ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ECOLOGICE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ ȘI ȘCOLARĂ MICĂ

Prof. înv. preșcolar Chiriță Cristiana-Daniela

Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane, Vrancea

“Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.” (Toma George Maiorescu)

-H. Ross Perot

Ecologia, - ca ştiinţă - s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac, începe să intereseze pături tot mai largi de cititori din domeniul ştiinţelor naturii cât şi al ştiinţelor sociale. Problemele majore care frământă omenirea în prezent, cu privire la alimentaţie, creşterea populaţiilor umane, poluare, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi amenajarea mediului, crearea de sisteme ecologice pe navele cosmice, reprezintă numai o parte din preocupările contemporane la care ecologia trebuie să –şi spună cuvântul. Educarea maselor, în special a tinerei generaţii în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare a devenit tot mai necesară în prezent datorită creşterii influenţei omului asupra naturii, prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii, mecanizarea agriculturii, utilizarea pesticidelor, dezvoltarea turismului.

Natura este sursa de inspiraţie pentru această învăţare incitantă. Ideea că natura și sănătatea umană sunt strâns legate pare evidentă, iar natura este izvorul de sănătate și sursă de inspirație pentru oamenii planetei Pământ.           În contemporaneitate, una dintre actualele probleme are societății și educației este formarea și îndrumarea educabililor în direcția protecției mediului înconjurător. Educația ecologică este impetuos necesar a se realiza încă din primii ani de viață, din fragedă copilărie, începând cu mediul familial, în grădiniță și ulterior la școală. Având ca punct de pornire premisa conform căreia formarea unor deprinderi și conduite ecologice este un scop important în acest traseu, în activitățile școlare și extrașcolare se pot implementa cu ușurință astfel de proiecte care să vizeze schimbarea pe care o dorim societății și lumii. Prin aceste activități se urmărește desprinderea unor convingeri de protejare a mediului înconjurător, de admirație și de octrotire a acestuia. Numai prin această apropiere a elevului de fenomenul viu se poate înfăptui una din comenzile sociale deosebit de imperioase ale zilelor noastre şi anume protejarea naturii şi păstrarea nealterată a mediului ambiant. (“Ecologie”- B. Stugren şi H. Killyen).

Prin multitudinea de teme ce pot fi abordate în procesul educațional, trebuie să se vizeze convingerea fiecărui subiect despre necesitatea ocrotirii mediului înconjurător și formarea unui comportament ecologic modern. Prin plaja orară atât de variată, se pot aborda aceste teme atât în cadrul disciplinelor și a lecțiilor, cât și prin intermediul unei discipline opționale specifice (ex : „Micul ecologist”, „Să protejăm natura”)  fiind o modalitate eficientă atingerii scopului propus. Obervațiile în natură, vizionarea de filmulețe, jocurile de mișcare, experimentele și participarea la diverse concursuri se poate îndrepta educaţia în direcţia  formării unei conduite de protecţie a mediului înconjurător.

Activitățile extracurriculare reprezintă o formă de organizare prin care se pot dobândi cunoștințe elementare despre mediul înconjurător, se poate forma o gândire intuitivă în raport cu natura şi li se poate dezvolta copiilor dragostea faţă de aceasta, dorinţa de a o ocroti, deoarece orice tip de învățare out-door impune contactul nemijlocit cu mediul înconjurător. Pentru a realiza cu succes astfel de activități se pot planifica excursii, drumeții și vizite cu scopul întreprinderii unor acțiuni de protejare a mediului înconjurător, cercuri pe discipline, acțiuni de curățare, igienizare și înfrumusețare a școlii, a parcului vecin, acțiuni de colectare selectivă a sticlei, materialelor sintetice, a hârtiei, serbării, expoziții pe această temă, dar și diverse activități de popularizare cu prilejul Zilei Pământului.

Preșcolarilor și școlarilor trebuie amintit că aceste acțiuni nu se fac doar în cadrul unor activități programate în cadrul școlii, ci este nevoie ca fiecare individual să sărbătorească Ziua Pământului în fiecare zi din an. Suntem la începutul unui secol care va trebui să aducă schimbări esenţiale acestei atitudini, altfel însăşi existenţa rasei umane va fi pusă sub semnul întrebării. Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al acestui sistem din care facem şi noi parte este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru tot ce îl înconjoară, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.

Începută din vreme timpurie, educația ecologică are șanse mari de a avea success, însă rămâne de datoria cadrelor didactice de a promova aceste valori în rândul preșcolarilor și școlarilor mici, spre a conștientiza existenţa globală a mediului și stimularea dorinței de a cunoaşte Universul lumii şi puterea de ocroti formele de viaţă.

Prin învăţarea din lecţiile de la natură ne putem restructura societăţile în aşa fel încât să fie mai asemănătoare naturii, pentru a fi abundente, frumoase şi lipsite de poluanţi.

Bibliografie:

  1.  Oana Andra Bălăceanu, Educaţia ecologică formală şi importanţa ei, ed. Columna, Bucureşti, 2013.
  2. Dumitrescu, F., Stănculescu, C. – „Natura pe înţelesul copiilor”, Editura Carminis, Piteşti, 1998;
  3.  Ionescu, Al., Săhleanu, V., Bândiu, C., – “Protecţia mediului înconjurător şi educaţia cologistă”,Editura Ceres, Bucureşti, 1989;
  4.  Mateşică, V.,      –  Modalităţi de educaţie ecologică a micilor şcolari, Ed. “Miniped” – Înv. primar,   Nr. 4,  Bucureşti, 2003;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *