ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Rolul părinţilor în activităţile educative

Prof. Înv. Primar Florea Mariana Gabriela

                                                                      Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu ” Satu Mare

            Restructurările la care a fost supus sistemul de învăţământ din ţara noastră, în ultimul timp, ilustrează eforturile de înnoire menite să asigure o calitate superioară în pregătirea elevilor. Ideea de la care s-a pornit este unanim acceptată în teoria şi practica pedagogică: rostul educaţiei este de a-l pregăti pe individ conform nevoilor societăţii şi într-un raport nemijlocit cu ele. Asumându-şi responsabilităţile de instruire şi educaţie a tinerei generaţii, şcoala este mereu nevoită să se adapteze schimbărilor ce survin la nivelul practicilor sociale.

Necesitatea dezvoltării resurselor umane, în aşa fel încât să corespundă noilor exigenţe generate de aceste schimbări, solicită iniţierea unor demersuri educative apte să satisfacă un anume deziderat. Urmărind să asigure educarea elevilor pentru îndeplinirea diverselor şi complexelor roluri sociale viitoare, şcoala îşi stabileşte obiectivele în funcţie de calităţile dezirabile pe care aceştia vor trebui să le dovedească în procesul integrării într-o societate aflată în continuă schimbare.

Actualul curriculum propune, pentru ariile curriculare subsumate, planuri cadru apte să asigure o compatibilizare a intereselor de formare cu oferta şcolii şi cu evoluţiile mediului. Printre ariile curriculare stabilite se află şi cea care desemnează activităţi educative specifice menite să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii elevilor. Categorie complexă de activităţi, desfăşurate bidimensional în spaţiu şi timp şcolar şi extraşcolar, activităţile educative reprezintă procesul etapizat de pregătire pentru viaţă al elevului, competiţiile făcând parte din această categorie.

O componentă importantă în actul educaţional o constituie implicarea familiei, factorul educativ prioritar, în familie începându-şi pregătirea pentru viaţă viitorul elev. Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic. Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativii determină pe aceştia să înţeleagă că responsabilitatea şcolii şi a familiei converg spre un scop comun.

Iniţierea părinţilor în probleme specifice educaţiei se realizează prin lectorate, conferinţe, mese rotunde, dar mai ales prin atragerea lor în activităţi cum ar fi: spectacole, drumeţii, proiecte, concursuri. Promovând participarea părinţilor la activităţile şcolare şi extraşcolare ajungem la o mai bună cunoaştere psihologică a copilului şi a ambientului acestuia.

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. Formarea unor viitori cetăţeni activi, responsabili începe, în elementele esenţiale, cu motivarea elevilor pentru calitatea muncii, pentru deprinderi temeinice de muncă ce conduc la performanţă, cu aplicarea cunoştinţelor filtrate de o gândire critică, un rol important avându-l derularea unor concursuri şcolare.

La pregătirea acestor concursuri participă implicit şi părinţii susţinându-i material şi financiar (unele presupunând şi deplasări sau anumite materiale), apoi ajutându-i în pregătirea lor teoretică şi practică.

            Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc.

De aceea, aproape toţi elevii reuşesc să participe la unul din ele, ţinând cont de faptul că potenţialul creativ diferă de la individ la individ, iar creativitatea poate fi estimată şi educată. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea şi dezvoltarea creativităţii. Cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică, cu atât va fi mai productivă.

În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potenţialităţilor creative ale copiilor, este necesar ca fiecare cadru didactic să realizeze două acţiuni complementare: evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţii factori ai creativităţii la fiecare şcolar; găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare şi dezvoltare a creativităţii.

Concursurile şcolare oferă sarcini care s-au dovedit utile în acest sens şi care se pliază pe toate disciplinele.

În urma activităţilor care au presupus şi implicarea părinţilor au avut de câştigat atât copiii cât şi părinţii.

Avantaje ale copiilor:  realizează apropierea părinţilor, nu numai prin ceea ce li se oferă acasă, ci şi din interesul pe care aceştia îl manifestă pentru activităţile educative; copiii sunt mai siguri pe sine şi trăiesc sentimentul mândriei realizărilor proprii, îşi dezvoltă creativitatea, spiritul de iniţiativitate, abilităţile sociale şi de comunicare, imaginaţia şi au o nouă oportunitate de a asimila cunoştinţe noi.

Avantaje ale familiei: părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie; au prilejul de a sta aproape de copiii lor şi de a-i înţelege mai bine observându-le comportamentul în colectiv; părinţii se cunosc între ei şi vor colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi.

Rezultatele obţinute la aceste concursuri au contribuit la dezvoltarea stimei de sine a elevilor şi au oferit motivaţia atât de necesară în procesul instructiv-educativ.

BIBLIOGRAFIE :

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *