ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN

Prof. Înv. Preșcolar Manea Maricica

Liceul Tehnologic  ,,G.G. Longinescu’’/ Grădinița cu P.P. Nr. 15 Focșani, Vrancea 

Uniunea Europeană a lansat în anul 2019 Pactul Ecologic European. Proiectul este de lungă durată și prevede ca până în anul 2050 Europa să fie eliberată de prezența unor resurse cu masă de poluare crescută precum carbonul. De asemenea, pactul mai poate să fie privit și drept un act de curaj, o provocare sau o încercare în același timp a membrilor comunității europene de a oferi continentului un viitor curat, respirabil și lipsit de orice interferențe climatice care pot afecta bunăstarea celor din jur. Printre acțiunile prevăzute în plan aș menționa doar dorința de a fi stimulată utilizarea eficientă a resurselor prin concetrarea tot mai eficientă și aprofundată a conceptului de economie circulară. De asemenea, planul mai prevede o serie de initative cu impact considerabil asupra sectorului economic:

               -          „Investiții în tehnologii ecologice

               -          Sprijin pentru inovare în sectorul industrial

               -          Introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase

               -          Decarbonizarea sectorului energetic

               -          Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor

               -          Colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial” (Sursă:  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro)

Mi-am dorit să citez integral aceste inițiative tocmai pentru a sublinia seriozitatea pactului ecologic alături de viziunea inițiatorilor de a redresa cursul curent al desfășurării lucrurilor în vederea atingerii unui viitor prosper lipsit de efectele schimbărilor climatice. De asemenea, este important să înțelegem faptul că prezentul pact nu se limitează doar la introducerea unui concept economic nou cu efecte asupra mediului înconjurător, cât privește o schimbare de paradigmă clară a felului în care fiecare dintre noi relaționam cu viața. Astfel, fie că vorbim de mășina cu care circulăm ori de locul de muncă pe care îl avem, felul în care alegem să ne încălzim apartamentul sau cum dorim să reciclăm lucrurile din posesia noastră, toate aceste acțiuni se vor afla la baza schimbării de paradigmă de care scriam mai devreme.

Drumul va fi lung și anevoios fără îndoială. Sunt convinsă că oamenii direct afectați de această schimbare de paradigmă (ex: mă gândesc aici la mineri sau lucrătorii care lucrează în industria minereurilor țări) vor cauta să își câștige în instanța dreptatea. Mulți vor avea de suferit deoarece acesta a fost și este stilul lor de viață. Din păcate însă pacientul s-a mutat de la nivelul unui destin individual către cel planetar. Ultimii 50 de ani au făcut că pământul să resimtă cantități exorbitante de toxine atât în aer cât și în interiorul solului. Acest fapt a condus către schimbările derulante de climă din prezent. Furtuni tot mai violente pe Continent urmate de sezoane continue de seceta reprezintă realități cu care poate nu eram obișnuiți acum două sau trei decenii. Anotimpurile de asemenea au devenit tot mai fluctuante conducând în dreptul continentului european către zăpezi în aprilie și perioade susținute de soare și vreme bună până târziu în luna decembrie. O decizie politică trebuia să sosească în acest sens. Faptul că a sosit acum și corespunde unui plan de redresare economică cu bătaie lungă nu poate fi decât încurajator pentru Europa și pentru membrii fiecărei comunități în parte.

Educația pentru viitor nu putea să lipsească din agenda tratativelor privind nouă politică ecologică europeană. Instituția școlii ca orice ansamblu de bune practici are un rol fundamental în inițierea schimbării de paradigmă și atingerea acelui orizont de eliberare a factorului poluant prevăzut pentru anul 2050.

Încă de la început, instituțiile școlare au fost atente la schimbările din mers pe care le-a întâmpinat omenirea și au căutat să se adapteze noilor cerințe fără a le fi periclitate noțiunile și valorile ce au ajutat la instruirea unor generații întregi de oameni. Educația ecologică reprezintă educația pentru viitor, iar dacă până acum subiectul a fost atins doar tangențial, de acum încolo acesta trebuie să fie introdus în nouă programă școlară și studiat tot mai apăsat. Gandhi spune undeva foarte inspirat că noi ar trebui să reprezentăm schimbarea pe care am dori să o observăm în lume. Astfel spus, cu noi și prin noi înșine putem ajuta la schimbarea de paradigmă de care vorbeam mai devreme și răspunde în acest sens nevoilor climatice ce tind să ne afecteze din ce în ce mai mult. Așadar, încă de mici copii trebuie să fie conștienți că orice gest nepăsător al lor cu efect advers asupra naturii poate avea consecințe nu doar asupra mediului înconjurător cât și asupra viitorului către care cu toții aspirăm pentru a respira un aer cât mai curat.

Prin urmare, tranziția către o uniune europeană cu nivel zero de emisii de gaze cu efect de seră alături de promovarea unei campanii tot mai susținute cu referire la educația ecologică în școli reprezintă primii pași către atingerea obiectivului din anul 2050. Trebuie menționat că pactul ecologic european nu este limitat la nivelul unei politici comunitare de stat cât introduce în bugetul public și un venit considerabil care să faciliteze tranziția către acest nou tip de climă. Așadar, aspecte precum biodiversitatea, economia circulară, inverzirea orașelor (ex: eficientizarea clădirilor publice și private), alături de ecologizarea sectorului agricol și industrial prezinta politici inovatoare și decisive în stabilirea obiectivului propus.

În final, nu pot decât să subliniez faptul că schimbările climatice și degradarea mediului înconjurător pot înceta a ne mai amenința odată ce ajungem să înțelegem și să conștientizăm importanța protejării naturii și a spațiului în care trăim. Mă gândesc că probabil cel mai banal exemplu pentru a realiza acest factor îl reprezintă extensia conceptului de bună purtare pe care cu toții îl avem acasă către spațiul din afara locuințelor noastre. Un rol esențial în implementarea acestui concept îl privește negreșit instituția școlii care cu siguranță va aborda subiectul integral ajutând astfel la diseminarea acestuia prin expunerea lui către fiecare generație de copii în parte.

Educația ecologică este educație pentru viitor și stă în puterea noastră atingerea acestui orizont.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *