ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Rolul disciplinei „Dezvoltare personală” în formarea viitorului adult

Prof. Înv. Primar Popa Constantina

Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, județul Hunedoara

  • Viziunea, misiunea disciplinei.

VIZIUNEA

    Disciplina Dezvoltare personală are ca scop formarea și dezvoltarea capacității de autoînțelegere și autocunoaștere a copiilor, oferind cadrul propice stimulării creativității și flexibilității cognitive. Este disciplina care oferă oportunitatea explorării intereselor elevilor, exersează  abilitățile de învățare, identifică experiențelor anterioare în vederea exprimării emoțiilor.

MISIUNEA

     În cadrul acestei discipline se urmărește crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea atitudinilor, abilităților și cunoștințelor referitoare la încrederea în sine, relaționarea cu familia și cei din jur, la diferitele cunoștințe despre meserii, la formarea atitudinii față de muncă. De asemenea, dezvoltarea personală are rolul de a  pune elevii în situația de a explora situații noi, dar și de a diagnostica unele probleme care apar în cadrul unui grup.

  • Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți experiențe din practica personală.

           Rolul cadrului didactic este de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita transferul acestora în viaţa reală. Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele materiale disponibile.

            Metodele și tehnicile folosite în abordarea acestei discipline sunt atât cele tradiționale, cât și cele activ-participative. Cadrul didactic le alege în funcție de nevoile și interesele elevilor. Acestea sunt: ciorchinele, cubul, jurnalul cu dublă intrare, brainstorming, metoda pălăriilor gânditoare, tehnicile art-creative, jocul de rol, dezbaterea pro/contra, conversația, explicația.

EXPERIENȚE DIN PRACTICA PERSONALĂ

            La clasa a II-a am desfășurat activitatea  ,,Ca să învăț, am nevoie de …” . Am pornit de la metoda brainstorming: pe tablă am desenat o stea cu cinci colțuri, elevii având de scris cinci cuvinte/expresii la care se gândesc atunci când discută despre condițiile învățării.

          Se urmăresc apoi câteva benzi desenate și se analizează condițiile învățării în fiecare situație. De ex.: ,,Îmi place să învăț atunci când cărțile și caietele sunt în ordine pe birou” sau ,,Eu nu pot să învăț dacă nu este multă liniște în jur”. Cu ajutorul întrebărilor se desprind câteva concluzii referitoare la condițiile învățării (ordine, liniște, ajutor, atitudinea față de învățare etc.).

          Pentru fixarea cunoștințelor se desfășoară un joc: pe catedră sunt câteva cartonașe cu fața în jos, pe fiecare scriind câte o temă: Cum învăț?, Ce îmi place să învăț?, Cine mă ajută?, Cine mă blochează?, Ce materiale îmi sunt de folos?, etc. Elevii extrag, pe rând, câte un cartonaș și discută în perechi despre tema aleasă.

          La finalul activității, elevii primesc postit-uri pe care vor avea de scris trei lucruri (+) care îi ajută să învețe și trei lucruri (-) care îi împiedică în procesul de învățare. Le vor lipi apoi astfel: cele pozitive pe un rucsac ( le luăm cu noi), iar cele negative pe un coș de gunoi (le aruncăm). Li se recomandă să fie SINCERI atunci când completează.

BIBLIOGRAFIE:

-CRED-Modul 3. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national,  Pachet 3.1. Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluziv

-www.didactic.ro

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *