ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Respectăm mediul înconjurător alături de cei mici!

Prof. Înv. Primar Herenciuc Rodica

Școala Gimnazială Nr.39 „Nicolae Tonitza” Constanța

          Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate și bună funcționare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conștiință și o conduită ecologică  devine o cerință deosebit de importantă pentru orice demers educative școlar și extrașcolar.

            Educația pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii și înțelegerea relațiilor care se formează în interiorul sistemelor ecologice între om și natură.

            Educația ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: școlară, extrașcolară, activități științifice, literare, artistice, plastice, sportive.

            Prin educație ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoștințe, atitudini și motivații pentru a acționa la nivel individual și în echipă la soluționarea problemelor ce țin de mediul înconjurător.

            Ca și cadre drdactice, încercăm să cultivăm prin activitățile de educație ecologică, dragostea și respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare față de cei care încalcă normele de protecție a mediului și se dezvoltă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.

            Educația ecologică trebuie începută de la vârstele cele mai mici, pentru a reuși în timp formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil,  să discearnă asupra binelui și a răului, să acționeze în folosul naturii și a sa.

De asemeni, copilul nu trebuie bombardat cu cunoștințe teoretice, ci trebuie implicat în activități practice cât mai variate și attractive, care să vină în întâmpinarea curiozității senzoriale în plină dezvoltare. Pe copil nu îl interesează bogăția cunoștințelor de biologie, ci cunoașterea și menținerea dorinței de a pătrunde și explora universal lumii vii și puterea de a ocroti formele de viață.

            Unele atitudini pozitive față de mediu ce pot fi formate și repetate la vârstă mică pot fi: oprirea apei în timpul spălării dinților, oprirea luminii când nu este necesară folosirea ei și cunoașterea faptului că hârtia trebuie reciclată.

Cunoscând natura și descifrându-i tainele în cadrul diferitelor discipline, elevii vor înțelege importanța acesteia și necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei și generațiile viitoare. În acest sens, am adus în atenția copiilor probleme legate de efectele impactului omului asupra naturii, pentru ca aceștia să înțelegă pericolele ce amenință planeta.

            Am avut în vedere realizarea unor obiective majore:

 • dezvoltarea interesului  și curiozității față de mediul înconjurător;
 • trezirea curiozității și interesului pentru natură prin activități economice;
 • dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător urmărilor posibile ale  faptei lor;
 • înțelegerea conexiunilor din natură și a faptului că distrugerea acestora ar avea urmări negative pentru om;
 • formarea unei atitudini adecvate față de relațiile omului cu natura;
 • formarea capacității de a simți și înțelege factorii poluanți și efectele lor în natură;
 • dezvoltarea unor abilități de predicție ( ce  s-ar întâmpla dacă .....?);

Pentru a conștientiza mai bine necesitatea protecției mediului, a ocrotirii vieții în cele mai variate forme ale sale, am organizat o serie de acțiuni cu elevii:

 • plimbări, exercursii, vizite în colaborare cu centru pentru protecția mediului
 • lecturarea unor texte inspirate din fauna și flora noastră
 • vizionarea unor  filmulețe despre protejarea mediului
 • realizarea unor cercuri ecologice pe diferite teme: “Să iubim pământul și natura”, “Ocrotim viața”
 • jocuri didactice, povestiri, scenete
 • parada costumelor ecologice.

Prin observare dirijată, elevii au văzut și au înțeles că plantele au nevoie de aer, apă, căldură și lumină pentru a se menține în viață. (Am pus la încolțit semințe de grâu în două pahare. Pe unul dintre ele l-am așezat la lumină, căldură și l-am udat. Pe celălalt, mult mai puțin.) Elevii vor observa, cum a încolțit și dezvoltat grâul frumos, acolo unde a avut condiții de dezvoltare, pe când în celălat caz, grâul nu s-a dezvoltat.

În orele de limba română, valorificând textile din manual, elevii iau  contact cu frumosul din natură cu ajutorul cărora pot realiza creații artistice după imagini din natură.

La orele de geografie, prin textele studiate se oferă cunoștințe bogate despre relif, ape curgătoare, ape stătătoare, flora, fauna.

La abilități practice, elevii îngrijesc plantele din clasă, realizează jucării din materiale refolosibile, frunze uscate, semințe, realizează desene.

Educația civică cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de atitudini adecvate în raporturile copiilor cu mediul înconjurător.

Problemele de matematică de aflare a unor suprafețe de teren ocupate de diferite culture sau păduri, de aflare a unor cantități de material din natură pot conduce la convingerea elevilor că mediul trebuie protejat, că pot colecta material refolosibile în vederea păstrării resurselor naturale.

În întreaga muncă de educație ecologică cu elevii trebuie să ajungem la convingerea că mediul natural trebuie protejat în fiecare zi, de către toți locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră, leagăn al civilizației și al vieții, ea fiind casa noastră și a tuturor viețuitoarelor de pe Pământ.

Bibliografie:

 1. Cucinic Constanța – “Natura, prietena mea”, Ed. Aramis,2003
 2. Geamănă Nicoleta Adriana, Dima Maria, Zainea Dana –“Educație ecologică la vârsta preșcolară”- supliment al Revistei Învățământ Preșcolar, CNI Coresi, București, 2008, pag.15-18
 3. Mohan Gheorghe – “Ecologie și protecția mediului”, București, Editura Scaiul, 1993
 4. Pârvu Constantin – “Ecologie generală”, Editura Tehnică, București, 2001, pag.233-240    

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *