ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943CREATIVITATEA ÎN PROCESUL DIDACTIC

Prof. Înv. Primar Bădulescu Angela

Școala Primară ,,Ioan Rizescu’’- Cerșani, comuna Suseni, Argeș

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale,  educaționale. Rolul creativității în procesul culturii și civilizației este enorm iar în școala contemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea creativității.

Pentru înfăptuirea cerințelor creativității la lecție, este necesară instaurarea unui climat favorabil caracterizat printr-o tonalitate afectivă-pozitivă, de exigență și de înțelegere, de responsabilitate. Învățătorii și profesorii creativi determină avântul  creativității de la profesor la elev, fenomen urmat de automodelarea copilului în funcție de atitudinile și convingerile devenite ale lui.

Este necesar ca învățătorul să-i pună pe elevi în situația de a învăța să dobândească cunoșțințe în mod independent, să caute soluții noi, originale, să aplice creator cunoștințele.

Învățătorul creativ oferă învățarea într-o atmosferă neautoritară, încurajează procesul gândirii creative. El știe cum să folosească întrebările. Conduita creatoare este provocată de întrebarea operațională potrivită pentru că ea duce la explorare și dezvoltă curiozitatea. Un învățător creativ încurajează elevii să  exprime teorii ce par ridicole, să combine materialele și noțiunile în modele noi, originale.

Cadrul didactic trebuie să fie un mediator între elev și lumea înconjurătoare, faptul acesta presupunând:

Ø  Structurarea și restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experiență utilă celor care învață;

Ø  Indicarea experiențelor pe care le pot avea; folosirea posibilității de a experimenta;

Ø  Participarea alături de individ în scopul ameliorării liniilor orientative pentru selectarea unui prilej favorabil experienței;

Ø  Ajutor în folosirea timpului, spațiului, echipamentului;

Ø  Ajutor pentru a extrage din experiența:informații, deprinderi, valori;

Ø  Ajutor pentru interpretarea și evaluarea experiențelor.

În activitatea școlară se face transferul setului de valori propice creativității de la profesor la elev.Colaborarea are tendința de a stimula efortul fiecăruia.

Dintre modalitățile de manifestare a elevului creativ în activitatea școlară, sunt de remarcat:

Ø  Nu e sociabil în raport cu egalii săi, uneori e sfidător față de profesori;

Ø  Nu e prea conștiincios; învață în salturi;

Ø  Este imprudent; se avântă în răspunsuri înainte de formularea lor în minte;

Ø  E curios, activ; are un nivel superior de aspirații;

Ø  Are încredere în forțele proprii;

Ø  Își asumă riscurile legate de îndeplinirea unor proiecte dificile și curajoase;

Ø  Este perseverent în cautarea de soluții și realizarea proiectului propus;

Ø  Are simțul valorii și atitudine valorizatoare;

Ø  Este receptiv la tot ce este nou;

Ø  Cultivă consecvent originalitatea, pentru care are un respect deosebit.

Copilul care are posibilitatea să fie spontan și independent, va putea, în viitor, să fie creativ. De aceea învățământul trebuie să capete un caracter participativ , de aceea învățătorul trebuie să dirijeze, ca un adevarat dispecer, dialogul euristic sau exploatarea ipotezelor.

Identificarea elevilor creativi

Listă ce poate fi utilizată în identificarea elevilor creativi:

Ø  curios, investigator cu întrebări profunde;

Ø  original, în gândire și acțiune, oferă soluții neobisnuite;

Ø  independent în gândire și conduită, individualizată, plin de sine;

Ø  imaginativ, fantezist, povestitor de istorii;

Ø  nonconformist;

Ø  vede corelațiile;

Ø  plin de idei, cu fluență verbală și conversațională;

Ø  experimentator care încearcă idei noi, produse noi;

Ø  flexibil în idei și gândire;

Ø  persistent, perseverent;

Ø  construiește, reconstruiește;

Ø  preferă complexitatea, se ocupă de mai multe idei în același timp;

Ø  preocupat.

Pentru depistarea elevilor creativi din clasă, se pot aplica chestionare. Este necesar să cunoaștem elevii creativi și domeniul în care pot excela. Ne deosebim prin capacitățile și talentele individuale, mai puternice sau mai slabe. Strădania de a cultiva talente acolo unde ele nu există le-a stricat multora viața. O primă condiție pentru a fi fericiți în viață constă în a descoperi domeniul pentru care suntem mai bine înzestrați și a folosi talentul astfel identificat pentru scopuri creative.

Cultivarea creativității în mintea și sufletul copiilor este o necesitate și se impune din ce în ce mai mult într-o societate în plină mișcare.

BIBLIOGRAFIE:

1. A.D. Moore,Invenție,descoperire, creativitate Editura Enciclopedică,  București,1975

2. Constantin Cucoș, Psihopedagogie, Editura Polirom,1999

3. Mihaela Roco. Creativitate și inteligenţă emoţională. Iasi: Polirom, 2004

4.Venera-Mihaela Cojocariu Educaţie pentru schimbare și creativitate, Editura Didactică si Pedagogică, București,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *