ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Educaţia ecologică – componentă esenţială a educaţiei elevilor din ciclul primar

Prof. înv. primar Florea Mariana Gabriela

                                                                      Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu ” Satu Mare

Motto:

,,A înţelege natura înseamnǎ a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţatǎ azi, înseamnǎ a contribui la fericirea omenirii.”

                                                                                                                       ( Eugen A. Pora)

O componentǎ a noilor educaţii şi implicit a educaţiei timpurii este educaţia ecologicǎ.

“Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.” (Toma George Maiorescu)

Educaţia ecologicǎ urmǎreşte formarea unui om cu un comportament adecvat în ceea ce priveşte mediul înconjurǎtor, comportament care sǎ se manifeste prin acţiuni concrete nu numai prin informare teoreticǎ. Cunoştinţele ecologice se asimileazǎ în mod treptat şi trebuie sǎ porneascǎ  de la observarea şi înţelegerea  fenomenelor dupǎ care se dezvoltǎ viaţa, deci trebuie sǎ aibǎ la bazǎ cunoaşterea relaţiei cauzǎ-efect. 

Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului.

Educaţia ecologică cultivă şi un sistem de valori. Copiii se maturizează, sistemul de valori pe care ei îl promovează influenţează opţiunile şi deciziile pe care ei le iau referitor la toate aspectele vieţilor lor, inclusiv problemele de mediu. Valorile aduc de asemenea consistenţă vieţii unei persoane, ceea ce o ajută să realizeze un concept mai bun despre sine. Calitatea mediului se reflectă direct în vieţile elevilor şi a familiilor lor.

Ecoeducaţia are un caracter interdisciplinar, un caracter continuu, permanent,  pentru că, mereu se generează noi probleme, îi sunt necesare noi măsuri de conservare a naturii; că trebuie să fie adaptată şi adaptabilă vârstei şi experienţei de viaţă şi profesionale a celor implicaţi în procesul educativ.

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică, reprezintă obiectiv de mare actualitate. Aducerea omului în situaţia de a respecta valorile naturii şi ale peisajului în care trăieşte, se face prin instruire şi educaţie.

Educaţia ecologică trebuie să fie un proces activ, continuu desfăşurat în toate mediile, clasele şi categoriile sociale. Este o educaţie despre mediu, prin mediu şi în mediu. Conduita ecologică, comportamentul ecologic, etica ecologică este felul cum conştiinţa ecologică determină acţiuni şi atitudini etice faţă  de viaţa înconjurătoare. Campaniile de distrugere sau exterminare de orice fel contravin eticii ecologice.

Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume acestă responsabilitate.

Scopul educaţiei ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.

Educaţia ecologică este componentă a “noilor educaţii” şi îşi propune să-l conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii, să-l incite la participare, să devină conştient de viitor. Ecoeducaţia  nu este o cerinţă care să facă faţă problemelor ridicate în prezent, ci, mai ales, una pentru rezolvarea problemelor viitoare, dacă se ia în considerare ideea că dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.

Cei cărora le revine nobila misiune de a iniţia tineretul în cunoaşterea naturii şi protejarea ei, de la cea mai fragedă vârstă suntem noi, cadrele didactice.

Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe elevi să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. Folosirea mediului natural ca sală de clasă sau ca laborator în care elevul învaţă este un pas decisiv în conştientizarea problemelor cu care se confruntă omenirea: degradarea solului, a subsolului, poluarea aerului şi a apei, defrişările masive, dispariţia unor plante şi animale, etc.

De-a lungul anilor petrecuţi la catedră am fost interesată de toate problemele legate de mediu, de ocrotirea lui şi de formarea la elevii de vârstă şcolară mică a unei conduite ecologice. Am ţinut cont că în această etapă a vieţii lor, echilibrul psihic este armonios, setea de cunoaştere este inepuizabilă, când sunt foarte receptivi la tot ce se petrece în jurul lor, este momentul cel mai important ce trebuie folosit cu înţelepciune pentru a face cunoscute, prin modalităţi variate, formele de viaţă existente în mediul înconjurător, pentru a-i învăţa să le preţuiască şi să le ocrotească.

Tot ce vedem în jurul nostru este mediul care ne înconjoară. El reprezintă o adevărată carte a naturii, din care putem afla lucruri extraordinare despre lumea vie a plantelor şi a animalelor, despre fenomenele ce se petrec în natură, despre munca şi priceperea omului şi totodată despre grija ce-i revine lui de a păstra curată această „carte” pe care trebuie s-o citească, cu aceeaşi dragoste şi generaţiile viitoare.

Trebuie să învăţăm copiii încă de mici să iubească, să preţuiască şi să păzească natura, mediul înconjurător ca pe cea mai de preţ comoară a noastră. Dacă de mici participă la activităţile de protejare, conservare şi dezvoltare a mediului, au o atitudine responsabilă faţă de acesta, putem avea certitudinea că ei nu vor mai repeta greşelile făcute de alte generaţii şi nu vor mai pricinui suferinţe grave pădurii şi mediului înconjurător.

Fiecare lecţie de ştiinţe este o părticică din marea carte a naturii şi îi va ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine ceea ce se petrece în jurul lor.

Cunoscând natura înconjurătoare, vor învăţa să iubească şi să ocrotească această natură atât de bună şi de darnică cu noi toţi.

Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător, să formeze o conduită corectă a omului faţă de natură, o conduită ecologică modernă.

Prin derularea Programului Internaţional “Eco-Şcoală”, elevii şcolii noastre au început să conştientizeze importanţa implicării lor active pentru un mediu mai curat şi mai sănătos. Activităţile de înfrumuseţare a spaţiului verde al şcolii, de colectare selectivă a materialelor reciclabile sau de ecologizare a curţii şcolii şi a împrejurimilor, au trezit interesul elevilor pentru menţinerea curăţeniei în mediul înconjurător. Prin activităţile comune realizate cu alte „Eco-Şcoli” din judeţ, elevii au învăţat că printr-un efort comun se pot realiza lucruri măreţe, cum ar fi colectarea unor cantităţi impresionante de materiale reciclabile, hârtie şi PET-uri, sau înfrumuseţarea spaţiilor verzi ale oraşului şi au înţeles că între sănătatea noastră şi cea a mediului înconjurător există o foarte strânsă corelaţie.

Un alt beneficiu priveşte prestigiul şcolii care a început să crească în urma participării şcolii noastre la Programul Internaţional „Eco-Şcoală” şi atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activităţile ecologice desfăşurate.

Nu în ultimul rând, ne bucurăm să constatăm amplificarea procesului de dezvoltare a conştiinţei ecologice la elevi, mai ales la cei din clasele primare care sunt foarte receptivi la acţiunile ecologice desfăşurate şi care nu numai că se implică activ ci vin cu propuneri de posibile acţiuni ecologice.

În continuare, aş vrea să prezint ECO-CODUL Şcolii ”Avram Iancu ” pe care elevii şi l-au însuşit şi pe care îl respectă:

 1. Lasă celor care vin o lume mai curată!
 2. Nu arunca niciun deşeu la întâmplare!
 3. Valorifică hârtia, salvează copacii şi sănătatea noastră!
 4. Confecţionează obiecte din materiale refolosibile!
 5. Economiseşte apa şi energia electrică!
 6. Plantează şi îngrijeşte flori şi copaci!
 7. Transformă-ţi şcoala într-o grădină înfloritoare!
 8. Luptă împotriva poluării naturii!
 9. Protejează pământul!
 10. Lucrează în echipă pentru o lume mai curată!

Bibliografie:

 • Ecologie, suport didactic clasele III-IV, Editura Erc Press Educativ, Bucureşti, 2004
 • Ghid metodic pentru cadrele didactice. Învăţământ primar – Educaţie ecologică şi protecţia mediului, Bucureşti, 2007
 • Ungureanu Irina, Omul şi natura în mileniul III, Editura Institutul European, Bucureşti, 2003
 • Revista ,,Învăţământul primar”, nr. 4, Editura Miniped, Bucureşti, 2004
 • Vidu Alexandra, Predeţeanu Maria Lucia, Prietenii naturii – Ecologie , Editura Erc Press, Bucureşti, 2004                       

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *