ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Formele de activități extrașcolare desfășurate cu elevii – Studiu de specialitate

PROFESOR OANCEA ALIDA-CLAUDIA

SCOALA GIMNAZIALA LUNCOIU DE JOS

Activitățile extrașcolare contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățământ, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Ele prezintă unele particularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor obișnuite. Acestea se referă la conținutul activităților, durata lor, la metodele folosite și la formele de organizare a activităților. Conținutul acestor activități nu este stabilit de programa școlară, ci de către cadrele didactice, în funcție de interesele și dorințele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități.

         Activitățile extrașcolare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural- artistice, excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri, etc.  Alegerea din timp a materialului și ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerință foarte importantă pentru orice fel de activitate extrașcolară.

            Dat fiind rolul educativ al serbărilor școlare în istoria învățământului românesc și constatând că lucrările destinate serbărilor școlare di ultimile decenii au fost deficitare prin conținutul,valențele și scopul lor, ca însuși sistemul educațional unilateral care le-a generat și degenerat, voi stărui asupra acestei forme de activitate extrașcolară.

          Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităților de vorbire și înclinațiilor artistice ale elevilor.Prin conținutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăție de idei, impresii, trăiesc autentic și sincer situațiile redate.

            Stimularea și educarea atenției și exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev și susținută de suportul afectiv-motivațional, contribuie la mărirea stabilității atenției, iar cu timpulsporește capacitatea de rezistență la efort.

              Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilității estetice. Valoarea estetică este sporită și de cadrul organizatoric: sala de festivități, un colț din natură, amenajate în chip sărbătoresc.

             Contribuția copilului la pregătirea și realizarea unui spectacol artistic, nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: distracție, înălțare sufletească, plăcerea estetică, satisfacție- toate acestea îmbogățindu-le viața, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reușește să trezească o emoție în sufletul spectatorilor. Reușita spectacolului produce ecou în public, iar reacția promptă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare.

             Serbarea la care voi face referire este una tematică în legătură cu evenimentele impotante din viața țării și a școlii 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, CENTENAR.

             Pentru această activitate am ales materialul, l-am ordonat într-un montaj literar- muzical, intitulat `Te iubesc, țara mea `.

            Este bine cunoscut că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv pozitiv este mare. De aceea am asigurat înțelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se bazează trăiri emoționale, sentimente înălțătoare de dragoste pentru patrie. Important mi s-a părut să îmbogățesc conținutul transmis spectatorilor cu cântece, pentru a adânci efectul emoțional.

             Învățarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria și plăcerea caracteristică unei preocupări pentru timpul liber. Pregătirea elevilor pentru serbare este un aspect tot atât de important ca și pregătirea dascălului pentru fiecare lecție în parte. Această cerință se traduce într-o acțiune ce cuprinde tot mai multe momente:

  • Comunicarea din timp a datei în care va avea loc serbarea:
  • Comunicarea temei; cunoașterea din timp a acesteia orientează și menține interesul, ceea ce favorizează receptarea, sporește eficiența învățării;

             Desfășurarea serbării a cuprins, de asemenea mai multe momente:

  • Pregătirea cadrului corespunzător, deosebit de cel al sălii de clasă, pentru asigurarea festivității ;
  • Copiii au contribuit la amenajarea unei expoziții cu materiale de muzeu, colecționate de elevii din întreaga școală;
  • Pe fundalul scenei au fost arborate drapelul României și harta României de la 1918;
  • În deschidere a fost precizat scopul activității și s-a subliniat importanța momentului, orientându-se astfel atenția elevilor printr-o motivație succintă:
  • Participarea efectivă a elevilor s-a făcut conform rolului pe care l-a avut de îndeplinit fiecare;
  • Încheierea serbării a reprezentat un moment căruia i s-a acordat importanța pedagogică necesară. Învățătoarea a apreciat în termeni laudativi comportarea elevilor, calitatea contribuției fiecăruia:

                    Serbările pot fi ocazionate de diferite alte momente semnificative din viața școlii sau a comunității sociale: început și sfârșit de an școlar, aniversarea întemeierii școlii, marile sărbători religioase , e.t.c. De asemenea serbările umplu multe goluri din viața școlii românești, preocupată în prezent de regăsirea propriului ei drum.

,, Căci ei vor fi în lume și în viață

Așa cum noi le-am spus și arătat,

Iar ei, la fel, așa vor va povață

Și-un lung popor e-acum de noi format.’’ (Traian Dorz)

Bibliografie:

1.Lenuța Mustață, ,,Culegere de lecturi și poezii pentru dezvoltarea vorbirii’’, București, E.D.P. 1976;

2.Eugenia Șincan și Gheorghe Alexandru, ,, Îndrumător pentru învățători, părinți și elevi’’, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 1993.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *