ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943De ce este nevoie de promovarea imaginii unităţii şcolare?

Profesor învăţământ preşcolar Daniela VLAICU

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată ” Tulcea

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an.

De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate? Fiindcă este o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei , publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.

 În condițiile  actuale, de pandemie, implementarea și utilizarea platformelor e-learning în procesul de predare – învăţare a fost esențială. Am  realizat instrumente on-line în cadrul activităților  susținute cu preșcolarii, am   implementat platforma educaţională Kinderpedia la grupă, care a îmbunătăţit calitatea şi volumul cooperării profesor – preșcolar prin înfiinţarea clasei online în câmpul web.

Folosirea în cadrul activităților online, a aplicațiilor/metodelor  suport  ca Zoom, Intuitex, Twinkl, Kahoot, Wordwall, LearningApps, Liveworksheet, SeeSaw, email, Whatsapp, Facebook, telefon etc a condus la o colaborare eficientă între cadrele didactice și preșcolari.

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost:

· difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;

· consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

· dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii instituției noastre

 · promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Comunicarea cu mass-media a fost realizată cu prilejul diferitelor ocazii importante în viaţa şcolii :

- cu prilejul deschiderii anului şcolar

- cu prilejul diferitelor serbări

- cu prilejul participării elevilor la concursuri

- cu prilejul activităţilor derulate în cadrul proiectelor educaţionle.

Planuri pentru viitor -continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive. Deasemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice cât şi psihologige, adaptate condițiilor actuale, atât în mediul fizic, cât și în mediul online.

Bibliografie: “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *