ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Metodele interactive şi rolul aplicării acestora pentru dezvoltarea limbajului

Prof. Şerbănaţ Cristina Elena,

Şcoala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele, Prahova

Sunt numeroase metode prin care copiii pot să înveţe sau să exerseze concepte ori deprinderi şi de aceea este foarte important ca demersul pe care cadrul didactic îl întreprinde să fie foarte bine planificat si organizat, pentru a stimula interesul copiilor pentru cunoaştere, pentru căutarea unor informaţii şi pentru utilizarea lor în diferite contexte, pentru rezolvarea de probleme. Vârsta preşcolară este o etapă de intensă dezvoltare a limbajului, ceea ce impune alegerea unui conţinut bine dozat şi folosirea unor mijloace de eficienţă mare pentru ca acest proces firesc să se dezvolte optim.

Alegerea metodelor didactice constituie o decizie practică, concretă, care se face în funcţie de obiectivele urmărite. În acelaşi timp, o metodă poate participa simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective instructiv-educative, de aceea putem spune că ele funcţionează în mai multe direcţii. Opţiunea cadrului didactic pentru o anumită metodă este o decizie foarte complexă, pentru că el trebuie să ţină cont nu numai de finalităţile educaţiei sau de conţinuturile transmise, ci şi de particularităţile de vârstă şi individuale, de psihilogia grupului şcolar şi de natura mijloacelor de învăţământ. Astfel, în învăţământul modern sunt preferate metodele de explorare directă a realităţii, metodele de comunicare orală sau metodele practice. Cadrul didactic trebuie să stăpânească foarte bine metodologia didactică pentru a o putea adapta la o situaţie precisă. Dacă metodele şi procedeele alese de cadrul didactic sunt cele potrivite, ele duc la operaţionalizarea învăţării, la asigurarea mobilităţii în procesul de predare- învăţare-evaluare, la solicitarea potrivită şi diferenţiată a copiilor, la densitatea învăţării, la stimularea şi motivarea participanţilor la acest proces, determinând succesul şcolar, dar şi facilitarea integrării copilului.

Eficienţa utilizării metodelor şi tehnicilor interactive de către cadrul didactic nu numai că ajută procesul integrării copilului ci îi dezvoltă o serie de abilităţi De asemenea, se poate constata o îmbunătăţire majoră a climatului educaţional, a comunicării interpersonale şi a coeziunii grupului şi a motivaţiei elevilor pentru învăţare. Utilizarea metodelor şi tehnicilor interactive în activitatea instructiv-educativă a facilitat acomodarea firească a copilului la sistemul de relaţii, norme şi valori cerute de mediul instituţional. Activităţile desfăşurate în cadrul grupului contribuie la dezvoltarea abilităţilor de cooperare, relaţiile dintre membrii grupului devenind relaţii de egalitate, nu de subordonare, copiii învăţând să-şi asume pe rând anumite roluri.

Prin urmare, avantajele aplicării metodelor interactive în activitatea instructiv educativă pentru dezvoltarea limbajului au un caracter formativ şi informativ, ele valorifică experienţa proprie a copiilor, le dezvoltă răspunderea individuală şi de grup, favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, echilibrează efortul cadrului didactic şi al copiilor, stimulează motivaţia învăţării, determină copiii să caute şi să dezvolte soluţii pentru diverse situaţii-problemă, dezvoltă gândirea critică, logică şi independentă, facilitând în felul acesta procesul de integrare.

BIBLIOGRAFIE

Neacşu, I. (2015). Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Iaşi:Editura Polirom;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *