ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943REGULILE CLASEI – SISTEM DE RECOMPENSE ȘI PEDEPSE

Prof. Neagu Steluța,

Scoala Gimnazială Viziru,Brăila

Un management eficient al situațiilor de criză școlare presupune prezența regulilor care pot fi impuse de profesor sau pot fi negociate de elevi. Regulile impuse în sala de clasă trebuie să respecte următoarele criterii: relevanță, transparență, pozitivitate și să nu fie intr-un număr  exagerat de mare. Elevii își vor pierde respectul față de reguli și nu vor mai accepta impunerea lor dacă profesorul nu este consecvent în aplicarea lor.

 1. FII GATA SĂ ÎNVEȚI ȘI SĂ ÎȚI ACHIȚI SARCINILE!

Comportamentul aşteptat de la elev:

angajarea doar în activitățile solicitate de sarcina de lucru efectuarea temelor de casă zilnic

 • îndeplinirea atribuțiilor de elev de serviciu
  • asumarea responsabilității pe care a primit-o în cadrul colectivului

Comportamente indezirabile: neatenție, neglijență, lipsă de zel, angajarea în activități nesolicitate de sarcina de lucru, prezentarea cu întârziere și incompletă a temelor/sarcinilor de lucru, inactivitatea, refuzul de a îndeplini sarcinile

Recompense:

 • i se permite elevului să desPașoare activității care î1 atrag (de ex.: să joace uri joc pe calculator), dacă a terminat sarcina mai repede
 • mai multe sarcini efectuate corect în mod repetat, oferă posibilitatea elevului de a câştiga un bilet la tombola organizată la sfârşitul fiecărui semestru școlar. Pot participa la tombolă și elevii care și-au reUacut temele/sarcinile efectuate superficial

Pedepse:

 • la prima abatere — sfaturi, observații, încurajări, menținerea contactului vizual aten)ionarea privind consecințele nerespectării regulii, păstrarea contactului vizual și plasarea profesorului printre elevii ce se abat de la regula, refacerea temei lucrată superficial
 • la a doua abatere — temă suplimentară; i se cere elevului ca temă suplimentară formularea unei întrebări ce vizează subiectul respectiv, urmând să găsească și răspunsul la aceea întrebare
 • la repetarea abaterii — reținerea elevului la școală după orele de curs pentru efectuarea temei pe care în mod deliberat nu a facut-o acasă sau nu a terminat-o in timpul orei de clasa.
 • SĂ RESPECTĂM BUNURILE ALTORA (BUNURILE ȘCOLII, BUNURILE COLEGILOR)

Comportamentul aşteptat de la elev:

 1. menținerea în bună stare a obiectelor aflate în dotarea școlii
 2. păstrarea curățeniei
 3. împrumutarea unor obiecte doar cu acordul proprietarului

Comportamente indezirabile: deteriorarea mobilierului și a aparaturii, spargerea geamurilor, distrugerea materialelor didactice, furtul

Recompense:

 1. 1aude în public

b.evidențierea la avizierul clasei

c.bilete la un spectacol, concert, meci de fotbal pedepse:

a.elevul va curăța resturile (așchii, cioburi) imediat, iar în termen de maxim trei zile va restitui contravaloarea pagubei sau va înlocui obiectul stricat

 • în acest timp, elevul vinovat va sta în cea mai apropiată bancă de fereastra cu geamul spart sau în banca deteriorată (dacă nu există riscul rănirii)

c.elevul vinovat nu va folosi casetofonul, calculatorul, instrumentele geometrice stricate timp de 10 zile — se va descurca bară obiectul respectiv, spre deosebire de colegii săi (legea consecințelor naturale)

d.in situația unui furt vor fi înștiințați directorul școlii, părinții și poliția (în funcție de gravitatea furtului). Ca sancțiune se propune Consiliului profesoral mutarea disciplinară a elevului la o clasă paralelă și scăderea notei la purtare.

3.      SĂ AVEM O ȚINUTĂ ADECVATĂ MEDIULUI ȘCOLAR

Comportamentul aşteptat de la elev: ținută decentă Comportamente indezirabile:

la fete: rochii exagerat de scurte, decoltate sau transparente, bustiere, pieptănături extravagante, vopsirea părului, bijuterii excesive, machiaj, unghii lungi vopsite

la băieți: tunsori extravagante, purtare cercei, inele, lanțuri, vopsirea părului, pantalon scurt Recompense:

a.premiere verbală care va fi întărită prin semnale nonverbale (zâmbet, mângăiere pe spate, mână pusă pe umăr)

b laudă în fața clasei, în careu   Pedepse:

c.la prima abatere — se aplică sancțiunea mustrare combinată cu trimiterea acasă a elevului/elevei pentru remedierea ținutei și consemnarea absenței în catalog

d.la a doua abatere — sesizarea părinților

e.repetarea abaterii — eliminare pentru trei zile. Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare; absențele din toată perioada se consemnează în catalogul clasei; sancțiunea se consemnează în raportul Consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau a anului școlar; activitatea de la clasă va fi substituită cu alt tip de activitate în cadrul școlii, în conformitate cu prevederile ROI; dacă elevul participi la aceste activități, absențele nu vor fi considerate nejustificate (se motivează)

4.       CONTROLEAZĂ-TI PROPRIUL COMPORTAMENT

Comportamentul aşteptat de la elev:

 1. atitudine cuviincioasă față de profesori și colegi
 2. folosirea unui limbaj adecvat
 3. discutarea în șoaptă în timp ce își desUașoară activitatea în perechi sau în echipe Comportamente indezirabile: lipsă de politețe, nesupunere, poziții incorecte, gesturi nepotrivite, manifestare prin violență (insultă, lovire), strigăte în clasă sau pe coridorul școlii, la deplasarea în localitate sau în autocar în timpul excursiilor;

Recompense:

a.a organiza toate activitățile din sala de clasă în ziua respectivă

b.a avea dreptul să aleagă grupul de lucru din care va face parte Pedepse:

 1. î1 obligăm să justifice fapta și îl punem în situația de a-și imagina cum s-ar simți el dacă rolurile s-ar inversa.
 2. Interzicerea pauzelor, a timpului de joacă.

c.Dacă nu își recunoaşte vina și nu își cere scuze îl acuzăm de slăbiciune; va fi pus sub supravegherea colegilor. Totodată va fi redactată o scrisoare adresată părinților, a1 cărui conținut va fi coniunicat elevului în cauză.

a.în caz de recidivă, fie elevul se angajează că nu va mai avea altă abatere, fie scrisoarea pregătită va fi trimisă părinților.

b.elevului care a lovit un coleg i se interzice participarea la jocurile de pe terenul de sport, timp de două zile; este reprimit cu condiția să nu se mai bată.

Bibliografie

1. Androniceanu, A., Managementul schimbărilor, Editura All Educațional, București, 1998

2. Ceobanu, C., „Managementul clasei de elevi” în volumul: Constantin Cucoş (coord.)

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ediţia a III-a, Ed.Polirom, Iaşi, 2008

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *