ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Dezvoltarea dragostei pentru natură -premisă în realizarea educației ecologice a școlarului mic

Prof. înv. primar Ballai Tünde Melinda

Școala Gimnazială Nr. 1 Borla,

            Toate informațiile pe care copiii le au la venirea în școală, despre mediul înconjurător, sunt empirice. Mediul înconjurător reprezintă pentru școlarul mic tot ceea ce vede în jurul lui: casa, cartierul, câmpul, pădurile. La această vârstă, copiii sunt dornici de a ști cât mai mult despre tot ce-i înconjoară. Sunt curioși, curiozitatea care se manifestă prin multitudinea întrebărilor pe care le pun adulților. În școală elevii acumulează noi cunoștințe, care sunt dirijate, selectate, structurate în așa fel încât ele să-l facă pe elev capabil să înțeleagă anumite fenomene, schimbările ce se produc în jurul său, în mediul înconjurător și să-l facă să reacționeze printr-un comportament adecvat.

            Studierea mediului înconjurător de către copii, presupune perceperea unitară a aspectelor biologice, fizice și tehnologice. Prin intermediul observației, spontane și dirijate, copiii dobândesc cunoștințe elementare despre unele fenomene din natură, despre succesiunea anotimpurilor. Fiecare om, aplecându-se cu pasiune asupra celor învățate despre natură, poate deveni un cercetător și un ocrotitor al naturii.

            Copiii, încă de mici, sunt invitați să privească, să observe, să descopere unele adevăruri și, totodată, să nu treacă indiferenți și insensibili pe lângă nenumăratele comori semănate pe drumul lor zilnic, pentru că ” ...este atât de ușor să ne aplecăm asupra unei flori, asupra unei insecte, asupra unei pietre, să observăm un pițigoi la vânătoare, o pisică la pândă, zborul unui șoim, să privim primăvara prima floricică, prima rândunică...”

            Dacă dorim ca întreaga populație să înțeleagă mai bine mediul înconjurător și problemele legate de protecția sa, rezultatele cele mai bune vor fi obținute prin educarea ecologică încă de la o vârstă fragedă. Dacă elevului i se transmit anumite cunoștințe despre mediu, acestuia i se vor forma priceperi, deprinderi, cât și sensibilitatea față de frumusețea acesteia.

            În domeniul educației ecologice, în activitatea la clasă, am urmărit obiective diverse:

- cunoașterea de către elevi a ființelor și fenomenelor din lumea înconjurătoare, caracteristicile acestora, favorizarea însușirii unor cunoștințe ecologice prin activități cu caracter experimental și demonstrativ;

- educarea capacității de a ocroti, proteja și respecta natura;

- cunoașterea frumuseții mediului înconjurător local, prin organizarea de excursii și drumeții;

- recompensarea regulilor de comportare în natură, în vederea protejării acesteia.

            Auzim tot mai des de acțiuni de voluntariat. Adunăm gunoaie de pe marginile drumurilor, din păduri, din preajma apelor, dar, din păcate, în câteva zile, acestea apar din nou. Ceea ce trebuie făcut este o amplă campanie de educare a tinerei generații, de implicare a acesteia în acțiuni de soluționare a problemelor ecologice: plantarea unor pomi sau a florilor în curtea proprie sau a școlii, colectarea de materiale reciclabile.

             Numai astfel vor aprecia și prețui natura, vor înțelege că de ea depindem și că ea e casa noastră. De felul în care o îngrijim, depinde felul în care trăim: natură curată, oameni sănătoși.

             Profitând de faptul că mediul înconjurător local este darnic în ceea ce privește diversitatea și frumusețea sa, am organizat cu elevii mei numeroase excursii și drumeții care au avut ca scop cunoașterea frumuseții mediului apropiat și explorarea diversității florei și faunei locale. Copiii au venit în conact direct cu ecosisteme din pădurile de foioase, de conifere, cu cele din zonele de baltă, precum și cu ecosisteme artificiale.

            În timpul desfășurării acestor tipuri de activități, copiii au observat în mod direct natura, au perceput unele aspecte din mediul înconjurător și s-au bucurat de plăcerea de a privi cerul, plăcerea dea respira aerul proaspăt al pădurii. Important în această perioadă este discutarea cu copiii a aspectelor legate de importanța și beneficiile unui mediu curat, sănătos.

            Dorind să formez elevilor o gândire și un comportament ecologic, am desfășurat cu aceștia activități la care au participat cu plăcere. Excursiile și drumețiile organizate cu elevii clasei, au avut ca scop, pe lângă recreere, cunoașterea și observarea arborilor, precum și a vegetației mărunte din pădurile din vecinătatea satului natal. Totodată copiii au avut prilejul să observe și neajunsurile, rănile provocate de om pădurii și au încercat să remedieze și să facă să fie cât mai mici cu putință. Copiii au dorit ca locurile în care am ieșit în natură să fie mai plăcute, cât mai frumoase. Activitățile organizate în natură au fost un prilej de cunoaștere a mediului înconjurător local, de formare de comportamente ecologice.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *