ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Protecţia mediului, condiţie a vieţii

Prof. URSU ZENOBIA ANCA

                                                                                           Şcoala Gimnazială Cristian,

Argumentul unei lecţii de educaţie pentru mediu în cadrul orelor de dirigenţie

Creşterea presiunii antropice asupra mediului înconjurător se întoarce împotriva societăţii umane: "sănătatea planetei" este compromisă şi, odată cu ea, este ameninţată sănătatea oamenilor. De multe ori, în goana după progres, nu s-au mai calculat costurile confortului oferit de o societate tehnologică.

Asfel, defrişarea pădurilor, exploatarea solului până la epuizare, producerea în cantităţi tot mai mari a deşeurilor, până la sufocarea mediului înconjurător, gayele toxice emanate în atmosferă care determină ploile acide sunt sunt ameninţări reale la adresa mediului înconjurător. În

Dezastrele ecologice sunt semnalate tot mai des, iar numărul multor speciilor periclitate este în continuă creştere.

Se impune, în aceste condiţii, cu prioritate protejarea şi conservarea mediului înconjurător printr-o acţiune convergentă a tuturor factorilor implicaţi: autorităţi naţionale, locale, agenţi economici dar şi a fiecărui individ în parte, începând cu o educaţie ecologică timpurie realizată de la o vârstă şcolară mică.

Astfel, educaţia ecologică timpurie este parte integrantă a soluţiei de îmbunătăţire a calităţii mediului.

Lecţia: "Să acţionăm ACUM, altfel vom plăti mai târziu!"

Profesorul le prezintă elevilor la începutul orei semnificaţia mediului înconjurător şi componentele acestuia apoi elevii vor învăţa folosind metoda muncii prin descoperire care sunt factorii esenţiali pentru viaţă, atributele unui mediu sănătos pentru viaţă,  resursele naturale ale Terrei activităţile care deteriorează calitatea mediului înconjurător, efectele poluării asupra componentelor mediului, care sunt sursele de producere a deşeurilor şi posibile măsuri de protecţie a mediului înconjurător.

Elevii vor fi  capabili să:

-conştientizeze faptul că practicile prezente pot afecta în mod ireparabil viitorul mediului înconjurător; identifice activităţi care deteriorează calitatea mediului; precizeze efectele poluării asupra componentelor mediului; identifice soluţii la problemele mediului; îşi dezvolte deprinderi de comunicare în situaţii de interacţiune; îşi însuşească valori, atitudini şi comportamente ecologice care vor influenţa opţiunile şi deciziile pe care le vor lua referitor la problemele de mediu.

Metode: descoperirea, problematizarea, analiza fişelor, metoda ciorchinelui, mozaicul, activitatea frontală, individuală, în echipă, eseul de 5 minute

Etapele lecţiei:

1. Momentul organizatoric: consemnarea prezenţei, pregătirea materialelor necesare lecţiei 2minute

2. Dobândirea cunoştinţelor:

       Etapa 1 Evocarea sensului: Ce ştiu despre subiect? Profesorul le prezintă elevilor câteva  consideraţii semantice ale mediului înconjurător şi  componentele acestuia. 3 minute

1.a. Conexiuni cu cunoştinţele anterioare prin realizarea unui organizator grafic de tip ciorchine

Activitate individuală: Sarcina de lucru: Elevii vor lucra timp de 3 minute şi vor completa un ciorchine cu surse de poluare cunoscute care deteriorează calitatea mediului înconjurător.

1.b.Sarcina de lucru în echipă. Elevii se vor grupa  câte cinci şi vor prezenta colegilor din echipă ciorchinele realizat  completându-şi fiecare ciorhinele cu informaţiile primite de la colegi. Un reprezentant din fiecare grupă va prezenta oral rezultatul muncii în echipă. 5 minute

Etapa 2.  Realizarea sensului Comunicarea titlului lecţiei noi şi motivarea pentru învăţare:"Să acţionăm ACUM, altfel vom plăti mai târziu!"

Pe parcursul situaţiei de învăţare elevii vor fi capabili să conştientizeze faptul că practicile prezente pot afecta în mod ireparabil viitorul mediului înconjurător şi vor putea să măsoare impactul stilului propriu de viaţă asupra mediului înconjurător

Tema de studiu va fi împărţită în cinci subteme.Secvenţă de învăţare prin cooperare-Metoda Mozaicului: Fiecare elev din grupele deja formate primeşte un număr de la 1 la 5. Apoi fiecare elev  cu numărul 1 se grupează într-o grupă de experţi care va studia  subtema-fişa expert- numărului său. Aşa vor proceda şi cei cu numărul 2, 3 şi 4. Astfel, grupa cu nr. 1 va analiza fişa expert cu nr. 1-"Cutia vieţii"(factorii esenţiali pentru viaţă), grupa cu nr. 2-fişa expert 2-""Comorile naturii"(resursele naturale ale Terrei), grupa 3-fişa expert 3-"Surse de poluare în apropierea noastră", grupa 4- fişa expert 4-"Surse de producere a deşeurilor şi grupa 5-fişa  "Micul ecologist"(protecţia mediului).  Fiecare elev din echipă trebuie să devină expert în problema studiată în grupul de experţi. Elevii din grupele de experţi trebuie să se instruiască cât mai bine, având responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială.

Timp de 10 minute elevii studiază informaţiile din fişele suport şi le transformă într-un text accesibil  elevilor cărora le vor preda (resurse materiale: textul; resurse procedurale: analiza de text, conversaţia, elaborare de text, învăţare prin cooperare, resurse de timp: 10 minute.)

Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare.

Sarcina de lucru: Timp de 15 minute experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă. Resurse procedurale: expunerea, explicaţia, conversaţia.

Fiecare grupă iniţială va realiza un poster cu cunoştinţele dobândite în urma predării. Posterele vor fi afişate pentru a le putea observa toţi elevii clasei.

 3. Fixarea cunoştinţelor(reflecţie):

Activitate frontală: Membrii grupelor iniţiale vor formula un număr cât mai mare de soluţii posibile la problemele mediului după modelul:5 minute

Reducem: cumpărăm bunuri care au o durată de întrebuinţare lungă,............................

Refolosim: pungi şi saci de plastic,..............................

Reparăm: haine,...........................

Reciclăm: sticle şi borcane,..............................

 4. Evaluarea: Activitate individuală: Elevii vor realiza un  eseu de 5 minute în care vor atinge următoarele puncte:

  • Care sunt aşteptările tale ( în calitate de cetăţean) de la Administraţia publică locală în legătură cu protejarea mediului înconjurător?
  • Eşti de acord să participi, în calitate de cetăţean, la acţiuni de voluntariat în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător? Dacă da, cum?

 5. Tema pentru acasă. Profesorul distribuie fiecărui elev o fişă cu sarcina pe care trebuie s-o rezolve până ora viitoare: Realizarea unui plan de prevenire a poluării acasă.2 minute

        Educaţia pentru mediu este vitală pentru elevi deoarece le formează atitudinea  de a-şi asuma conştient soluţii pentru problemele de mediu,  atitudine care determină un comportament pozitiv  faţă de mediu şi anume acţiuni în vederea conservării şi ocrotirii mediului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *