ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943CALITATEA PROCESULUI DIDACTIC ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN MEDIUL ONLINE

Profesor Palade Simona-Mihaeala

Școala Gimnazială Țifești/ Vrancea

Calitatea constituie ansamblul de caracteristici ale unui produs sau servicii care îi asigură capacitatea/ aptitudinea de a satisface anumite necesităţi exprese şi implicite.

Calitatea procesului educaţional într-o instituţie de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi a produselor, de calitatea sistemului organizaţional al instituţiei şi de calitatea serviciilor oferite elevilor. Aceste trei elemente sunt într-o strictă interdependenţă şi determină calitatea produsului final. ( calitatea personalului didactic / competenţa lui; calitatea elevilor; calitatea curriculei; calitatea tehnologiilor didactice.; calitatea proiectării strategice; calitatea funcţionării instituţiei; calitatea luării deciziilor; calitatea monitorizării; calitatea comunicării; calitatea resurselor materiale (spaţii, dotări); calitatea serviciilor acordate de bibliotecă; calitatea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, socială, culturală etc.; disponibilitatea resurselor financiare; calitatea serviciilor de formare continuă). (Guțu, V. 2013)      Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul de educaţie este un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii.

Deoarece traversăm o perioadă dificilă, în care suntem nevoiți să ne adaptăm unei situații noi, calitatea procesului educațional trebuie să fie raportată, analizată, urmărind aceste caracteristici mult mai amănunțit, detaliat. Dacă în mediul fizic, din cauza  lipsei de resurse materiale, acestea fiind principala piedică în desfășurarea unui  proces educațional de calitate în unele grădinițe din mediul rural, întâmpinăm anumite probleme,  în mediul online ne-am lovit atât de lipsa device-urilor,de lipsa rețelei de internet și de lipsa timpului liber al părinților.

Această nouă situație din învățământ ne aduce în prim plan necesitatea autoeducației profesorilor și părinților, în cazul celor din învățământul preșcolar, deoarece nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Vorbim despre grădiniță, locul în care copii își dezvoltă dragostea pentru a învăța și învață să socializeze cu ceilalți. Mediul preșcolar susține creșterea fizică, emoțională și intelectuală a copilului și îl pregătește pentru următorul pas, învățământul primar.( David, A. C., 2017, p.11)

În perioada în care s-a realizat doar activitate online, a presupus un efort mult mai mare din partea cadrelor didactice, dar și a părinților, respectiv copiilor. Chiar dacă copii sunt obișnuiți să folosească diferite device-uri, indiferent de vârstă , aceste activități sunt diferite și de aici apar și diferite probleme. Este nevoie de disciplină,  de a nu te lăsa distras de ce se întâmplă în jur, iar preșcolarului îi este destul de dificil să stea și să privească un ecran mai multe minute și să aibă răbdare să-i asculte și pe ceilalți.

Activitățile online în cadrul învățământului preșcolar,  s-au desfășurat conform planificării pentru atingerea obiectivelor educaționale propuse.   Împărțirea pe grupe de vârstă a fost primul pas, respectiv: mici -mijlocii și mari, la ore diferite, în prima parte a zilei, pentru a respecta programul grădiniței. Întâlnirile se realizau pe grupul de messenger al grupei în fiecare zi. Activitățile desfășurate erau realizate și cu materiale ce puteau fi găsite în casele acestora.

Un exemplu de activitate desfășurată online a fost un joc didactic numit: „ Șosete colorate”, în cadrul Domeniului Științe, activitate matematică,  unde copiii au fost îndrumați să formeze mulțimi de șosete, după criteriul mărimii și culorii, iar la complicarea jocului , părinții au fost părtași, fiind cei care au strecurat într-una dintre mulțimi un element diferit, ce aparține altei mulțimi.Copii observau „ greșeala” strecurată. Un alt joc didactic, în cadrul Domeniului Limbă și Comunicare, activitate de educarea limbajului, s-a desfășurat jocul didactic „ Eu spun una, tu spui mai multe”. Cadrul didactic extragea pentru fiecare preșcolar un jeton, după ce preșcolarul îl denumea, acesta spunea unde trebuie să-l așezăm, în coloana cu jetoane pe care erau reprezentate o floare sau coloana cu jetoane pe care se regăseau mai multe flori .( ex. o lalea- mai multe lalele). Cadrul didactic complica jocul prin modificarea coloanelor, iar spiritul de observație a preșcolarilor era pus la încercare. Un cântecel folosit în cadrul tranzițiilor, a fost utilizat cu mult succes și cu multă bucurie și în online, iar versurile sunt însoțite și de gestică: Stânga sau dreapta construiesc o casă/ Stânga sau dreapta învârt un volan/  Stânga sau dreapta poartă un ghiozdan. Iar cu ajutorul versurilor, un urs, un șoricel și un pește, din rândul preșcolarilor,  interpretau pe rând acest rol.

Pe lângă activitățile zilnice, preșcolarii primeau diferite link-uri cu : povești, poezii, cântecele, activități practice, artistico- plastice, momente de mișcare etc Filmulețele erau încărcate de pe diferite site-uri sau realizate de către cadrul didactic. Pentru cei care nu reușeau sau nu puteau participa la aceste activități, la două săptămâni cadrul didactic mergea și distribuia tuturor preșcolarilor fișe de lucru în funcție de vârsta și nivelul acestora.  Rezolvările fișelor erau trimise zilnic, iar acestea reprezentau o confirmare a faptului că aveau nevoie de un feed- back din partea cadrului didactic, pe care îl primeau întodeauna.  O perioadă foarte dificilă, cu foarte multe neajusuri și cu acumularea unor frustări.  Prezența și colaborarea cu părinți este foarte importantă, la nivel preșcolar, iar feed-back pozitiv din partea acestora pentru modul cum au fost realizate activitățile a fost o confirmare a faptului că efortul depus și-a atins scopul.

Bibliografie

  1.  Guțu, V.  Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.5(65)
  2. David, A. C. Bune practici pentru o învățare creativă în grădiniță Brăila: Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *