ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Metode și tehnici de evaluare on-line

Prof. Înv. Primar Ștețiu Andreea Eleonora

Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca

În contextul situației actuale, în care toate școlile din România au trecut în mediul online în primăvara anului 2020, profesorii au făcut eforturi colosale de a putea preda online, dar mai ales să evalueze online.

Pentru a putea face față acestor provocări, am fost nevoită să parcurg câteva cursuri personale de formare în domeniul tehnologiei. Parcurgând astfel de cursuri, am avut posibilitatea de a găsi diverse modalități și tehnici de predare și evaluare foarte interesante și plăcute pentru elevi, cu toate că erau mari consumatoare de timp.

Evaluarea online am reușit să o realizez la toate disciplinele, deși nu cred că evluare online poate fi la fel de obiectivă ca și cea față în față. Totuși, alte aspecte m-au mulțumit, cum ar fi: timpul de corectare al testelor cu alegere multiplă sau duală de itemi, feedback foarte operativ și comunicare cu fiecare elev într-un mod eficient și rapid.

Evaluarea online este o metodă a evaluării care răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ:

§ teme scrise;

§ participarea la discuţii online;

§ eseuri;

§ publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;

§ quiz-uri şi întrebări online;

§ activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;

§ teme colaborative;

§ dezbateri;

§ portofolii;

§ revizuiri;

§ examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

Dintre aplicațiile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost următoarele:

Google Forms – folosite mai ales la Geografie și Istorie. Cu ajutorul acesteia, am realizat teste de evaluare atât itemi cu alegere multiplă, duală, dar și itemi cu răspuns scurt. Accesând din bara de Google cele 9 puncte, Google Forms, putem crea astfel de teste relativ ușor, atât cu întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. iar notarea se face automat, după ce, în prealabil, am ales variantele corecte și am acordat punctajul necesar. Elevul vede automat punctajul după ce a finalizat testul. Consider că este o aplicație eficientă în evaluarea on-line.

Google Classroom –  aici am putut corecta temele și oferi un feedback direct fiecărui elev

Google Jamboard este un mod de vizualizare al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale sau pot introduce imagini și informații pe post-it-uri. Este o metodă eficientă mai ales la evaluarea prin proiecte.

 Kahoot – cu ajutorul acestei aplicații elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. Este o aplicație foarte interesantă, iubită de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi.

WordWall – cu ajutorul acestei aplicații am reușit să creez diverse material prin care copiii au reuțit să sintetizeze cele învățate, indiferent de disciplina de studio. Funcțiile acestei aplicații fiind multiple, nu permite elevului alunecare spre plictiseală și indiferență, se pot crea material diverse, cu un mare grad de implicare din partea elevilor.

LivresQ – o altă aplicație foarte îndrăgită de copii, cu ajutorul ei am reușit să creez multe teste de evaluare, fie cu itemi duali, multipli, cu răspuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplicații este că poți crea o multitudine de resurse atractive, de la completarea spațiilor lacunare, până la trasarea de săgeți între casetele unui exercițiu sau completarea răspunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor.

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea.

Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.

 Evaluarea online are ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online.

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, cum ar fi:

 § posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.

§ oferirea unui feedback prompt

§ monitorizarea răspunsurilor elevilor

§ evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.

§ evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.

Prin natura ei, evaluarea online oferă un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme

Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.

Bibliografie:

• ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series

• Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture.

• Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *