ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943„Sănătatea” organizaţiilor şcolare

Profesor Palade Marinel Valentin

 Liceul cu Program Sportiv Focsani/ Vrancea

O organizaţie „sănătoasă” se defineşte prin capacitatea de a supravieţui şi de a se adapta într-un mediu ostil, dar mai ales prin capacitatea de a se dezvolta şi de a funcţiona cu succes. „Sănătatea” este o dimensiune care caracterizează funcţionarea organizaţiei pe termen lung, ea nu vizează întreaga gamă a activităţilor cotidiene, care pot fi uneori ineficiente sau relative eşecuri. O organizaţie „sănătoasă” este aceea care, în ansamblu, se menţine şi se dezvoltă cu succes.

T. Parsons sugerează că organizaţiile formale, între care şi şcoala, au trei niveluri distincte de responsabilitate şi control nivelul tehnic, administrativ (managerial) şi instituţional.

1. Nivelul tehic descrie activităţile de predare-învăţare şi „produsele” acestuia.

2. Nivelul administrativ vizează activităţile manageriale desfăşurate în şcoală.

3. Nivelul instituţional se referă la raporturile şcolii cu alte segmente ale comunităţii locale.

Fiecare nivel este descris prin anumite caracteristici proprii. Asstfel, nivelul tehnic se caracterizează prin atmosferă sau moral (sentimentul care vizează obţinerea unor performanţe superioare la învăţătură).

Nivelul administrativ se defineşte prin patru tipuri de comportamente ale directorului:

- influenţa- capacitatea directorilor de a influenţa deciziile superiorilor;

- consideraţia- relaţii deschise şi prietenoase cu profesorii;

- structura de iniţiere- comportamentul prin care directorul defineşte clar aşteptările sale, standardele de performanţă şi procedurile;

- resursele- sprijinul acordat profesorilor de către director.

Nivelul instituţional este definit prin integritatea şcolii, capacitatea ei de a se adapta şi de a rezista cererilor şi presiunilor nerezonabile din partea mediului extern.

O şcoală „sănătoasă” este aceea în care fiecare dintre cele trei niveluri funcţionează optim, dar mai important este ca ele să funcţioneze împreună, ca un ansamblu armonios. O astfel de funcţionare generează un climat în care directorul realizează o conducere dinamică şi participativă, prin angajarea şi motivarea profesorilor şi a elevilor. Este o şcoală cu standarde ridicate, care creează un mediu prielnic pentru realizări profesionale înalte, dar şi pentru obţinerea unor satisfacţii personale.

Bibliografie:

• Păun, Emil, 1999, Şcoala- abordare sociopedagogică, editura Polirom, Iaşi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *