ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943SĂ EDUCĂM PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS!

Prof. Înv. Primar Măntescu Silvia Ioana

Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu

     Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esențială a comportamentului uman. Cunoașterea naturii, a mediului înconjurător, cu toate fenomenele sale biologice și nebiologice este necesară pentru formarea unor noțiuni, idei, convingeri, reționamente, a unui comportament adecvat și a conștiinței ecologice.

     Copiii trebuie să cunoască și să ocroteaască natura, să iubească plantele și animalele, să aibă un comportament adecvat raportat la mediul înconjurător, să ia atitudine față de cei care distrug natura pentru a ne putea bucura împreună pe timp îndelungat de albastrul cerului, de limpezimea apelor, de florile câmpului, de frunzele verzi ale copacilor.

     Educația privind protecția mediului înconjurător se adresează atât minții, dar mai ales  sufeltului inocent și imaculat al copiilor și le oferă posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea în ceea ce privește viitorul planetei. Educația pentru un mediu sănătos este un ,,mod de viață” de care depinde sănătatea fiecăruia dintre noi.

     Rolul major revine dascălilor care, încă de la intrarea copiilor în școală, îi vor ajuta să conștientizeze că toți oamenii au datoria de a proteja mediul în care trăiesc.

      În cadrul lecțiilor la care se pretează educația ecologică sau în cadrul activităților extracurriculare, elevii trebuie dirijați să cunoască și să ocrotească elementele mediului înconjurător, să cunoască natura înconjurătoare, să o iubească și să o ocrotească pentru că este casa noastră, a tuturor și este bună și darnică.

    Obiectivele urmărite în cadrul educției ecologice pot fi grupate în trei mari categorii:

  1. Dezvoltarea capacităților de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător.
  2. Formarea atitudinii de respect față de mediul înconjurător.
  3. Dezvoltarea comportamentelor responsabile față de ceea ce ne înconjoară.

Activitățile de ,,modelare” a copiilor în spiritul respectării și ocrotirii mediului

 înconjurător se impun tot mai mult ditr-o necesitate vitală a omenirii: aceea de a-și apăra existența.

     Cadrele didactice urmăresc realizarea mai multor obiective în cadrul activităților desfășurete în scopul educării ecologice a copiilor, ca de exemplu:

     § cunoașterea lumii înconjurătoare;

     § educarea în sensul păstrării sănătății mediului;

     § cultivarea dragostei față de tot ce se află pe Pământ: plante, animale, ape

     § însușirea regulilor de ocrotire a mediului;

     § educarea capacității de a ocroti natura;

     § formarea unui comportament civic față de natură;

     § antrenarea în activități de îngrijire a spațiilor verzi, a arborilor;

     § ocrotirea și conservarea peisajelor naturale existente în țara noastră: monumente ale naturii, specii rare de plante și animale, peșteri, alte frumuseți naturale;

     Pentru educația ecologică, putem apela la conținutul unor texte literare sau texte cu conținut științific, care pot constitui punctul de plecare pentru discutarea unor probleme legate de mediu. Rebusurile, curiozitățile din lumea plantelor și animalelor, realizarea unor fotografii, colectarea unor materiale din natură contribuie la realizarea unor conexiuni între cunoștințele însușite la diferite discipline și mediul înconjurător.

     Activitățile desfășurate în natură au cel mai mare succes în rândul elevilor, aceștia participând cu mare entuziasm la acțiuni de eco-voluntariat, cum ar fi: acțiuni de ecologizare a spațiului verde din curtea școlii, din parcuri, din pădurea apropiată, plantare de flori, puieți, implicarea în  proiecte și programe ecologice, acțiuni la care este bine să participe și părinții elevilor, deoarece avem ocazia să închegăm o mai durabilă colaborare școală-familie, iar acțiunile de ecologizare capătă o altă valoare, dacă participă elevi și părinți, pentru că munca noastră, a dascălilor, în formarea unei conștiințe ecologice, trebuie să se adreseze nu numai copiilor, ci unui public mai larg.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *