ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Forme de organizare a activității instructiv-educative extrașcolare. Exemple de bune practici

Prof. înv. preșcolar Chiriță Cristiana-Daniela

Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane, Vrancea

În mediul școlar, activitățile de învățare capătă diverse forme: formale și nonformale, cele din urmă fiind neceseare pentru a observa în mod sistematic conduita copiilor și în afara sălii de clasă.  Activităţiile extrașcolare contribuie la dezvoltarea gândirii, a priceperilor și înclinațiilor, respectiv la petrecerea timpului liber într-un mod planificat și rațional. Acestea creează un mediu prielnic pentru socializare, construirea unor valori persoanale și responsabilizării.

În școala românească, preocupată de formarea compentențelor subiecților pentru adaptarea la lumea contemporană în continuă schimbare și diversitate, activitățile extrașcolare se distribuie într-un evantai unde se răgăsesc o varietate de forme de organizare. Dintre activitățile realizate se pot menționa:

Serbarea este cea mai cunoscută formă care presupune organizarea și prezentarea formațiilor artistice, sub formă de dansatori, actori, soliști etc., cu principalul obiectiv de a consolida cunoștințele acumulate pe parcursul procesului educațional. Acest tip de activitate se poate desfășura ori de câte ori se simte nevoia, având un rol formativ și menirea de a apela la sensibilizarea copiilor. Printre serbările desfășurate, pot aminti cu drag următoarele teme de serbări: „Toamna aurie”, „Moș Crăciun ce drag ne ești”, „Iepurașul și ouăle de Paști”, „Carnavalul primăverii”, „În lumea poveștilor” etc. Serbările au menirea de a nuanța viața copiilor și de a îi stimula obținerea performanțelor, deoarece, așa cum subliniază și Agoston-Vas (2012), acestea provoacă provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului.

Excursiile și drumețiile reprezintă pentru copii răsplata unei lungi activități de învățare în cadrul cărora aceștia pot cultiva noi și valoroase informații, îmbogățind astfel nu doar nivelul informațional, ci și sfera afectivă. Excursiile întreprinse au vizat locuri unde copiii și-au putut dezvolta conduita moral-civică, dar și asimilare unor noi cunoștințe adaptate vârstei lor. Printre aceste locuri se pot aminti florăria orașului, Salina Slănic-Moldova, Piața Sfatului din Brașov, Faleza Dunării din Galați, Portul Mangalia, Sediul Pompierilor și a Poliției, drumeții prin pădure, destinații în care s-a vizat formarea unor multitudini de deprinderi, precum cele de comportare civilizată, de igienă, de apărare etc. După excursiile intreprinse, pentru a fixa cunoștințele, am îndrumat copiii spre a realiza imaginea realității prin activități de pictură, desen, modelaj, jocuri de creație etc.

În activitățile întreprinse în programul extrașcolar ,,Școala altfelam urmărit implicarea atât a tuturor copiilor, cât și a părinților, zilele fiind nelipsite de aceștia. Pot menționa faptul că acestea au fost organizate și planificate astfel încât să fie specifice zonei, adaptate posibilităților și să corespundă realelor nevoi și interese. În cadrul acestora, am realizat multe ateliere de creație, pictură, activități de tip outdoor, sportive, culturale, schimburi de experiență, ora de lectură etc. Acest program trebuie valorizat la potențialul său maxim, fiind un mod atractiv și ludic de a învăța și pregăti copiii pentru adultul de mâine, printr-o abordare inovatoare și creativă.

Vizitele la muzee, obiective istorice (monumente) au reprezentat cale de a afla, prețui și promova valorile culturale și istorice ale țării. Prin vizita întreprinsă la Mausoleul Mărășești, copiii au aflat despre victoria trupelor care au luptat în Primul Război Mondial, iar ulterior vizitelor, ajunși în unitate, am organizat expoziții pe această temă, unde cei mici au desenat obiectivul turistic vizitate, ceea ce i-au impresionat, au compus poezii sau au realizat ofrande.

Spectacolele de teatru contribuie la orientarea perspectivelor copiilor spre domenii de activitate precum cele artistice : de muzică, dans, actorie, poezie etc. Piesa interpretată poate reprezenta pentru copii un flux continuu de informare și de cunoaștere, fiind surprinși și antrenați prin schimbările poziției, a tonului, mimicii etc.

Cu siguranță, una dintre cele mai plăcute și distractive forme de activitate extrașcolară, este și rămâne pentru educabili, sărbătorile și aniversările, unde se creează un climat destins, lipsit de formalitate și presărat cu dansuri, cântece, joacă și bună dispoziție.

Totalitatea acestor forme de organizare a activităţilor extracurriculare, au vizat dezvoltarea unor conduite solide, fiind în principal o sursă de interacțiune între copii, dar contribuind totodată și la formarea unor valori, a asimilării de noi informații și la dezvoltarea cooperării, responsabilității, respectivului față de semeni. forma au format comportamente sănătoase, constituind sursa de interacţiune dintre elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Se poate conclude prin a spune că multitudinea acestor forme de organizare depend în cea mai mare măsură de măiestria și deschiderea cadrului didactic, de resursele disponibile și iubirea pentru copiii spre a le stimula creativitatea, curiozitatea și de a îi pregăti pentru integrarea în societate prin oferirea unei educații de calitate.

Bibliografie:

  1. Agoston-Vas R, Căltun A. Serbările în educație. Editura D.P.H. (2012)
  2. Dumitru Gherghina, Simiciuc Elena, Dănila Ioan, Popescu Marin.Activități extracurriculare și extrașcolare. Îndrumător metodic. Editura Didactica Nova. (2009)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *