ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Analiza, adaptarea și integrarea resurselor suport pentru activități de învățare

Prof. Înv. Primar Popa Constantina

Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, județul Hunedoara

  • Clasa a II-a
  • Titlul filmului: BANUL MUNCIT, adaptare după Alexandru Mitru
  • Ideea centrală: Ceea ce se obține prin muncă este prețuit cu adevărat.
  • Valorile promovate: familia, munca, hărnicia, iubirea, adevărul, toleranța, curajul.
  • Competență/ competențe specifice vizate de activitatea de învățare:

     2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de DP:

            Această lecţie este importantă deoarece ajută elevul să-şi valorifice experienţa personală şi informaţiile primite în urma vizionării filmului prin exprimarea diversităţii de opinii şi idei, să conştientizeze valoarea banului, muncii şi adevărului.

             Am pornit de la metoda predicțiilor pentru a stimula și dezvolta gândirea critică și reflecția  elevilor.

             Elevii primesc termenii daţi în avans şi lucrează în perechi la o scurtă povestire - oral.

Termeni daţi în avans : Petcu, om harnic

                                     Iliuţă, băiat leneş

                                     galben (ban)

                                     foc

                                     ban muncit

          Se va prezenta povestirea oral, de la 2-3 perechi. Apoi vom completa prima poziţie din tabelul predicţiilor şi vom viziona la monitor primele 3 diapozitive cu începutul poveştii. Vom completa şi celelalte coloane din tabel. Din nou vor face o altă scurtă povestire în care presupun ceea ce se întâmplă mai departe. Vom completa tabelul şi apoi vom viziona mai departe, până la final.

Ce credeţi că se întâmplă ?Ce dovezi aveţi ?Ce s-a întâmplat ?
   

          Elevii: vor desprinde învățătura, vor enumera personajele povestirii şi vor găsi pentru fiecare câte două trăsături caracteristice, vor interpreta jocuri de rol.

  • Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare la DP: autoevaluare/ inter-evaluare:

         Această lecţie este valoroasă deoarece are un conținut foarte aproape de experiența de viață a copiilor, permițând cadrului didactic să observe abilități și comportamente care vizează formarea unor laturi ale personalității lor, a stilului lor de muncă, angrenând, totodată, dezvoltarea în plan intelectual. De asemenea, lecția are un pronunțat caracter etic, fapt care ancorează elevul în realitatea cotidiană, pregătindu-l pentru viață. Activitatea proiectată dezvoltă  gândirea critică, oferind școlarilor posibilitatea să interpreteze, din diferite unghiuri, trăsăturile de caracter ale personajelor.

          Ca metode de evaluare se pot folosi proiectul de grup, eseul de  minute în care fiecare să argumenteze care este personajul preferat, activitățile practice, colajul.

          Alte modalităţi de realizare a evaluării sunt reprezentate de discuţiile de grup referitoare la importanța câștigării în viață a unui ban cinstit, folosirea copacului învăţării (Ce mi-a plăcut, Ce nu mi-a plăcut, Ce am învăţat, Ce voi folosi).

          Pentru autoevaluare, elevii vor explica rolul familiei în viața lor, iar pentru inter-evaluare își vor exprima acordul/dezacordul față de unele comportamente ale colegilor asemănătoare cu cele ale personajelor din film.

  • Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

          Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană  trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor aflați într-o categorie de risc.

           În cadrul lecției am recurs la învățarea prin cooperare care permite evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului. Astfel,  elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. Acești elevi vor avea de colorat personajele preferate așa cum le-au perceput ei, vor pune la panoul cu copacul învățării ideile colegilor. Jocul de rol în care vor interpreta un personaj, la alegere, îi va face să se simtă valorizați.

Bibliografie:

-http:// www.didactic.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *