ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Evaluarea – între trecut și prezent

 

Prof. Înv. Primar Mușat Loredana

 Școala Primară Livadea, Prahova

De-a lungul timpului modul de evaluare al elevilor a suferit multiple transformări  deoarece a trebuit să țină pasul cu noile metode de predare și învățare. Dacă acum cincisprezece ani domina evaluarea  copiilor cu ajutorul probelor  orale  sau  scrise , în ziua de astăzi se încearcă stabilirea unor noi criterii prin intermediul cărora să se identifice  modul în care și-au însușit cunoștințele și mai ales dacă se descurcă să le aplice în mod practic. În trecut se punea accentul pe reproducerea anumitor informații acum se încearcă o abordare modernă care are drept scop dezvoltarea unor competențe de analiză și înțelegere a informațiilor.

Evaluările au un dublu rol deoarece ele oferă  o privire de ansamblu asupra întregii activități didactice . Pe de o parte profesorul poate constata   modul  în carte au fost atinse obiectivele propuse,  poate realiza o diagnoză asupra progresului elevilor și poate identifica aspectele pozitive și negative la nivelul întregii clase. Pe de altă parte pentru elevi evaluarea este importantă pentru că  le arată nivelul de cunoștințe dobândit, îi ajută să-și identifice principalele probleme și să găsească soluții, împreună cu cadrul didactic, pentru a-și îmbunătății rezultatele. Obiectivele evaluării trebuie să fie clar definite și să fie în concordanță cu funcțiile acesteia: constatativă, diagnostică, predictivă, motivațională,de consiliere, de certificare.

În ultimii ani s-a schimbat modul de evaluare  deoarece se încearcă o impilcare activă a elevului în tot ceea ce înseamnă procesul de predare-învățare - evaluare. Astfel pe lângă metodele tradiționale au început să capete teren metodele alternative precum proiectul , portofoliul, investigația și autoevaluarea. Acestea pot oferi elevilor șansa să-și manifeste creativitatea , capacitatea de a se documenta și de a sintetiza anumite informații.

Proiectul reprezintă una din metodele alternative pe care le utilizez cu succes la clasă deoarece  este un proces în care elevii investighează , descoperă, prelucrează informații, experimentează.  În ziua de astăzi copiii au posibilitatea de a se documenta din diverse surse și acest lucru îi ajută să  descopere cât mai multe aspecte asupra temei cercetate. De un real succes se bucură proiectele în care elevii sunt împărțiți pe grupe deoarece acest lucru le oferă posibilitatea să coopereze și să construiască împreună un produs în care fiecare să ofere ce are mai bun. Este important să-i familiarizăm cu structura unui proiect și să le explicăm că în realizarea acestuia sunt importante toate aspectele : cele de conținut, de redactare și aspectul estetic.

Indiferent de modul în care se va realiza evaluarea  aceasta trebuie să țină pasul cu noile perspective din educație și să reflecte o imagine clară aspupra modului în care elevii reușesc să aplice ceea ce au învățat.

Bibliografie:

  1. Cucoș, Constantin – ”Pedagogie”, ED. Polirom, Iași, 2002

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *