ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943EDUCAȚIA DIFERENȚIATĂ A COPIILOR

Axarea  pe nevoi specifice și pe încurajarea  intereselor

Prof. Înv. Preșcolar Hondrilă Lăcramioara

Grădinița Nr. 56 Galați

Pentru ca fiecare copil să își atingă potențialul maxim în dezvoltarea psihofizică - intelectuală  în calitate de dascăli recurgem  cu folos la tehnici de adaptare individuală.

Obstacolele generale ale acestora sunt stabilite pentru toți copiii și se bazeză pe cunoașterea stadiilor lor de dezvoltare.

În contextul activităților zilnice, se pune întrebarea – cum satisface echipa de lucru necesitățile individuale și solicitările din partea fiecărui copil?

Acordăm o șansă pentru fiecare ?

O sală de grupă dotată cu materialele stimulative, folosite în mod creativ, face ca fiecare copil să-și inițieze un proces de învățare propriu, în ritm propriu . Opțiunile exprimate de copii în mod individual sunt adecvate nivelului lor de dezvoltare .Obiectivele stabilite se pot contura prin adaptarea mediului de învățare și prin facilitarea unor oportunități pentru procesul educațional.

Având în atenție obiectivele respective acestea se pot  impărți pe o paletă diversă precum :

  • Încurajarea intereselor

Pentru un copil care evită să-și asume riscuri prin extinderea gamei de activități desfășurate, se poate extinde o activitate deja familiară copilului prin integrarea, in cadrul ei, a unei noi activități .

De exemplu lui C. îi place să construiască, dar ezită să coloreze sau să scrie . Educatoarea îî poate da o planșă, câteva foi de hârtie și benzi colorate pentru lipit, cerându-i copilui  să facă un semn de circulație rutieră sau o etichetă cu semnul interzis, pe care el să le lipească pe autostrada pe care o construiește .

  • A învăța unii de la alții

Capacitatea de înțelegere  a copiilor poate fi facilitată punând copilul care nu înțelege o noțiune, lângă altul care a reușit să o asimileze.

Exemplu – Copilul care nu a înțeles corespondența unu la unu, își privește partenerul care îi demonstreaă si îl  învață cum să se joace cu zarurile .

Un alt copil care nu a înțeles cum se executa o morișcă prin îndoirea hârtiei va urmări cum colegii din grupă realizează moriști pentru a le pune în mișcare afară în timpul jocurilor libere, alese .

  • Activități  cât mai diverse

S-a observat că pe măsură ce copiii se joacă cu diferite animale, nu toți desfășoară jocul la fel.

De exemplu când copiii desfășoară jocuri de reconstituire a imaginilor, educatoarea trebuie să le asigure piesele necesare ca număr și culori, în acest fel se dă posibilitatea să execute diferite modele. Ori în timp ce copiii se joacă în grup, educatoarea poate ruga un copil să sară într-un picior ( lucru mai greu de realizat ) în timp ce un alt copil va sări pe loc . Toți copiii pot lua parte la o  activitate, continuând după posibilitățile lor .

  • Axarea pe nevoi specifice

Pentru a le oferi posibilitatea să-și dezvolte unele deprinderi și talente, educatoarea le poate crea ocazii diferite . De exemplu dacă educatoarea a observat că mai mulți copii întâmpină dificultăți în folosirea foarfecelor, în acest caz se desfășoară activități care să le stimuleze musculatura mâinii, cum a fi apucarea obiectelor cu penseta sau cleștele ori plasarea cârligelor pe un șevalet sau pe frânghia de rufe a păpușii . Pasul următor ar fi ruperea hârtiei pentru a se ajunge, în final la tăierea ei .

  • Învățarea integrată

Copiii pot propune teme sau iniția proiecte individuale . Proiectele trebuie să decurgă dintr-un real interes verificat de educatoare pentru a vedea cât este de durabil . În cazul în care copiii continuă să manifeste o deosebită curiozitate, în legătură cu anume subiect, un proiect bazat pe această temă este proiectat, dezvoltat și extins de către copii împreună cu echipa de educatori .

Corectarea unor comportamente

Uneori după observarea unui copil, educatoarea poate descoperi un model comportamental care îi dă de gândit și care nu pare să se îmbunătățească, nici chiar după ce s-au făcut adaptări individuale. Educatoarea poate ajunge la concluzia că acel copil nu progresează și că există o problemă.

Este important să se documenteze cu grijă asupra cauzelor comportamentului și să se încerce remedii pentru a soluționa și pentru a depăși problema ivită.

De asemenea, toate acestea trebuie comunicate familiei în termenii cei mai diplomatici și împreună cu aceasta se poate ajunge la concluzia că este nevoie de mai multe informații de mai multe investigații.

Un medic, un psiholog sau un alt expert în probleme de sănătate poate fi solicitat pentru a evalua copilul respectiv și a face recomandări familiei și educatoarelor în legătură cu  eventualele intervenții și susțineri speciale . Aceste recomandări pot fi folosite pentru a stabili scopuri specifice pentru un astfel de copil și pentru a planifica activități  pentru acesta.

Observațiile echipei de educatori și informațiile primite de la membrii familiei pot fi utilizate pentru a înțelege mai bine fiecare copil și pentru a planifica activitățile adecvate dezvoltării acestuia.

REZUMAT

As we have  shown throughout  this material as children grow and develop, they go through the same stages of development , but not all go through them at the same age.

That is why it important for educators  to know very well the stages of development  that fall.

Within the normal limits of socio  emoțional development, physical development - language, cognitive, emoțional.

Just as children differ in their  ability, they also differ in their learning  styles.

Some children learn by imitating others, while others seek and try to participate and experience  everything on their own.

Some  can work no matter how much noise is around them, while others are very bothered  by the noise. Some children prefer to work alone, while others  always need a teammate, a playmate.  Knowing  the optimal learning style in relation to each child, we get to know  the child better as a whole and to apply the most appropriate  tehniques of differentiated  treatment  and individualized educațion able to stimulate the optimal development of the child .

BIBLIOGRAFIE

  1. Krister H. Hansean, Roxine, Stefan Saifer – Educația și cultivarea democrației, metode pentru preșcolari .
  2. Heard Start România – Programa proiectului Soros pentru Preschool Project
  3. Roman Elena, Enescu T. Parteneriatul grădiniță – familie, Step by Step, Revista Învățământului Preșcolar nr. 1-2 / 2001, p, 114.
  4. Libotean Ileana , Seling  Mariana, Cicioc Elena  - Educația individualizată a copiilor în învățământul alternativ, Step by Step, Revista Învățământului Preșcolar, nr. 3-4 / 2001, p 80.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *