ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Vizita geogafică – identificarea elementelor reliefului și hidrografiei locale

Prof. Silaghi Valentina Gela

Școala Gimnazială Nr 1 Roșia, Bihor

Viziata geografică așa cum o definește Maria Eliza Dulamă în Didactica Geografiei (Chișinău, 2007) este o deplasare scurtă de cel mult o zi care oferă posibilitatea revenirii acasă în aceeași zi și are ca scop cunoașterea unui obiectiv.

Plecând de la cele expuse în vederea identificării elementelor reliefului și hidrografiei locale am organizat o astfel de vizită pentru disciplina Geografie la clasa a VIII-a.

Scopul vizitei a fost fixarea și aplicarea cunoștințelor în ceea ce privește relieful și hidrografia, particularizând de la nivel general spre cel din spațiul de locuire al elevilor.

Am pregătit acest demers didactic prin formularea obiectivelor, documentarea asupra reliefului carstic , a hărții hidrografice a localițății, alegerea traseului și a obiectivelor vizitate .

Pe parcursul activității s-a urmărit atingerea următoarelor  competențe:

1.1. Utilizarea limbajului specific în explicarea unor elemente, fenomene şi structuri geografice --utilizarea termenilor specifici pentru explicarea unor fenomene/procese geografice, pe baza observaţiilor directe şi indirecte

2.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor geografice utilizând reprezentări grafice şi cartografice

-identificarea unor procese din orizontul local folosind suporturi cartografice

3.4. Argumentarea importanţei patrimoniului local şi naţional în context european şi mondial

- explicarea rolului factorului antropic în protejarea patrimoniului local

4.1. Realizarea unui demers investigativ

- completarea unei fişe de observaţii cu date culese în urma unei aplicaţii de teren

4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat în contextul dezvoltării sustenabile

-observarea mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat

- explicarea legăturilor între acţiunile umane şi consecinţele pentru dezvoltarea sustenabilă

Bibliografie:

Programa școlară pentru disciplina Geografie aprobată  prin OMEN 3393 /2017

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *