă observăm elevii mult mai concret. În mediul online nu știm ce fac elevii în spatele ecranului, dacă se plictisesc, dacă stau pe grupul de whatsapp sau pe tiktok. Pentru a-i monitoriza este necesar să le dăm anumite sarcini de lucru diferențiate.

Testele online sunt probabil cele mai cunoscute. Ca să fie eficiente ele trebuie administrate cât mai des, să conțină un număr mic de întrebări și cel mai important să fie oferit feedback-ul cât mai repede cu putință în întâlnirea online sau prin alte metode.

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cunoștințelor dintr-o lecție, se poate realiza,  folosind aplicația quizz.com, un ”quiz” cu întrebări/ exerciții referitoare la lecție.

 În această aplicație se pot folosi imagini și text pentru identificarea cu ușurință a răspunsurilor.

Această aplicație necesită ca utilizatorii să posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare ușurință.Deoarece este sub formă de joc interactiv și  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, elevii participă cu interes. Pentru rezolvarea corectă se acordă un punctaj, profesorul putând evalua cunoștințele pe care elevii le-au acumulat.Se pot crea teste folosind formulare google forms si anumite extensii. Dintre acestea prefer EquatiO.

   Câteva exemple de teste folosite în perioada online.

https://docs.google.com/forms/d/1XYGh9mXfdBRXYZNuYKAvIF-n8HRF4UxJjAUGct9PEwA/edit

https://forms.gle/DrZm1bKGKCPbrBh77

https://forms.gle/3aMFhzDGYKCsk3Jm6

Putem folosi cu succes Eseul de 1 minut.Așa cum îi spune numele elevul trebuie să răspundă într-un minut la una sau mai multe întrebări. Se poate folosi opțiunea de întrebări rapide în care elevii să bifeze ce nu au înțeles dintr-o listă de subiecte , în special pentru tematicile despre care știm că sunt mai dificile.

E-portofoliul cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă. Portofoliul include rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fișe sau lecții realizate de profesor și copiate de elev. Arată evoluția elevului care este vizibilă pentru părinte și elev.

Instrumentele Web 2.0 permit elevilor crearea de conținut în colaborare cu profesorul. În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:

a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;

b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;

c) să editeze fotografii și materiale video;

d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea scenariului didactic: Kahoot -https://create.kahoot.it/details/a44869c3-6f70-4dde-abc8-a5536ad28b63

 ; Padlet ; site-urile sigure de orice fel etc. Elevul creează singur ; în echipă cu alți colegi sau cu ajutorul profesorului resurse importante.

Bibliografie:

1. Cucoş, C. (coord.) “Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice”. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită,  Editura Polirom, Iași, 2009.  

2. Crenguța-Lăcrămioara Oprea, “ Strategii Didactice Interactive”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *