ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Forme și cauze ale violenței în școală

Profesor Micu Raluca-Diana

Liceul Tehnologic “Gheorghe K. Constantinescu”, Brăila

Violența în școală îmbracă forme diferite de manifestare, dar, mai mult decât atât, cauzele care duc la aceste manifestări sunt foarte diverse, indiferent dacă ne referim la individ – elev, profesor, părinte - la familia din care face parte elevul, la școală, ca entitate complexă, sau la influenţele macrosociale dintre care massmedia pare să fie cea mai importantă.

Astfel, pentru a  înţelege mai bine violenţa școlară, este necesară luarea în consideraţie a diferitelor perspective asupra acestui fenomen, analiza diverselor tipuri de manifestare a violenţei, a cauzelor şi factorilor de risc. În România, şcoala a suportat, după 1990, o serie de schimbări, ea fiind una dintre verigile/instituţiile cele mai importante ale societăţii. Factori precum accesul larg la informaţii, introducerea ideii de autonomie şcolară în raport cu oferta educaţională, dar şi cu relaţia între decidenţi şi corpul profesoral, exprimată şi prin lărgirea participării la deciziia autorităţilor locale, părinţilor, bisericii, societăţii civile etc. au făcut ca şcoala să devină un spaţiu al unor schimbări majore, dar şi al tensiunilor sociale inerente schimbării macrosociale. În acest context, în şcoală, au început să se facă simţite fenomene de violenţă, conflicte între actorii educaţionali, divergenţe de opinii care au antrenat şi conturat mai ales tensiuni între şcoală şi familie, în principal în privinţa responsabilităţii faţă de formarea tinerei generaţii.

1.Forme ale violenţei şcolare:

a. Violenţa între elevi

b. Violenţa elevilor faţă de profesori

c. Violenţa profesorilor faţă de elevi

d. Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii

e. Violenţa în afara spaţiului şcolii

2. Cauze ale violenţei şcolare

Una dintre ipoteze a fost aceea că acest fenomen este generat de multiple cause şi factori de influenţă ale căror efecte se cumulează şi potenţează reciproc, producând forme de manifestare diferite, de la cele mai simple, acceptabile, la cele mai grave, chiar la delincvenţă.

În studii de specialitate, s-au conturat o serie de factori de risc privind violenţa şcolară, ei referindu-se, mai ales, la relaţiile în familie/ climatul familial, sărăcie, instabilitatea mediului în care se dezvoltă copilul, personalitatea copilului, massmedia, aspectele legislative, spiritual vremii şi valorile promovate/confuzia valorilor, lipsa de toleranţă în diferite aspecte ale vieţii sociale.

3. Principalele trăsături de personalitate ale elevilor relevante în cazul violenţei şcolare

La nivelul clasei, se observă diferenţe între elevi. Atât la ore, cât şi în pauze elevii au comportamente diferite, determinate de trăsături diferite de personalitate: abilitatea de a asimila, stilul de comunicare, modalităţi de socializare, particularităţi emoţionale, capacitatea de concentrare/atenţie, impusivitate şi control de sine, etc. Pornind de la cele de mai sus şi folosind experienţa dumneavoastră didactică, evaluaţi dacă vă confruntaţi cu  diferite comportamente ale elevilor în funcţie de două  variabile, considerate pentru climatul şcolar tendinţa către exprimarea violenţei.

În general, aceste trăsături se combină, dar, dacă la fiecare dintre aceste  două tipuri  de  comportament  –  hiperactivitate/impulsivitate  şi inatenţie – se constată prezenţa a şase simptome, acest lucru înseamnă că părinţilor elevului respectiv trebuie să li se recomande să se adreseze consilierului şcolar.

Formele şi cauzele violenţei şcolare sunt complexe şi dificil de analizat, mai ales datorită varietăţiilor.Violenţa şcolară nu poate fi abordată autonom, deşi ea poate fi conturată ca un fenomen aparte al violenţei societale. Pentru a înţelege violenţa şcolară este necesar să cunoaştem specificitatea acestui fenomen – mai ales, cunoaşterea interacţiunii între persoană şi situaţie – şi de abia apoi să-l raportăm la problematica violenţei cotidiene în viaţa contemporană.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *