ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Plagiatul

Profesor Palade Marinel Valentin

Liceul cu Program Sportiv Focsani/ Vrancea

Cuvântul „ plagiat” provine din latinescul „ plagiarius”„ care înseamnă persoană care fură sclavi”.( Chelcea S., 2007, p. 7).„ Potrivit dicționarului Larrouse, plagiatul este acțiunea cuiva care în domeniul artistic sau literar își dă pentru sine ceea ce a luat de la altul sau ceea ce este âmprumutat , copiat, demarcat “. „Plagiatul este înțeles ca furt intelectual prin care s-au obținut grade didactice, merite, titluri etc”. În literatura de specialitate „ prin plagiat se înțelege prezentarea operei ori a unei părți din opera altui autor, fără a menționa sursa de inspirație, astfel încât să se înțeleagă că opera respectivă, ori părțile din ea preluate ar aparține celui ce le face publice”. ( Bujorel F.  Reflecții  privind plagiatul, 2017, p.81).„ Plagiatul reprezintă, de fapt, o enumerare de idei ca și cum ar fi ale tale, involuntar sau voluntar și acest lucru se datorează faptului că nu cunoaștem regulile de citare”.„ Chiar și instanțele de judecătă au ajuns să analizeze cazuri de plagiat, iar cadrul legal ce stă la baza acestora o reprezintă: Legea educației nr.1/2011, unde în art.310 plagiatul este „ considerat abatere gravă de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară”; „Legea nr.206/2004 , în care sunt definite noțiunile de „ plagiat” și „ autoplagiat”.  „ Plagiatul  cât și  autoplagiatul sunt considerate  abateri grave de la cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea”, potrivit Legii educației nr.1/2011 și „ fraude academice, încălcări ale eticii universitare sau abateri de la buna conduită , potrivit Codului studiilor universitare de doctorat adoptat prin Hotărâre de Guvern nr. 681/2011 “ și voi cita două articole:

 • „Art.20  în cazul unor fraude academice , ale unor încălcări ale eticii universitare sau ale unor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului, studentul doctorand și/sau conducător de doctorat răspund / răspunde în condițiile legii”
 • „Art.67 în urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în carul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de comisia de îndrumare, acordul de susținere publică, nu se obține”

„Legea 319/2003, care privește Statutul personalului de cercetare- dezvoltare, precum și de alte categorii de personal din mediul public sau privat, ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, iar acesta ( personalul) trebuie să respecte etica și deontologia activității de cercetare și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea convenită cu colaboratorii și fnanțatorii cercetării” ( art.24)

Ștefan, E., E, în lucrarea „Etică și integritate academică”( 2018, p. 147), prezintă sancțiunile ce pot fi aplicate, una sau mai multe:

 • „ Avertisment scris”;
 • „Retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicateprin âncălcarea nomelor de bună conduită”;
 • „Diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizația de conducarea, de îndrumare și control”;
 • „Suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 10 ani a dreptului de înscriere  la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere , de țndrumare și de control ca membru ân comisii de concur”s;
 • „Destituirea din funcția de conducere a instituția de cercetare- dezvoltare”;
 • „Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.”

„În aceeași lucrare ne sunt prezentate sancțini cu privire la tezele de doctorat( prin retragerea titluui de doctor al conducătorului lucrării).”

Ștefan, E., E, tot în lucrarea „ Etică și integritate academică”( 2018, p. 152), prezintă „tipuri de plagiat”:

 • „Plagiatul copy-paste, este acea metodă, prin care se copiază textul fără a modifica ceva. Iar modul prin care se realizează este selectarea textului, click dreapta – copy- paste( lipire pe pagina de lucru). Este cel mai utilizat tip de plagiat”.
 • „Plagiatul de tip mozaic sau plagiatul fragmentat, care se realizează prin prelucrarea  ordinii unor cuvinte, astfel încât să nu se cunoască autorul textului”.
 • „Plagiatul involuntar, reprezintă folosirea unor termeni consacrați sau observarea unor asemănări ce nu pot fi considerate ca o  contrafacere, deoarece dacă acest lucru ar fi admis nu s-ar mai putea publica nici o lucrare cu o temă deja abordată”.
 • „Parafrazare greșită, atunci când exprimăm cu cuvintele noastre ce au spus alții înaintea noastră. Parafrazarea este mai scurtă decât textul inițial, însă ideea păstrază sensul textului. Și în parafrazare trebuie indicată sursa citată( autor, titlu operei, editura, anul, pagina etc)”.
 • „Plagiatul prin traducere, se realizează atunci când se traduce un text în limba romănă, iar cel care o face nu menționează sursa, atribuindu-și ideile.
 • „Plagiatul de pe internet sau cyberplagiatul , presupune copiierea materialelor online direct în lucrarea noastră  și nu consultarea a unor cărți sau a unor articole, fără a preciza autorul. Este asemănător cu plagiatul copy-paste”.

 În  concluzie atât plagiatul („  care reprezintă expunerea într-o operă scrisă sau într-o comunicare orălă a unor idei, texte, date, ipoteze, metode științifice fără a menționa autorul sau sursa”), cât și autoplagiatul( „care reprezintă expunerea într-o operă scrisă sau într-o comunicare orălă a unor idei, texte, date, ipoteze, metode științifice ale aceluiași sau acelorași autori fără a menționa acest lucru”)( Legea nr. 206/2004), „reprezintă abateri grave și sunt sancționate de lege”( Legea educației naționale nr.1/2011)

BIBLIOGRAFIE

 1. Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socio-umane, ediția a IV a revizuită și adăugită, Editura Comunicare.ro, București, 2007.
 2. Bujorel, Florea, Reflecții privind plagiatul( I), în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1, 2017.
 3. Elena, Emilia, Ștefan, Etică și integritate academică, Editura Pro Universitaria, București, 2018.
 4. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301, accesat la data de 29.03.20018

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *