ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943ROLUL GRĂDINIȚEI ÎN FORMAREA COMPORTAMENTELOR ECOLOGICE LA PREȘCOLARI

Prof. Înv. Preșc. Montoi Mioara Luminița

Grădinița P.N. Nr. 3 Oțelu-Roșu, Caraș-Severin

Ocrotirea naturii, păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om, începând încă de la vârste fragede. Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, dacă ştim să-i  prelungim această curiozitate, ea devine suportul dorinţei de cunoaştere.

Primele forme organizate de cunoaştere a mediului înconjurător sunt activităţile derulate în grădiniţă.. Ei vor înţelege, spre exemplu, rolul pădurii, efectele exploatării excesive a naturii- mediu de viaţă pentru floră şi faună, sursă de hrană pentru oameni şi animale, mijloc de recreere şi odihnă.

Educaţia ecologică asigură conştientizarea tuturor obligaţiilor noastre faţă de mediul înconjurător, ajutându-i pe copii să-şi evalueze şi să-şi clarifice atitudinea faţă de mediu, dar şi contribuţia lor la rezolvarea tuturor provocărilor mediului ambiant. Copiii trebuie să ştie: cum se plantează un copac, cum trebuie folosite pesticidele, cum se pot obţine recolte bogate fără a maltrata şi sărăci terenul.

Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură şi să înveţe s-o ocrotească. La această vârstă se pun bazele primelor cunoştinţe, deprinderi, în ceea ce priveşte cunoaşterea omului, a mediului înconjurător şi a relaţiei dintre aceştia, având convingerea că putem să trezim interesul copiilor pentru tot ce-i înconjoară şi să le formăm o atitudine pozitivă faţă de mediu.

 În acest context, în cadrul activităţilor instructiv-educative un rol important îi revine cadrului didactic. Este bine să-i învăţăm pe copii să-şi menţină curiozitatea pentru tot ceea ce ne înconjoară, să o transformăm în interes de cunoaştere, permanent dezvoltat prin crearea de situaţii care să le permită şi să-i stimuleze spre noi căutări, noi experienţe, întrebări.      

Activităţile ecologice îşi găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de copii: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de mediul înconjurător, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de a acţiona mai disciplinat, de a fi mai responsabili, mai plini de iniţiativă şi mai promţi în respectarea unor reguli.

 Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui, să înţeleagă funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu; ei dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, învaţă să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.

Activităţile cu conţinut ecologic îşi găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de copii: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de ambient, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de a acţiona mai disciplinat, de a fi mai responsabil, mai plin de iniţiativă şi mai prompţi în respectarea unor reguli.

Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; ajută copiii să înţeleagă funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu; copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu; să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.

Copiii trebuie stimulaţi să aibă idei personale să ia singuri decizii pentru protecţia unei plante, unui animal. Educaţia în domeniul ocrotirii naturii trebuie să înceapă din fragedă copilărie şi să fie continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în afara şcolii.

Copilul trebuie educat pentru a înţelege că el nu are drepturi speciale în natură, că nu este stăpânul naturii şi nu poate să distrugă după bunul plac orice plantă, orice animal. Nu-i este permis să distrugă lumea vie, dimpotrivă, copilul trebuie să ocrotească tot ce este viu, toată natura.

Dacă cunosc natura şi o îndrăgesc copiii vor înţelege necesitatea de a o păstra sănătoasă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *