ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Resurse digitale folosite în cadrul disciplinei „Teorie-Solfegiu-Dicteu”

Prof. Mileșan Valentina

Palatul Copiilor Târgoviște, Dâmbovița

A trecut un an de când activitatea didactică a profesorilor este supusă unei permanente adaptări și perfecționări, în contextul învățării on-line, astfel încât să vină în sprijinul elevilor și a necesității acestora de a-și forma competențe în diferite domenii. Tot ceea ce ține de spectrul muzical s-a confruntat cu provocări majore deoarece tehnica digitală pusă la dispoziția elevilor și a profesorilor nu s-a ridicat la înălțimea exigențelor impuse de acest domeniu. Cu toate acestea, prin cursurile de formare și perfecționare pe care  le-am urmat în această perioadă, am reușit să găsesc acele resurse digitale ce pot fi folosite în predarea unei discipline cu specific aparte, care să suplinească dificultățile tehnice întâmpinate. Astfel orele de "Teorie- solfegiu- dicteu"  pe care le predau au putut avea ca rezultat progresul școlar și, cel puţin, stagnarea în cazul elevilor mei, dar fără a înregistra regres școlar.

Liceul vocațional la care predau a ales pentru desfășurarea orelor on-line, platforma "Google Classroom". În activitatea de predare-învățare-evaluare, s-au dovedit utile și s-au bucurat de succes următoarele resurse: Power Point, MicrosoftWord, Slides Google, Documents Google (pentru prezentarea conținuturilor lecțiilor), „pianul virtual”, pentru exemplificarea fie de către profesor, fie de către elev, a intervalelor, tetracordurilor, gamelor, modurilor, etc. Pentru consolidarea noțiunilor legate de formulele metro-ritmice am folosit Jambord, cu ajutorul căreia am putut corecta, în timp real, rezolvarea de către elevi a diferitelor cerințe.

Utilizarea softurilor și a platformelor digitale precum www.teoria.com, Perfect Ear, www.musictheory.com, a contribuit la dezvoltarea competențelor legate de recunoașterea   elementelor de limbaj, mai precis recunoașterea intervalelor simple și compuse, a trisonurilor în cele 3 stări, a gamelor majore și minore în cele 3 variante. Însoțite de explicațiile suplimentare și dublate de exersarea la clasă a acestor deprinderi de recunoaștere auditivă, progresul elevilor nu a întârziat să apară. Totodată, ele pot fi utilizate și în evaluare, facilitând aprecierea corectitudinii răspunsurilor date de elevi și înregistrarea progresului acestora (Perfect Ear).

Toate aceste aplicații sunt la îndemâna copiilor, ei putând să exerseze oricând printr-o accesare rapidă, chiar și de pe telefon. De asemenea, eu le-am folosit cu succes și în evaluare, elevii reușind astfel să lucreze independent, fără a se inspira unii de la ceilalți sau din alte surse,  fără să acuze diverse probleme tehnice.

Pentru formarea deprinderilor de a scrie un  dicteu ritmico-melodic, copiii care au dorit să lucreze suplimentar au primit sub formă de mp3 audio, un dicteu ce a fost scris de către mine în softul Musescore. Prin scrierea corespunzătoare, programul redă audio fragmentul muzical, respectând regulile de dictare. Aceste softuri cu ajutorul cărora pot fi scrise partituri muzicale (Musescore, Maestro, Sibelius) le sunt familiare elevilor, fiindu-le prezentate în cadrul unui webinar organizat de către școală. Prin opțiunile pe care aceste aplicații le pun la dispoziție, utilizatorul este nevoit să aplice cunoștințe teoretice, să vizualizeze și să audieze ceea ce scrie, putând astfel să facă imediat corecturile ce se impun. Prin compunerea unor melodii în care să fie integrate diferite  elemente de limbaj, elevul își va dezvolta latura creativă, atât de necesară unui artist.

Pentru diversificarea activității și menținerea interesului elevilor, în cadrul orelor am folosit uneori și aplicația Learning apps, aceasta fiind, din punctul meu de vedere, cea mai potrivită resursă digitală pentru consolidarea anumitor noțiuni teoretice (notația alfabetică a notelor muzicale, armura tonalităţilor, etc.).

Cea mai mare dificultate pe care o întâmpin însă în cadrul lecțiilor, și căreia tehnologia nu ii poate găsi, deocamdată, rezolvare, este corectarea intonației elevilor în timpul solfegierii. Intonarea unui text muzical, una dintre cele mai importante competențe pe care elevul trebuie să o dezvolte, nu se va putea realiza decât prin efectuarea orelor "față în față", chiar dacă resursele digitale vor putea fi integrate în activitatea la clasă și după reîntoarcerea elevilor la școală.

În procesul educaţional, exprimarea opiniei educabililor cu privire la felul în care metodele selectate și sarcinile de învățare propuse de profesor au impactul dorit la clasă reprezintă un aspect foarte important. Din acest motiv eu acord o atenție sporită feedback-ului primit de la elevii mei și, în acest scop, folosesc deseori aplicaţia Teleskop. Ea asistă profesorul în acest demers, punând la dispoziţie formulare pre-definite de feedback, asigurând totodată confidenţialitatea arhivei fiecărui profesor/ elev utilizator.

Utilizarea noilor resurse digitale poate deschide oportunităţi în procesul de predare- învăţare-evaluare, dar sistemul de învăţământ tradiţional nu va putea fi înlocuit în totalitate, ci doar completat, condimentat de inovaţia tehnologică, cel puţin la disciplinele din spectrul „artelor”. In această “revoluţie digitală” e bine să nu uităm că educaţia trebuie să fie centrată pe învăţarea elevilor, nu pe tehnologie.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *