ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943SOLUŢII CONTRA BULLYING-ULUI DIN ȘCOLI

Prof. Înv. Preșcolar Zaharia Carmen

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani, Vrancea

Primul lucru pe care trebuie sa ȋl faci dacӑ observi cӑ ceva este ȋn neregulӑ cu elevul tӑu este sӑ vorbesti cu el. Cel mai important lucru pe care ȋl poṭi face pentru un elevul tӑu, care este afectat de bullying este sӑ validezi situaṭia prin care trece. Fii atent la sentimentele elevului tӑu şi spune-i cӑ iṭi pasӑ. Poate cӑ nu vei putea sa ȋi rezolvi toate problemele, ȋnsӑ este esenṭial ca el sӑ ştie cӑ poate conta pe tine şi pe sprijinul tӑu. Bullying-ul este un comportament care se ȋnvaṭӑ.

Copiii ajung sӑ deprindӑ sau sӑ ȋnveṭe comportamente antisociale, precum bullying-ul, de la adulṭii pe care ȋi vӑd drept un model ȋn viaṭӑ: pӑrinṭi, profesori şi mass media. Fii, pe cȃt posibil, un model pozitiv şi ȋnvaṭӑ-ṭi elevul ȋncӑ de la o vȃrstӑ fragedӑ cum aratӑ un bun comportament social.

Elevul tӑu va avea mai puṭine şanse sӑ intre ȋn relaṭii "dӑunatoare", care ȋi pot face rӑu, dacӑ tu, ca profesor, eviṭi asocierile negative. Educaṭia este esenṭialӑ ȋn stoparea bullying-ului ȋn şcoala din care faceṭi parte tu si elevul tӑu.  Profesorii trebuie sӑ se informeze şi sӑ discute deschis cu elevii/copiii despre bullying şi sӑ ȋncerce sӑ descopere care este climatul de bullying ȋn şcoalӑ. Printr-o educare continuӑ ȋn acest sens şi deschizȃnd subiectul, aceste lucruri ȋi vor ajuta  pe elevi/copii sӑ ȋnṭeleagӑ ce comportamente sunt considerate bullying.

Reuniunile sau şedinṭele cu pӑrinṭii pe acest subiect pot scoate problema la ivealӑ şi de acolo profesorul, folosind metodele potrivite, gӑseşte soluṭiile  pentru rezolvarea problemei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *