ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943METODE MODERNE (INOVATIVE) ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE – METODE INOVATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Prof. Înv. Preșcolar Chiriță Cristiana-Daniela

Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane

Grădiniţa este percepută de către copii ca o căsuţă fermecată, unde totul este o poveste frumoasă, iar doamna educatoare este zâna cea bună. Pentru educatoare, metoda reprezintă calea, demersul prin care îl situează pe copil în mijlocul unei situaţii de învăţare. Cu ajutorul metodei didactice, teoria se transformă în practică şi obiectivele în cunoştinţe şi experienţe.  Tradițional sau modern în școala românească? Metodele utilizate la preșcolari sunt atât cele ”clasice”, cât și cele ”moderne”, numai abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului preșcolar și să-l determine să învețe în cel mai plăcut mod.

Analizând pozitia cadrului didactic în fata problemelor instruirii si ale învățării, profesorul Ioan Neacșu afirma că "educatorii sunt solicitati astazi, în mod continuu, să promoveze învățarea eficientă. Și nu orice învătare eficientă, ci una participativă, activă și creativă." Activitățile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă și creativă în scoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente si laterale, libertatea de exprimare a cunostintelor, a gândurilor, a faptelor. Metodele inovative presupun o învățare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare o confruntare de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor unui grup. 

În învățământul preșcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoțite de tehnici specifice și resurse materiale, unde se pot include:

O metodă de stimulare a creativității, totodată și o modalitate de relaxare a copiilor care se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme și noi descoperiri este EXPLOZIA STELARĂ. Cum se poate desfășura această metodă la nivel preșcolar?  Copiii propun problema de rezolvat. Pe stea se scrie sau se desenează ideea centrală. Pe cele cinci colțuri se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci își aleg alți trei-patru colegi, organizându-se în cinci grupuri. Grupurile cooperează pentru elaborarea întrebărilor, iar la expirarea timpului spun întrebările elaborate fie individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări.

Diagrama Venn are scopul de a sintetiza sau de a restructura ideile extrase dintr-o povestire. Poate fi aplicată în jocurile didactice, povestiri, convorbiri, cât şi în cadrul observărilor. Diagrama Venn presupune studierea a două aspecte/ cazuri prin comparaţie. Metoda necesită ca material didactic două cercuri parţial suprapuse. În partea liberă a cercului din stânga se trec elementele specifice primului subiect/ obiect/ fenomen, în partea liberă a cercului din dreapta elementele specifice celui de-al doilea subiect/ obiect/ fenomen, iar acolo unde se suprapun cele două cercuri se trec asemănările dintre cele două cazuri.În cazul preşcolarilor, se folosesc imagini.

Cubul este o strategie de predare-învăţare care urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe perspective. Se confecţionează un cub de mărime medie, pe fiecare faţă este scrisă sau desenată o cerinţă cu referire la tema studiată.

Aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la rezultate superioare, relaționări heterogene mai pozitive, motivație intrinsecă mai mare, respect de sine mai crescut și dezvoltă abilități sociale deosebite, solicitate de piața muncii.

Bibliografie :

  1. Cerghit, I., (2000), Metode de învăţământ, Bucureşti: E.D.P.;
     
  2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup – ghid metodic – 60 de metode si 200 aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti: Editura Arves.
  3.  Păcurari, Otilia, Târcă, Anca, Sarivan, Ligia, Strategii didactice inovative, suport de curs, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti, 2003
  4.  Dulamă, Maria Eliza, Strategii didactice, Ed. Clusium, 2000
  5.  Cerghit, I., Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980.
  6.  Cerghit, I.,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Ed. Aramis, Buc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *