ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Importanța sportului în viața elevilor

Greceanu Sabina Maria - Profesor de Educație Fizică și Sport

Școala Gimnazială ,, Ioan Bădescu”- Popești Leordeni, Ilfov

            Rolul uman-social al activității sportive a devenit recunoscut. Necesitatea practicării exercițiului fizic s-a impus ca o realitate, prin rezultatele obținute în modelarea armonioasă a personalității omenești.

            Interesul tot mai mare acordat în ultimele decenii activității sportive a fost generat de profunda sa vocație educativ-formativă.

            Universal în spațiu și timp, sportul se certifică ca fenomen care se confundă cu existența umană. Profunda lui latură educativă se concretizează prin acceptarea voită a unei discipline pe care sporulo propagă. Sportul generează puterea fizică și morală, puterea aceluia care se autodepășește, a celui care luptă cu obstacolele într-un climatal adevărului și loialității.

            Pentru tineretul școlar, sportul reprezintă o necesitate expresă, ca principala formă a păstrării echilibrului între muncă și recreere, asigurând posibilitatea refacerii în urma unei activități intelectuale susținute.

            În ultima perioadă s-a observat ca urmare firească a unui intens proces educațional o creștere numerică a tinerilor cuprinți în acțiuni sportive, certitudinea acestei înfăptuiri fiind asigurată de faptul că majoritatea tinerilor care nu au preocupări extradidactice de ordin sportiv participă totuși la orele de educație fizică, intens și cu interes.

            Reprezentând o activitate fiziologică, conștientă, a organismului omenesc, condusă prin metode pedagogice, care urmărește întreținerea sănătății și creșterea potențialului biologic în vederea sporirii randamentului social și intelectua, educația fizică prin sfera largă a caracteristicilor care o conturează a devenit un imperativ al vieții moderne.

            Eforturile intelectuale, ritmul înalt al activității cotidiene cer imperios alternarea organizată a muncii cu momente de destindere, în care este necesar să acordăm importanță mișcării, una dintre condițiile esențiale pentru menținerea echilibrului biologic. Practicat rațional ca mijloc de destindere și călire a organismului, exercițiul fizic poate reprezenta o cerință pentru o bună pregătire profesională.

            Activitățile sportive, recreativ-distractive trebuie să constituie o componentă a procesului educațional. Problema privește direct cadrele didactice, cunoscut fiind că ele poartă răspunderea formării, pe toate panurile, a viitoarei generații.

            Având în vedere valențele educaționale ale timpului liber, precum și solicitările tot mai mari pe care epoca nastră le exercită asupra tinerilor trebuie găsite soluții pentru cultivarea dragostei față de sport.

            Timpul liber trebuie să devină un domeniu al creației tinerilor, al valorificării aptitudinilor fizice și psihice, în așa fel încât, după cum spunea Aristotel, ,,Să nu însemne sfârșitul muncii, ci munca să însemne sfârșitul timpului liber” .

            Există o tendință aproape generală a tinerilor de interes în privința sportului ca activitate deconectantă sau în practicarea unei discipline sportive.

            Exercițiul fizic prin multitudinea formelor lui de manifestare, poate combate sedentarismul și excesele ponderale .

            Prin valorificarea exercițiului fizic sub forma complexă a educației fizice și activității sportive se stimulează creșterea, se asigură dezvoltarea armonioasă a musculaturii scheletice și îmbunătățirea calităților fizice.

            Datorită efectelor sale binefăcătoare multilaterale, exercițiu fizic trebuie neapărat să figureze cu pndere destul de mare printre activitățile zilnice ale elevilor.

            Timpul rezervat practicării exercițiilor fizice, trebuie să figureze atât în cadrul timpulu liber cât și în cadrul timpului profesional.

            Regimul de activitate al elevilor trebuie organizat în așa fel încât efortul intelectual să aibă un bun suport fizic adică să existe o bună concordanță între activtatea intelectuală și activitatea fizică.

            Practicarea exercițiilor fizice evită suprasolicitarea intelectuală ducând la ridicarea capacității intelectuale, la mărirea posibilităților de solicitare psiho-intelectuală a creierului uman.

            Practicarea continuă și efectivă a activităților sportive de către tineri poate fi mărită printr-o mai bună opularizare a activității de educașie fizică și sport, printr-o varietate cât mai mare de forme de activități sportive ținând seamade preferințele acestora cât și de condițiile materiale cât mai bune și corespunzătoare (baze sportive, echipamente și materiale sportive suficiente).

            Sportul este și trebuie să fie recunoscut de marea majoritate a elevilor ca un mijloc principal de petrecere plăcută și utilă a timpului, ca cel mai important mijloc de relaxare, ca o necesitate în viața elevilor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *