ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Jocul didactic și competențele pe care le dezvoltă

Profesor Grigorcea Daniela Iuliana

Școala Gimnazială Nr. 156 București

 Jocul didactic ocupă un loc important în cercetarea din domeniul educației. Creierul copilului este făcut pentru a învăța fiind din fire curios. Noi, ca și cadre didactice, suntem în măsură să găsim cele mai bune metode pentru a-l face pe elev să studieze cu plăcere. Cele mai multe metode sunt legate de jocul didactic. Acesta este pârghia prin care putem să pătrundem în sufletului elevului și a-i însufla dragostea de școală.

Problematica jocului a fost trecută de-a lungul timpului în atenția mai multor specialiști: psihologi, pedagogi, sociologi, filosofi și antropologi care au studiat importanța acestuia în viața omului. Ca și pedagogi avem datoria de a găsi mereu metode noi de a-i atrage pe elevi iar metoda aleasă de noi, jocul didactic, s-a dovedit a fi un instrument foarte valoros.

Competențele cheie sunt achiziții ale învățării (cunoștințe, deprinderi, atitudini), care permit adaptarea flexibilă a unui candidat elev. Cele opt domenii de competenţe definite de Comisia Europeană sunt: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale şi de utilizare a noilor tehnologii (TIC); competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică.

 În contextul mai multor viziuni, noțiunea de competență este abordată din diferite perspective și îi putem atribui cu certitudine trei componente: cunoștințe, abilități și atitudini, în care atitudinea are rolul de a conduce, direcționa, de a aduce argumente și de a obține un rezultat; cunoștințele și abilitățile întregesc competența, pe când competența de comunicare include capacități comunicative obținute de-a lungul vieții și ne propune abilități de a comunica, transmite, de a schimba păreri în diferite circumstanțe, în procesul de manifestări și acțiuni reciproce cu alte persoane, aplicând sistemul de standarde de limbă și vorbire.

În cadrul orei de religie, căci această disciplină este foarte ofertantă, jocul didactic are multe valențe, una dintre acestea fiind întărirea acestor competențe cheie. Comunicarea în limba maternă este una dintre competențele cele mai bine conturate de către jocul didactic. La fiecare oră de religie, cunoștințele de limbă maternă sunt aprofundate datorită noilor cuvinte pe care elevii le pot învăța, unele fiind regionalism sau arhaisme,ba chiar neologisme. Toată această sferă de cuvinte noi sunt benefice pentru îmbogățirea cunoștințelor, pentru a putea pătrunde cu ușurință spre exemplu un text religios.

Abilitatea care se formează în cadrul jocului didactic este aceea de a ști să relaționezi cu cei din jurul tău. Jocul didactic este o chestiune destul de antrenantă, care îl face pe elev să interacționeze cu cei din jurul său,să nu fie singur, să se raporteze mereu la ceilalți și să socializeze Această capacitate de a putea socializa frumos poate fi determinată și de implicarea unui elev în cadrul unui joc. Jocul îl poate angaja pe elev să fie mai empatic, să fie mai deschis spre noi provocări și a se manifesta cât mai liber.

O altă competență care s-ar putea dezvolta la ora de religie prin joc poate fi și comunicarea în alte limbi. Sunt o multe aplicații care se pot folosi cu succes la ora de religie și care îi pot ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine alte limbi. Sau ne putem orienta la jocurile pe care le dezvoltă alte țări și să le transpunem în cadrul orei de religie. Un astfel de schimb de experiență cu alte școli sau alte idei preluate din alte părți, cred că ar fi un prilej pentru elevi ca să îți exerseze cunoștințele pe care le au la limbile străine pe care le studiază în cadrul școlii. Elevii pot fi lăsați de către profesorul de religie să caute jocuri în alte limbi și să le traducă pentrua fi disponibile tuturor elevilor.

O altă competeneță care s-ar putea dezvolta foarte bine în cadrul orei de religie ar fi competența în tehnologie. Cu ajutorul calculatorului sau a tablei smart, elevii ar putea ca în cadrul orei să acceseze anumite aplicații pentru a aprofunda noțiunile studiate până în acel moment. Din orele în care am folosit tehnologia smart, am observant că elevii sunt contectați mult mai bine la ceea ce se predă tocmai datorită faptului că se vorbește exact pe limba elevilor. Aceștia sunt mult mai atenți și mai dornici să afle lucruri noi. Practic profesorul vine în întâmpinarea lor și activitățilesunt axate pe ceea ce elevilor le place să facă. Mulți dintre elevi chiar cunosc jocuri care se desfășoară pe anumite platforme sau aplicații și chiar sunt dornici să le împărtășească și colegilor. Chiar putem afirma că jocul anticipează anumite competențe și îl ajută pe elev să devină mai bun.

Competența a învăța să înveți este poate compentența pe care jocul didactic o dezvoltă cel mai bine. La ora de religie, jocul didactic poate fi despre o mulțime de subiecte, te poți juca extrem de frumos pornind de la subiecte de interes pentru elevi. La clasele foarte mici, jocurile didactice pot veni chiar în sprijinul alfabetizării de bază cum ar fi scrisul, cititul. Apoi, ușor elevii pot să dobândească și să asimileze noi cunoștințe și atitudini. Aceste jocuri pot avea asupra elevilor o gestiune mai bună a învățării și asupra carierei pe care vor să și-o contureze încă din timpul școlii. Jocul influentează concentrarea pe o perioadă mai mare de timp și îl face pe elev mai sigur în fața unor noi provocări.

O altă competență pe care o poate dezvolta foarte frumos jocul didactic este competența de relaționare interpersonală și competența civică. Din fericire, disciplina religie este destul de ofertantă în conținuturi și se pot crea o mulțime de jocuri ca să poată fi dezvoltată această competență.

Jocul are un caracter universal, fiind o manifestare mai ales în rândul elevilor. Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, dar și datorită caracterului săi formative care influențează pozitiv dezvoltarea pesonalității copilului.

Jocul didactic la disciplina religie este un important mijloc de educație intelectuală care pune în valoare și antreează capacitățile creatoare ale copilului. El este folosit pentru a cunoaște mai ușor realitatea în care trăiește, pentru a putea descoperi adevăruri noi. În același timp, jocul didactic contribuie extreordinar de frumos la dezvoltarea judecății, a memoriei, a atenției și a spiritului de observașie. Toate aceste virtuți sau valori sunt trebuincioase în viața de zi cu zi a școlarului și cu care de fapt pleacă în viață. Faptul că acestea sunt dezvoltate la ora de religie, este un adevărat un lucru îmbucurător care ne demonstrează încă o data utilitatea acestei discipline în curricula școlară.

De foarte multe ori, jocul didactic îl poate pregăti pe copil pentru viață deoarece îl poate pune în diferite situații în care el trebuie să găsească o ieșire sau o soluție, iar acest lucru îl va ajuta în viața lui de zi cu zi.

Disciplina religie are un plus față de alte discipline deoarece temele abordate în cadrul orelor de religie sunt destul de variate și au directă legătură cu viața de zi cu zi, având o aplicabilitate foarte mare. În cadrul orelor de religie, jocurile didactice se pot adapta în funcție de nevoile fiecărei clase în parte, ceea ce constituie un avantaj. Putem afirma că jocul didactic este o modalitate prin care se poate ajunge foarte ușor la inima copilului iar el se poate manifesta destul de liber și în același timp poate învăța ceva concret pentru viața lui de zi cu zi.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *